Các Dạng Bài Tập Sóng Cơ Và Cách Giải

     

Các dạng bài xích tập sóng cơ khôn cùng đa dạng. Trong bài xích hôm nay, bọn họ sẽ cùng giải quyết các dạng bài xích tập sóng cơ hay gặp gỡ nhé!


Contents

I. Dạng bài xích tập về độ lệch sóng sự truyền sóngII. Dạng bài xích tập về giao quẹt sóngIII. Dạng bài tập về quỹ tích các điểm xê dịch cực đại, rất tiểu trong giao thoa

I. Dạng bài tập về độ lệch sóng sự truyền sóng

1. Cách thức giải

Giả sử phương trình dao động của đầu O của dây là:

*

Điểm M phương pháp O một khoảng x. Sóng từ bỏ O truyền mang đến M mất khoảng thời hạn Δt=x/v.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập sóng cơ và cách giải

Phương trình xê dịch của M là:

*

So sánh xê dịch của hai phần tử môi trường:

Phương trình sóng của nhì điểm M cùng N bên trên phương truyền sóng:

*

Độ lệch sóng giữa 2 điểm M, N nằm trên phương truyền sóng phương pháp nhau khoảng chừng d là:

*

Nếu Δx=kλ (cách nhau một bước sóng) => Δφ=k2π thì M, N thuộc pha.Nếu Δx=kλ+λ/2 (cách nhau nửa bước sóng) => Δφ=k2π+π thì M, N ngược pha.Nếu Δx=kλ±λ/4 (cách nhau một phần tư cách sóng) => Δφ=k2π±π/2 thì M, N vuông pha.

2. Bài tập ví dụ

Ví dụ 1:Một sóng tất cả tần số 500 Hz với tốc độ lan truyền 350 m/s. Hỏi nhị điểm gần nhất trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng bao nhiêu để giữa chúng gồm độ lệch pha π/4?

Giải:

*

Ví dụ 2: cho 1 mũi nhón S đụng nhẹ vào phương diện nước và dao động điều hòa với tần số f=20 Hz. Người ta thấy rằng nhị điểm A cùng B trên mặt nước thuộc nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng chừng d=10 cm luôn dao cồn ngược pha với nhau. Tính vận tốc truyền sóng, biết rằng gia tốc đó chỉ nằm trong khoảng từ 0,8 m/s mang đến 1m/s.

Giải:

*

II. Dạng bài bác tập về giao quẹt sóng

1. Cách thức giải

Hai mối cung cấp sóng tổng quát:

Sóng tại M do 2 nguồn gửi tới:

=> Độ lệch pha giữa 2 sóng gửi tới M:

=>

Tại M tất cả biên độ bự nhất: Đk: Δφ=k2π

=>

*Chú ý: khi a=b thì ta có thể sử dụng phép cùng lượng giác:

2. Bài xích tập ví dụ

Ví dụ 1: Trong phân tách giao quẹt sóng người ta tạo ra trên phương diện nước 2 nguồn sóng A, B dao động với phương trình. Vận tốc sóng là trăng tròn cm/s. Coi biên độ sóng không đổi. Viết phương trình giao động tại điểm M giải pháp A, B theo thứ tự 7,2 cm và 8,2 cm.

Giải:

Ví dụ 2: Trong thí nghiệm giao quẹt sóng, fan ta tạo nên trên mặt nước hai nguồn sóng A và B xê dịch điều hòa theo phương vuông góc với phương diện nước với phương trình. Biết tốc độ truyền sóng v = 60cm/s; biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Xác minh biên độ xấp xỉ tổng phù hợp tại điểm M cùng bề mặt nước bí quyết A một khoảng chừng d1=12 centimet và giải pháp B một khoảng tầm d2=13cm.

Giải:

Ví dụ 3: Trong thí điểm giao bôi sóng cơ, hai nguồn A, B xấp xỉ với các phương trình. Tính biên độ sóng tại điểm M cách các nguồn lần lượt đôi mươi cm và 22 cm; biết tốc độ truyền sóng là v= 30 cm/s.

Xem thêm: Làm Bài Thực Hành 4 Địa Lí 10, Giải Bài Thực Hành 4 Trang 17 Sgk Địa Lí 10

Giải:

III. Dạng bài bác tập về quỹ tích những điểm xê dịch cực đại, rất tiểu trong giao thoa

1. Cách thức giải

a) Điều kiện về hiệu d2-d1 có cực đại, cực tiểu

Nếu 2 nguồn A, B xê dịch cùng pha:

Nếu 2 mối cung cấp A, B giao động ngược pha:

Nếu 2 mối cung cấp A, B lệch sóng bất kỳ:

Từ các điều khiếu nại trên, suy ra những điểm cực đại, rất tiểu vào giao sứt sóng cơ có quỹ tích là các đường Hypebol nhận A, B làm cho tiêu điểm.

b) Quỹ lành mạnh và tích cực đại, cực tiểu

Nguồn giao động cùng pha:

Tập hợp những điểm giao động với biên độ cực lớn là họ những đường cong Hypebol đường nét liền.

n=0 => cực lớn trung tâm

n±1 => cực lớn bậc 1

n±2 => cực lớn bậc 2

Tập hợp các điểm dao động với biên độ rất tiểu là họ những đường cong Hypebol đường nét đứt.

m= 0; -1 => rất tiểu thứ 1

m= 1; -2 => rất tiểu lắp thêm 2

m= k; -(k+1) => cực tiểu sản phẩm 2

Hệ những cực đại, rất tiểu xen kẽ đều nhau.

Xem thêm: Sau Khi Bị Thai Lưu Nên Ăn Gì Để Sớm Hồi Phục? Bị Thai Lưu Nên Ăn Gì Để Sức Khỏe Mau Bình Phục

Hai mối cung cấp ngược pha:

Ta gồm cực tiểu trung tâm, họ rất tiểu là các đường nét iền, họ cực lớn là những đường đường nét đứt.

2. Bài xích tập ví dụ

Ví dụ 1: Trong xem sét về hiện tượng kỳ lạ giao trét sóng xung quanh nước hai nguồn phối hợp A cùng B xấp xỉ với tần số f= 13 Hz. Trên một điểm giải pháp nguồn AB những khoảng d1=19 centimet và d2=21 cm, sóng bao gồm biên độ rất đại. Giữa M và đường trung trực của AB không có cực đại nào khác. Tính vận tốc truyền sóng xung quanh nước?

Giải:

Vậy tốc độ truyền sóng là: v=λ.f= 2.13 =26 cm/s

Ví dụ 2: trên mặt hóa học lỏng có hai mối cung cấp phát sóng đồng hóa S1, S2 xấp xỉ cùng pha và thuộc tần số. Tốc độ truyền sóng bằng 50 cm/s. Cho điểm M bên trên mặt hóa học lỏng cách các nguồn S1 và S2 lần lượt các khoảng 31 cm và 16 cm. Để trong tầm giữa M và đường trung trực của S1S2 có toàn bộ ba vân cực to giao quẹt thì tần số sóng phải nhận giá chỉ trị trong vòng nào?

Giải:

Ví dụ 3: hai nguồn sóng phối kết hợp A, B xê dịch điều hòa cùng pha, AB= 40cm. Cách sóng bởi 1,2 cm. Điểm M ở trong miền giao thoa làm sao để cho tam giác MAB vuông cân tại M. Dịch chuyển nguồn A ra xa B dọc theo phương AB một đoạn 5 cm. Mốc giới hạn điểm M gửi thành điểm xấp xỉ với biên độ cực to là bao nhiêu?