cach doc ban ve ong cong nghe

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Bạn đang xem: cach doc ban ve ong cong nghe

TCVN 3745-1 : 2008

ISO 6412-1 : 1989

BẢN VẼ KỸ THUẬT – BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN ĐƯỜNG ỐNG – PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ BIỂU DIỄN TRỰC GIAO

Technical drawings – Simplified representation of pipelines – Part 1 : General rules and orthogonal representation

Lời trình bày đầu

TCVN 3745-1 : 2008 ; TCVN 3745-2 : 2008 và TCVN 3745-3 : 2008 thay cho thế TCVN 3745 : 1983.

TCVN 3745-1 : 2008 trọn vẹn tương tự ISO 6412-1 : 1993.

TCVN 3745-1 : 2008 vì thế Ban nghệ thuật chi phí chuẩn chỉnh Quốc gia TCVN/TC 10 Bản vẽ kỹ thuật biên soạn, Tổng viên Tiêu chuẩn chỉnh tính toán Chất lượng đề xuất, Sở Khoa học tập và Công nghệ công phụ thân.

TCVN 3745: 2008 Bản vẽ nghệ thuật – Biểu trình diễn giản dị ống dẫn, bao gồm đem 3 phần sau:

– TCVN 3745-1 : 2008 (ISO 6412-1 : 1989) Phần 1 : Nguyên tắc cộng đồng và màn trình diễn trực giao;

– TCVN 3745-2 : 2008 (ISO 6412-2 : 1989) Phần 2 : Hình chiếu trục đo;

– TCVN 3745-3 : 2008 (ISO 6412-3 : 1993) Phần 3 : Thiết bị đầu cuối khối hệ thống thông dông tố và thải nước.

 

BẢN VẼ KỸ THUẬT – BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN ĐƯỜNG ỐNG – PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ BIỂU DIỄN TRỰC GIAO

Technical drawings – Simplified representation of pipelines – Part 1 : General rules and orthogonal representation

 1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn chỉnh này quy toan quy tắc và quy ước màn trình diễn những phiên bản vẽ giản dị những loại ống và ống dẫn được sản xuất vì chưng những loại vật tư (cứng và mềm)

Tiêu chuẩn chỉnh này được dùng cho những loại ống hoặc ống dẫn được màn trình diễn Theo phong cách giản dị. Trong chi phí chuẩn chỉnh này, những hình vẽ chỉ minh họa mang lại phần điều và ko sẽ là những ví dụ design.

CHÚ THÍCH : Tiêu chuẩn chỉnh này dùng một vài màn trình diễn kiểu như nhau như khối hệ thống thông dông tố và khối hệ thống điều hoà sức nóng phỏng, vô tình huống như thế thuật ngữ: ”ống dẫn” được thay cho thế mang lại thuật ngữ “ống”

 1. Tài liệu viện dẫn

Trong chi phí chuẩn chỉnh này còn có viện dẫn những tư liệu sau, so với những tư liệu viện dẫn ghi năm công phụ thân thì vận dụng phiên phiên bản tiếp sau đây. so với những tư liệu viện dẫn ko ghi năm công phụ thân thì vận dụng phiên phiên bản tiên tiến nhất, bao hàm cả những sửa thay đổi.

TCVN 8 (ISO 128 : 1982), Bản vẽ nghệ thuật – Nguyên tắc cộng đồng về trình diễn.

TCVN 3824: 2008 (ISO 7573:1983), Vẽ Kỹ thuật – Bản kê.

TCVN 7286 : 2003 (IS0 5455:1979), Bản vẽ nghệ thuật – Tỷ lệ.

TCVN 7698 : 2007 (ISO 3545 : 1989), Ống thép và những phụ tùng đem dạng ống xuất hiện cắt theo đường ngang tròn xoe – Các ký hiệu dùng vô đặc điểm nghệ thuật.

IS0 129: 1985, Technical drawings – Dimensioning – General principles, definitions, methods of execution and special indications. (Vẽ nghệ thuật – Kích thước – Nguyên tắc cộng đồng, khái niệm, cách thức tiến hành và hướng dẫn riêng)

ISO 406 : 1987, Technical drawings – Tolerancing of linear and angular dimensions (Bản vẽ kỹ thuật- Ghi dung sai độ dài rộng lâu năm và độ dài rộng góc).

ISO 1219 : 1976, Fluid power Systems and components – Graphit symbols (Hệ thống và bộ phận thủy lực khí nén – Kí hiệu bên trên sơ đồ).

ISO 3461-2 : 1987, General principles for the creation of graphical Symbols – Part 2: Graphical Symbols for use in technical product documentation (Nguyên lý cộng đồng sẽ tạo những kí hiệu sơ loại – Phần 2 – Các kí hiệu dùng vô tư liệu nghệ thuật sản phẩm).

ISO 4067-1:1984, Technical drawings – lnstallations -Part 1 : Graphical symbols for plumbing, heating, Ventilation and ducting (Bản vẽ nghệ thuật – Lắp đặt điều – Phần 1 : Các sơ loại kí hiệu mang lại khối hệ thống đường nước, ống dẫn sức nóng , ống thông dông tố và ống dẫn.

ISO 5261 : 1981, Technical drawings for structural metal work (Bản vẽ nghệ thuật mang lại cấu hình phôi sắt kẽm kim loại.

ISO 6428 : 1982, Technical drawings – Requyrements for microcopying (Bản vẽ nghệ thuật – Các đòi hỏi so với phiên bản sao micrôfim).

 1. Định nghĩa

Trong chi phí chuẩn chỉnh này, vận dụng những khái niệm sau:

3.1. Biểu trình diễn trực giao (Orthogonal representation)

Phương pháp chiếu vô cơ khí giới chiếu vuông góc với mặt mũi phẳng phiu chiếu

3.2. Biểu trình diễn trục đo (Isometric representation)

Phương pháp chiếu vô cơ từng một trục của phụ thân trục tọa phỏng được nghiêng theo gót và một góc so với mặt mũi phẳng phiu chiếu

3.3. Dòng chảy (flow line)

Biểu trình diễn lối chảy của loại vật hóa học chuồn vô hoặc ra đi.

 1. Nguyên tắc chung

Phần này quy toan toàn cỗ phép tắc cộng đồng so với cách thức chiếu và màn trình diễn vì chưng hình ảnh

4.1. Biểu trình diễn những ống dẫn, v.v…

Dòng chảy đặc thù một ống dẫn v.v… (không quan hoài 2 lần bán kính của nó) cần là một trong những lối đậm ngay tắp lự (kiểu A, coi Bảng 1 và TCVN 8, trùng với lối tâm ống (xem ISO 4067 – 1)

Các đoạn uốn nắn hoàn toàn có thể được màn trình diễn giản dị vì chưng kéo dãn dài chiều lâu năm trực tiếp của lối chảy cho tới đỉnh (xem Hình 1). Tuy nhiên điểm uốn nắn này hoàn toàn có thể được đã cho thấy nhằm thực hiện rõ rệt theo như hình dạng tế bào miêu tả vô Hình 2. Trong tình huống này, hình chiếu đoạn uốn nắn hoàn toàn có thể không giống, là lối elíp thì phép tắc chiếu này hoàn toàn có thể được giản dị hóa vì chưng vẽ những cung tròn xoe (xem Hình 3).

4.2. Tỷ lệ

Nếu phiên bản vẽ cần thiết màn trình diễn theo gót tỷ trọng, cần theo gót hướng dẫn với TCVN 7286

Bảng 1

Kiểu đường nét theo gót TCVN 8

Mô tả

Ứng dụng

Nét ngay tắp lự đậm

A1 Các lối chảy và những cụ thể được nối ghép

Nét ngay tắp lự mảnh

B1 lối gạch ốp mặt mũi cắt

B2 lối kích thước

B3 lối dẫn

B4 lối lưới vô hình chiếu trục đo (đẳng cự)

Nét ngay tắp lự miếng vẽ tự động do

C1/D1 lối số lượng giới hạn cụ thể hoặc lối ngăn tầm nom hoặc phần cắt

Nét ngay tắp lự miếng cấp khúc

Nét gạch ốp đậm

E1 lối chảy quy toan mang lại phiên bản vẽ khác

Nét gạch ốp mảnh

F1 Sàn

F2 Tường

F3 Trần nhà

F4 Lỗ (lỗ dập)

Nét chấm gạch ốp mảnh

G1 lối tâm

Nét chấm gạch ốp đậm1)

EJ1 lối ranh giới thu nhỏ

Nét nhị chấm gạch ốp mảnh

K1 lối bao của cụ thể ngay tắp lự kề

K2 Các cụ thể ở phía đằng trước mặt mũi phẳng phiu cắt

1) Bốn chuyến chiều rộng lớn của lối loại G

4.3. Các nét

4.3.1. Độ đậm của nét

Xem thêm: rượu đào

Thông thông thường chỉ dùng đường nét mang trong mình 1 phỏng đậm. Tuy nhiên vô tình huống cần dùng đường nét có tính đậm to hơn, phỏng đậm của đường nét cần lựa lựa chọn kể từ TCVN 8. Tỷ lệ tương quan của phỏng đậm đường nét cần là

2:√2:1. Độ đậm những đường nét không giống nhau cần được dùng như sau:

– Độ đậm đường nét a: lối chảy chính

– Độ đậm đường nét b: lối chảy loại nhị, chữ in

– Độ đậm đường nét c: đường đi, lối kích thước

4.3.2. Các loại nét

Phải dùng những loại và phỏng đậm của đường nét hướng dẫn bên trên Bảng 1

4.3.3. Khoảng cơ hội Một trong những nét

Theo ISO 6428, khoảng cách Một trong những lối tuy vậy song (bao bao gồm cả những đường nét gạch ốp mặt mũi cắt) ko được nhỏ rộng lớn nhị chuyến phỏng đậm của những đường nét đậm nhất trong số đường nét, với khoảng cách nhỏ nhất là 0,7 milimet. Khoảng cơ hội thân ái hai tuyến đường chảy kề cạnh và gữa những lối chảy và những lối không giống là 10 milimet.

4.4. Chữ viết

Chữ viết lách cần theo gót ISO 3098-1; chữ viết lách loại B là trực tiếp đứng và được ưu tiên dùng. Chiều rộng lớn của đường nét chữ loại B cần tựa như chiều rộng lớn của lối kí hiệu tpd nhưng mà chữ viết lách tương tự hoặc phối hợp (xem ISO 3461-2)

4.5. Kích thước

4.5.1. Nhìn cộng đồng, độ dài rộng cần theo gót ISO 129, độ dài rộng danh nghĩa cần được hướng dẫn theo gót TCVN 7698 dùng tên thường gọi cụt “DN” (xem Hình 1)

Đường kính ngoài (d) và chiều dày trở thành ống (t) của ống được hướng dẫn theo gót ISO 5261 (xem Hình2). Nếu cần thiết, hoàn toàn có thể bổ sung cập nhật vô phiên bản kê (xem TCVN 3824:2008) vấn đề tăng về những ống, và những khí giới tương quan. Chiều lâu năm cần chính thức kể từ mặt phí ngoài của mặt mũi mút ống, bích hoặc tâm của nguyệt lão ghép hoặc ngẫu nhiên nơi nào phù hợp

Hình 4

4.5.2. Các ống đem uốn nắn tiếp tục lấy độ dài rộng kể từ lối tâm cho tới lối tâm của ống dẫn (xem Hình 1 và Hình 2).

Nếu quan trọng xác lập độ dài rộng bảo đảm kể từ phía bên ngoài hoặc phía bên trong hoặc hoặc mặt phẳng ống, thì độ dài rộng hoàn toàn có thể được xác lập vì chưng mũi thương hiệu chỉ cho tới đường nét gạch ốp miếng cụt tuy vậy song với phía chiếu (xem Hình 3).

Kích thước kể từ mặt phí ngoài cho tới mặt phí ngoài, kể từ phía bên trong cho tới phía bên trong và kể từ phía bên trong cho tới đỉnh ngoài đã cho thấy ở Hình 3a, 3b, 3c theo gót trật tự.

4.5.3. Bán kính và góc uốn nắn được hướng dẫn bên trên Hình 4. Các góc tác dụng cần được hướng dẫn, trình bày cộng đồng ko hướng dẫn những góc 900

4.5.4. Các nấc tham lam chiếu cộng đồng cho tới tâm ống và được hướng dẫn theo gót ISO 129 (xem Hình 5). Trong tình huống đặc trưng, nếu như cần thiết xác lập độ cao của lòng ống thì cần hướng dẫn vì chưng điểm mũi thương hiệu tham lam chiếu với đường nét miếng cụt, như quy toan ở 4.5.2 (xem Hình 3 và 8a).

Quy luật tương tự động được vận dụng nhằm hướng dẫn độ cao cho tới đỉnh của ống (xem Hình 8c)

Hình 5

4.5.5. Hướng dốc cần được hướng dẫn vì chưng tam giác vuông bên trên lối chảy, điểm kể từ nấc cao hơn nữa . kéo xuống nấc thấp rộng lớn. Lượng dốc cần được hướng dẫn theo gót cách thức chỉ vô Hình 6 cho tới Hình 8. điều này cực kỳ tiện lợi nhằm xác lập cường độ ống dốc, bên trên đầu cao hơn nữa hoặc đầu thấp rộng lớn hoặc bên trên ngẫu nhiên điểm thuận tiện này theo gót nấc chuẩn chỉnh (xem Hình 8)

4.5.6. Các địa điểm của đầu ống cần được xác lập vì chưng bằng hướng dẫn tọa phỏng theo gót tâm của những mặt mũi đầu ống

4.6. Dung sai

Dung sai cần được hướng dẫn theo gót ISO 406

 1. Giao nhau và nối ghép

5.1. Sự kí thác nhau không tồn tại nối ghép cần được tế bào miêu tả là lối chảy không tồn tại những đường nét đứt đặc thù mang lại ống dẫn khuất (xem Hình 9; cũng coi ISO 4067-1). Tuy nhiên nếu như điều này vô cùng quan trọng nhằm hướng dẫn là một trong những ống trải qua phí a đằng sau một ống không giống, lối chảy thay mặt đại diện mang lại ống dẫn khuất cần là đường nét đứt (xem Hình 10). Chiều rộng lớn của từng một đường nét đứt ko được thấp hơn 5 chuyến chiều rộng lớn của những lối liên tiếp (xem Hình 11)

5.2. Các nguyệt lão ghép vĩnh cửu (như hàn hoặc quy trình khác), được khắc ghi vì chưng một chấm gồ lên theo gót ISO 1219 (xem Hình 12). 2 lần bán kính của chấm cần vì chưng 5 chuyến chiều rộng lớn của lối.

5.3. Các nguyệt lão ghép hoàn toàn có thể toá được thể hiện tại theo gót ISO 4067 – 11)

 1. Mô miêu tả thiết bị

6.1. Quy toan chung

Toàn cỗ những cụ thể của khí giới, máy, khẩn khoản v.v…phải được thể hiện tại vì chưng những sơ loại kí hiệu với nằm trong phỏng đậm như lối chảy (xem ISO 3461-2). Các sơ loại kí hiệu được dùng cần theo gót điều 2 và Phụ lục A của chi phí chuẩn chỉnh này.

6.2. Phụ tùng

6.2.1. Các phụ tùng như vòi vĩnh, đầu nối chữ T, đầu uốn nắn cần được vẽ vì chưng lối đem nằm trong phỏng đậm như lối chảy

6.2.2. Các đầu quy đổi để thay thế thay đổi những mặt phẳng cắt ngang cần được thể hiện tại theo gót Hình 13 đến

Hình 15. Các độ dài rộng danh nghĩa tương thích cần được hướng dẫn bên trên những kí hiệu

6.3. Giá nâng và móc treo

Các giá bán nâng và móc treo cần được thể hiện tại vì chưng những kí hiệu theo gót Hình 16 cho tới Hình 19

Biểu trình diễn những phụ tùng tái diễn hoàn toàn có thể được giản dị hóa như hướng dẫn bên trên Hình 20

CHÚ THÍCH : Các Hình 16 cho tới Hình 19 chỉ nhắc đến những móc treo. Trong tình huống của những giá bán nâng, dùng những kí hiệu tựa như vậy tuy nhiên địa điểm ngược lại.

Nếu quan trọng, một mã số alpha cho thêm nữa vấn đề về loại giá bán nâng và móc treo, với số của bọn chúng hoàn toàn có thể được ghi thêm vô những kí hiệu chỉ bên trên Hình16 cho tới Hình 19. Các mã viết số cần được mang lại bên trên phiên bản vẽ hoặc trong số tư liệu phối hợp (xem Hình 21).

6.4. Các quy toan bửa sung

Các quy toan bổ sung cập nhật như lớp cơ hội năng lượng điện, lớp phủ ngoài, ống dẫn dẫn, v.v… cần được quy toan vì chưng điều 2)

6.5. Các khí giới ngay tắp lự kề

Nếu quan trọng, những khí giới kề cạnh như thùng chứa chấp, những thành phần máy ko cần là thành phần của chủ yếu ống dẫn hoàn toàn có thể được thể hiện tại vì chưng đường nét miếng nhị đường nét gạch ốp (kiểu loại Bảng 1 và TCVN 8) như hướng dẫn bên trên Hình 22

6.6. Hướng của loại chảy

Hướng của loại chảy cần được hướng dẫn vì chưng mũi thương hiệu (xem ISO 4067-1) bên trên lối loại chảy hoặc ngay gần một kí hiệu sơ loại biểu tượng cho 1 khẩn khoản (xem Hình 23 và Hình 24)

6.7. Bích

Các bích cần được thể hiện tại, ko quan hoài cho tới loại và độ dài rộng của bọn chúng.

– phẳng phiu nhị vòng tròn xoe đồng tâm so với khoảng cách nhìn kể từ phía trước;

– phẳng phiu một vòng tròn xoe so với khoảng cách nhìn kể từ phía sau;

– phẳng phiu một đường nét gạch ốp so với khoảng cách nhìn kể từ ở bên cạnh.

Sử dụng những lối đem nằm trong phỏng đậm như đang được dùng nhằm thể hiện tại những ống (xem Hình 22 và Hình 25). Các lỗ bích được màn trình diễn giản dị ngay số tương thích cắt theo đường ngang những lối tâm của bọn chúng.

 1. Ví dụ

Một ví dụ của phép tắc chiếu trực kí thác được mang lại vô Hình 25

CHÚ THÍCH : Các ví dụ không giống được mang lại vô ISO 3511-3 và ISO 3753

CHÚ THÍCH : Các điểm bên trên cơ ống dẫn thay cho thay đổi phía và nối được hướng dẫn vì chưng những số tham lam chiếu. Ống và những số tham lam chiếu y hệt nhau và được tế bào miêu tả vô ISO 6412-2, Hình 23. Số lượng những số tham lam chiếu bị đứng sau phí a đằng sau những số không giống được nhằm vô vệt ngoặc .

Hình 25

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. ISO 841 : 1974, Numerical control of machines – Axis and motion nomenclature (Máy tinh chỉnh số- trục và mệnh danh gửi động)
 2. ISO 1101 : 1983, Technical drawings – Geometrical tolerancing- Tolerancing of khuông, orientation, location and runout – Generalities, definitions, symbols, indications on drawings (Bản vẽ kỹ thuật- Dung sai hình học tập – Dung sai hình dạng, kim chỉ nan, địa điểm và phỏng hòn đảo. Yêu cầu cộng đồng, khái niệm , kí hiệu, những hướng dẫn bên trên phiên bản vẽ.
 3. ISO 1503 : 1977, Geometrical orientation and directions of movements (định phía hình học tập và phía gửi động)
 4. ISO 3511 – l : 1977, Process measurement control functions and instrumentation – Symbolic representation – Part 1 Basic requyrements (Chức năng và công cụ tinh chỉnh quy trình đo- Phần 1 Các đòi hỏi cơ phiên bản.)
 5. ISO 3511 – 2 : 1984, Process measurement control functions and instrumen tao tion – Symbolic representation – Part 2: Extension of basic requyrements (Chức năng và công cụ tinh chỉnh quy trình đo- Phần 2 Mở rộng lớn những đòi hỏi cơ phiên bản.)
 6. ISO 3511-3 : 1984, Process measurement control functions and instrumenta tion – Symbolic represen tation – Part 3: Detailed symbols for instrument interconnection diagrams (Chức năng và công cụ tinh chỉnh quy trình đo – Phần 3 Các kí hiệu được cụ thể hóa so với những sơ loại nối ghép vô.)
 7. ISO 3511-4:1985,Process measurement control functions and instrumentation – Symbolic representation – Part 4: Basic Symbols for process Computer, interface and shared display/control functions (Chức năng và công cụ tinh chỉnh quy trình đo – Phần 4 – Các kí hiệu cơ phiên bản so với tiến độ PC, skin và sự hiển thị được phân tách sẻ/ những tác dụng điều khiển)
 8. ISO 3753 : 1977, Vacuum technology – Graphical Symbols (Công nghệ chân ko – Các kí hiệu sơ đồ)
 9. ISO 4067-6 : 1985, Technical drawings – lnstallations -Part 6: Graphical Symbols for water supply and drainage – Systems in the ground (Bản vẽ nghệ thuật – Lắp đặt điều – Phần 6 : Các kí hiệu sơ loại so với cung cấp và thải nước – Hệ thống bên trên mặt mũi đất)

1) Dự toan nhằm không ngừng mở rộng ISO 4067 bao hàm toàn cỗ kí hiệu sơ loại không giống được dùng mang lại khối hệ thống lối ống

2) Dự toan nhằm không ngừng mở rộng ISO 4067 bao hàm toàn cỗ kí hiệu sơ loại không giống được dùng mang lại khối hệ thống lối ống

Xem lại: Đường ống dẫn tương đối nước và nước rét – Phương pháp thử

Xem tiếp: Bản vẽ nghệ thuật – Biểu trình diễn giản dị ống dẫn – Phần 2

Sưu tầm và biên soạn bởi: http://emtc2.edu.vn/

Xem thêm: sdt momo