Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật

     

Dựa vào yêu cầu của vi sinh thứ về nguồn tích điện và mối cung cấp cacbon, tín đồ ta phân chia các bề ngoài dinh dưỡng thành 4 dạng khác nhau. Đó là: quang đãng dị dưỡng, quang quẻ tự dưỡng, hóa dị dưỡng, hóa tự dưỡng.

Bạn đang xem: Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật


*

Kiến thức mở rộng:

1. Những loại môi trường xung quanh nuôi cấy vi sinh vật

Trong phòng thí nghiệm, căn cứ vào xuất phát và thành phần của các chất dinh dưỡng, bạn ta phân chia môi trường xung quanh nuôi cấy vi sinh đồ vật thành 3 loại :

- môi trường thiên nhiên dùng chất tự nhiên và thoải mái : bao hàm các chất tự nhiên.Đây là loại môi trường xung quanh chứa các chất hữu cơ khác nhau không biết rõ thành phần hóa học vì vậy còn gọi là môi trường không khẳng định về khía cạnh hóa học. Môi trường tự nhiên chứa dịch chiết thịt bò, hoặc dịch phân tách nấm men. Lấy một ví dụ : cao giết thịt bò, cao mộc nhĩ men...

- môi trường thiên nhiên tổng hợp : gồm các chất đã thấu hiểu thành phần hóa học cùng số lượng.Đây là loại môi trường xung quanh biết rõ về những thành hóa học nên còn gọi là môi ngôi trường xác định. Môi trường chứa những dung dịch pha loãng của hóa chất tinh khiết, không có nấm men, động vật hoặc mô thực vật, hay được sử dụng cho những mục đích nghiên cứu và phân tích hơn là sản xuất. Ví dụ: môi trường xung quanh chứa glucôzơ và các axit amin đã hiểu ra hàm lượng, thành phần.

- môi trường bán tổng vừa lòng : gồm những chất tự nhiên và thoải mái và các chất hóa học. Lấy một ví dụ : môi trường chứa pepton, cao thịt cùng một các chất axit amin, glucôzơ độc nhất định.

2. Các kiểu dinh dưỡng


Dựa vào yêu cầu của vi sinh đồ dùng về nguồn tích điện và nguồn cacbon, fan ta phân loại các bề ngoài dinh dưỡng thành 4 dạng không giống nhau:

-Kiểu bổ dưỡng quang dị chăm sóc là phương thức bổ dưỡng dùng mối cung cấp cacbon hầu hết là hóa học hữu cơ, nguồn tích điện là ánh sáng. Lấy một ví dụ như: vi khuẩn tía, vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh

-Kiểu bổ dưỡng quang tự dưỡng là cách làm tự dưỡng sử dụng nguồn Cacbon đa phần là Cacbonic với nguồn tích điện là ánh sáng. Ví dụ: Tảo, vi trùng lam, vi trùng lưu huỳnh màu tía, màu lục....

Xem thêm: Lý Thuyết: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu, Giải Toán 8 Bài 5: Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu

-Kiểu bổ dưỡng hóa dị dưỡng là cách làm dinh dưỡng thực hiện nguồn cacbon chủ yếu là chất hữu cơ, nguồn tích điện cũng là chất hữu cơ. Lấy một ví dụ như: Vi sinh đồ vật lên men, hoại sinh

-Kiểu dinh dưỡng hóa tự dưỡng là phương thức bổ dưỡng dùng mối cung cấp Cacbon chủ yếu là CO2, nguồn tích điện từ chất vô cơ laH2,H2S,NH4-,NO2-,Fe2+,...,năng lượng hình thành trong quy trình oxi hóa các hợp chất vô cơ bên trên Ví dụ: vi khuẩn nitrat hoá, vi khuẩn ôxi hoá giữ huỳnh, vi khuẩn hiđrô

Các kiểu bổ dưỡng của vi sinh đồ được Top lời giải tóm tắt nghỉ ngơi bảng sau:

Kiểu dinh dưỡng

Nguồn năng lượng

Nguồn cacbon chủ yếu

Các đại diện

Quang tự dưỡngÁnh sángKhí cacbônicVi trùng lam, tảo 1-1 bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu sắc lục cùng màu tía...Hóa từ bỏ dưỡngChất vô cơKhí cacbônicVi khuẩn nitrat hóa, vi trùng ôxi hóa hiđrô, ôxi hóa lưu huỳnh...Quang dị dưỡngÁnh sángChất hữu cơ vi trùng không cất lưu huỳnh màu lục với màu tía...

Xem thêm: Sự Phát Triển Của Trẻ 12 Tháng Tuổi, Chăm Sóc Trẻ Khỏe Giai Đoạn 12 Tháng Tuổi

Hóa dị dưỡngChất hữu cơChất hữu cơNấm, động vật nguyên sinh, nhiều phần vi khuẩn không quang hợp...
*
Reply
*
9
*
2
*
chia sẻ