cau tao cua phan tu mo gom

Câu hỏi:

Một phân tử mỡ bao gồm?

Bạn đang xem: cau tao cua phan tu mo gom

A. 1 phân tử glixerol và 1 phân tử acid béo

B. 1 phân tử glixerol và 2 phân tử acid béo

C. 1 phân tử glixerol và 3 phân tử acid béo

D. 3 phân tử glixerol và 3 phân tử acid béo

Đáp án trúng C.

Một phân tử mỡ gồm 1 phân tử glixerol và 3 phân tử acid rộng lớn, glixerol là 1 loại rượu 3 cacbon, hóa học rộng lớn là trieste của glixerol với những axit rộng lớn, là những axit monocacboxylic đem số chẵn nguyên vẹn tử C (thường kể từ 12C cho tới 24C) ko phân nhánh, được gọi công cộng là triglixerit.

Giải quí nguyên do lựa chọn đáp án C:

Lipit là những thích hợp hóa học cơ học đem vô tế bào sinh sống, ko hòa tan nội địa tuy nhiên tan trong những dung môi cơ học ko phân vô cùng như: ete, cloroform, xăng dầu.

 – Lipit bao hàm hóa học rộng lớn, sáp, steroit, photpholipit… đa số bọn chúng đều là những este phức tạp.

+ Chất béo: là trieste của glixerol với những axit rộng lớn, là những axit monocacboxylic đem số chẵn nguyên vẹn tử C (thường kể từ 12C cho tới 24C) ko phân nhánh, được gọi công cộng là triglixerit.

+ Sáp: là este của monoancol cao (≥ C16) với axit rộng lớn (≥ C16).

+ Steroit là este của monoancol tuy nhiên gốc hidrocacbon bao gồm 4 vòng đem công cộng cạnh với axit rộng lớn.

+ Photpholipit là este của glixerol chứa chấp 2 gốc axit rộng lớn và 1 gốc photphat cơ học.

– Lipit là este của glixerol với các axit béo hoặc gọi là glixerit.

C3H5(OCOR)3 (khi R1 ≡ R2 ≡ R3)

Xem thêm: nguyên tắc chung để điều chế kim loại

– Các axit béo vô thành phần chất béo, thường:

+ Có mạch cacbon ko nhánh.

+ Tổng số nguyên vẹn tử cacbon là số chẵn (16,18,…).

– Chất béo chứa các gốc axit béo no (mỡ động vật) thường ở dạng rắn, còn chất béo chứa các gốc axit ko no (dầu thực vật) ở dạng lỏng.

– Chất béo ko tan vô nước, nhẹ rộng lớn nước, tuy nhiên tan được vô các dung môi hữu cơ như benzen, rượu,…

– Chất béo động vật: Glixerit của axit no panmitic, stearic nên ở thể rắn.

– Chất béo thực vật: Glixerit của axit ko no oleic nên ở thể lỏng.

– Một số chất béo thường gặp:

+ Axit panmitic: C15H31COOH

+ Axit stearic: C17H35COOH

+ Axit oleic: C17H33COOH (có 1 nối đôi)

+ Axit linoleic: C17H31COOH (2 nối đôi)

+ Axit linolenoic: C17H29COOH (3 nối đôi)

Xem thêm: temp là gì