cause là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈkɔz/
Hoa Kỳ[ˈkɔz]

Danh từ[sửa]

cause /ˈkɔz/

 1. Nguyên nhân, nguyên nhân, lên đường.
  cause and effect — nguyên vẹn nhân và kết quả
  the causes of war — những nguyên vẹn nhân của chiến tranh
 2. Lẽ, cớ, nguyên do, mô tơ.
  a cause for complaint — nguyên do nhằm kêu ca phiền
  to show cause — trình diễn lý do
 3. (Pháp lý) Việc khiếu nại, việc tố tụng.
  to gain one's cause — được khiếu nại, thắng kiện
 4. Mục chi, mục tiêu.
  final cause — mục tiêu cứu giúp cánh
 5. Sự nghiệp, đại nghĩa, chính đạo.
  revolutionary cause — sự nghiệp cơ hội mạng
  to fight for the just cause — đánh nhau mang lại chủ yếu nghĩa

Thành ngữ[sửa]

 • in the cause of:
  1. Vì.
   in the cause of justice — vì như thế công lý
 • to make commom cause with someone: Theo phe ai, về bè với ai.

Ngoại động từ[sửa]

cause ngoại động từ /ˈkɔz/

Bạn đang xem: cause là gì

Xem thêm: sau khi ta chết vương gia đau không thiết sống truyện chữ

 1. Gây đi ra, gây ra, sinh đi ra, thực hiện đi ra, tạo nên.
 2. Bảo, khiến cho, sai (ai thao tác làm việc gì).
  to cause something lớn be done by somebody; lớn cause somebody lớn vì thế something — sai ai thao tác làm việc gì

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "cause". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)

Tiếng Pháp[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /kɔz/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
cause
/kɔz/
causes
/kɔz/

cause gc /kɔz/

 1. Nguyên nhân, nhân.
  Cause de la réussite — nguyên vẹn nhân trở nên công
  rapport de cause à effet — mối liên hệ nhân quả
 2. Căn cứ, nguyên do.
  Non sans cause — ko cần không tồn tại lý do
 3. Vụ khiếu nại.
  Cause criminelle — vụ khiếu nại đại hình
 4. Sự nghiệp.
  Pour la cause de l’indépendance nationale — vì như thế sự nghiệp song lập dân tộc
  à cause de — vì như thế, vì như thế lý do
  à cause que — (từ cũ, nghĩa cũ) bởi vì vì
  avocat sans causes — trạng sư không tồn tại mối
  en connaissance de cause — coi connaissance
  en tout état de cause — coi état
  et pour cause — vì như thế những lẽ đang được rõ ràng (nhưng ko rằng ra)
  être en cause — đem liên can
  être cause de — là do
  être cause que — phụ trách về
  faire cause commune avec — về phe với
  gain de cause — coi gain
  hors de cause — coi hors
  la bonne cause — chủ yếu nghĩa
  la cause est entendue — việc đang được đưa ra quyết định rồi
  mettre en cause — cáo giác
  plaider la cause de quelqu'un — bênh vực ai, biện hộ mang lại ai
  pour cause de — vì như thế lý do
  prendre fait et cause pour quelqu'un — coi fait

Trái nghĩa[sửa]

 • Conséquence, effet, produit, résultat

Tham khảo[sửa]

 • "cause". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)