Các Dạng Bài Tập Mác 2

     
◕ Lời nhắn:⊱ Mình học tập Bách Khoa cần ai kia ghét Bách Khoa thì hoàn toàn có thể lặng lẽ đi ra⊱ bản thân là dân Thanh Hóa buộc phải ai kia ghét Thanh Hóa cũng rất có thể lặng lẽ tránh đi⊱ Mình học cơ khí, trang này chỉ tạo nên sự theo sở trường nên giả dụ thấy không hài lòng có thể nhẹ nhàng tắt trang⊱ Mình hiện tại có những vấn đề riêng phải bận cho cuộc sống đời thường của mình, sẽ không thể thường xuyên hồi đáp các bình luận, ý muốn được lượng thứ..

Bạn đang xem: Các dạng bài tập mác 2


*

◕ Dịch vụ: Nhận xây dựng Form chủng loại Excel, Google Sheet:⊱ cung ứng quản lý, tinh chiết dữ liệu; tạo thành bảng báo cáo, thống kê nhanh; ⊱ sản xuất hệ thống tùy chỉnh cấu hình và cai quản tiến độ các bước một phương pháp trực quan; tạo nên bảng nhập liệu, tính toán cung ứng công việc..◕ dùng thử: Chương trình ứng dụng xếp thép tối ưu⊱ Đây là chương trình mình viết ra nhằm hỗ trợ công việc tính toán nguồn vào vật tư thép mẫu mã thanh (L, H, U, ...)(Nhắn tin thẳng tới fanpage emtc2.edu.vn nhằm trao đổi)
✪Một số ký hiệu: _$c = c_1 + c_2$ : Tư bản bất biến hóa ($c_1$ tiền mua máy móc, công ty xưởng, đất, ..v.v)($c_2$ tiền cài nguyên, nhiên trang bị liệu) _$v$ : Tư phiên bản khả thay đổi (tiền lương thuê công nhân)- giá trị lao động _$c_1$ : Tư phiên bản cố định _$c_2+v$ : Tư bạn dạng lưu rượu cồn _$k=c+v$ : Tư bản ứng trước (chi mức giá sản xuất-tư bản đầu tư)-giá trị tư bản _$m$ : quý hiếm thặng dư (GTTD) _$m"$ : Tỷ suất GTTD _$P$ : roi tư bản _$P"$ : Tỷ suất lợi tức đầu tư _$t$ : thời gian lao động tất yếu hèn (Công nhân tạo nên lượng quý giá ngang sức lao động) _$t"$ : thời gian lao động thặng dư (Công nhân tạo ra giá trị thặng dư, đem về lãi mang đến nhà sản xuất) ✪Công thức bắt buộc nhớ: _Giá trị đơn vị chức năng sản phẩm: $w=c+v+m$ _Giá trị tổng sản phẩm: $W=C+V+M$ _Giá trị cũ-chi giá thành lao rượu cồn cũ-lao động quá khứ (lao động vật hoang dã hóa): $c$ _Giá trị mới-chi phí tổn lao đụng mới-lao động hiện tại (lao đụng sống): $v+m$ _Cấu chế tác hữu cơ: $C/V$ _Khối lượng quý giá mới: $V+M$ _Thời gian khó động trong một ngày: $t+t"$ _Chi giá thành sản xuất: $k=c+v$ _Tỷ suất GTTD (trình độ bóc tách lột): $m" = fracmv = fract"t.100\%$ _Khối lượng GTTD (quy mô bóc lột): $M = m".V$ _Tỷ suất lợi nhuận: $P" = fracMC+V.100\%$ _Tỷ suất lợi nhuận trung bình xã hội: $overline P" = fracsum m sum (c + v) .100\% $ _Tỷ suất lợi nhuận bình quân từng ngành: $overline p = k.overline P"$ _Giá cả sản xuất: $k + overline p. = k.(1+overline P") $ I.Dạng bài tập về sản xuất giá trị thặng dư hay đốiBài 1: Công nhân làm việc thuê sinh sản nên trọng lượng giá trị new là 12.000 USD mỗi ngày, tỷ suất quý hiếm thặng dư 300%. Kế tiếp nhà tư bản kéo dài thời hạn lao hễ từ 8h/ngày lên 9h/ngày, mà không trả thêm lương.a/ Hãy khẳng định sự biến đổi của tỷ suất GTTD, cân nặng GTTD trong ngày. B/ vày sao tất cả sự thay đổi như vậy?Xem giải
Ban đầu ta có: $left{ matrixV_trước + M_trước = 12000\m"_trước = fracM_trướcV_trước = 300\% Rightarrow ight.left{ matrixV_trước = 3000(USD)\M_trước = 9000(USD ight.$ mặt khác:$left{ matrixt_trước + t"_trước = 8\m"_trước = fract"_trướct_trước = 300\% ight.$$Rightarrow left{ matrixt_trước = 2\t"_trước = 6 ight.$ Về sau, ngày làm việc kéo dãn từ 8h lên 9h mà không trả thêm lương, đề xuất suy ra: $left{ matrixt_sau = t_trước = 2\t_sau + t"_sau = 9 ight.$$Rightarrow left{ matrixt_sau = 2\t"_sau = 7 ight.$$Rightarrow m"_sau = fract"_saut_sau = 350\% $ Ta lại có: $V_sau = V_trước = 3000 $$Rightarrow M_sau = m"_sau.V_sau = 350\% .3000 = 10500(USD)$ Kết luận: a/ Tỷ suất GTTD tăng tự 300% lên 350%. Khối lượng GTTD trong thời gian ngày tăng từ bỏ 9.000USD lên 10.500USD. B/ Sự tăng thêm đó là do nhà tư bản áp dụng phương pháp GTTD tốt đối.
Bài 2:
ban đầu nhà tư phiên bản có trình độ tách bóc lột 200%, mướn công nhân thao tác làm việc 7,5h/ngày. Kế tiếp nhà tư phiên bản kéo nhiều năm thời gian thao tác làm việc lên thành 8,5h/ngày cơ mà không trả thêm lương. Kết quả, thu được trọng lượng giá trị mới là 340.000 USD.a/ Hãy khẳng định sự chuyển đổi của tỷ suất GTTD, cân nặng GTTD trong ngày. B/ vày sao có sự biến đổi như vậy?Xem giải
Ban đầu ta có: $left{ matrixt_trước = t"_trước = 7,5\m"_trước = fract"_trướct_trước = 200\% ight.$$Rightarrow left{ matrixt_trước = 2,5\t"_trước = 5 ight.$ Về sau, ngày làm việc kéo dãn dài từ 8h lên 9h mà lại không trả thêm lương, bắt buộc suy ra: $left{ matrixt_sau = t_trước = 2,5\t_sau + t"_sau = 8,5 ight.$$Rightarrow left{ matrixt_sau = 2,5\t"_sau = 6 ight.$$Rightarrow m"_sau = fract"_saut_sau = 240\% $ Theo bài xích ra ta có:$left{ matrixV_sau + M_sau = 340000\m"_sau = fracM_sauV_sau = 240\% Rightarrow ight.left{ matrixV_sau = 100000(USD)\M_sau = 240000(USD ight.$ Do ngân sách lương không biến hóa nên:$V_trước = V_sau = 100000 $$Rightarrow M_trước = m"_trước.V_trước = 200\% .100000 = 200000(USD)$ Kết luận: a/ Tỷ suất GTTD tăng từ 200% lên 240%. Trọng lượng GTTD trong ngày tăng từ 200.000USD lên 240.000USD. B/ Sự tăng thêm đó là vì nhà tư bạn dạng áp dụng phương thức GTTD tốt đối.
II.Dạng bài bác tập về thêm vào giá trị thặng dư tương đối
Bài 3: thời gian trước nhà tư phiên bản gia công cụ thể máy yêu cầu ứng ra chi phí sản xuất 2.000.000 USD với cấu trúc hữu cơ tư phiên bản 4/1, và bao gồm trình độ bóc lột 200%.Năm sau do mặt bằng giá trị hàng chi tiêu và sử dụng trên thị phần giảm đi 20%, cần nhà tư bản đã bớt lương công nhân. Mặc dù thu nhập thực tiễn và năng suất lao hễ của công nhân, cùng với quy tế bào sản xuất ở trong nhà tư bản không gắng đổi.a/ Hãy xác minh sự biến hóa của tỷ suất GTTD, khối lượng GTTD, tỷ suất lợi nhuận.b/ vày sao có sự chuyển đổi như vậy?Xem giải
Năm đầu ta có: $left{ matrixC_trước + V_trước = 2000000\fracC_trướcV_trước = frac41 ight.$$Rightarrow left{ matrixC_trước = 1600000\V_trước = 400000 ight.$ Theo đề bài: $m"_trước = fracM_trướcV_trước = 200\%$$ Rightarrow M_trước = 800000$$Rightarrow P"_trước = 40\% $ Năm sau, mặt bằng giá trị hàng tiêu dùng giảm 20% so với trước, nên nhà tư phiên bản giảm lương công nhân, tuy vậy thu nhập thực tế của công nhân không thay đổi $ Rightarrow $ lương người công nhân bị cắt bớt 20%. Bên cạnh đó, NSLĐ với quy mô cung cấp không biến đổi $ Rightarrow $ khối lượng giá trị tư bạn dạng bất biến hóa và khối lượng giá trị new không cầm cố đổi. Vậy ta có: $left{ matrixV_sau = 80\% .V_trước = 80\% .400000\V_sau + M_sau = V_trước + M_trước = 1200000 ight.$$Rightarrow left{ matrixV_sau = 320000\M_sau = 880000 ight.$ bởi vì đó, suy ra: $m"_sau = fracM_sauV_sau = 275\% ;P"_sau = fracM_sauC_sau + V_sau = 45,8\% $ Kết luận: a/Tỷ suất GTTD tăng tự 200% lên 275%. Trọng lượng GTTD tăng tự 800.000USD lên 880.000USD. Tỷ suất lợi tức đầu tư tăng từ bỏ 40% lên 45,8%. B/Sự chuyển đổi đó là vì nhà tư phiên bản áp dụng phương pháp sản xuất GTTD tương đối.
Bài 4:
Năm đầu, bên tư phiên bản có trình độ tách bóc lột 300% và thời gian công nhân có tác dụng việc hàng ngày là 8h, kết cấu hữu cơ tư phiên bản là 9/1.Năm sau do mặt bằng giá trị hàng chi tiêu và sử dụng trên thị phần giảm đi 20%, bắt buộc nhà tư bản đã sút lương công nhân. Tuy nhiên thu nhập thực tế và thời gian lao hễ của công nhân, cùng rất quy tế bào sản xuất ở trong phòng tư phiên bản không cầm cố đổi. Tác dụng năm sau nhà tư phiên bản thu được trọng lượng GTTD là 8 triệu USD.a/ Hãy khẳng định sự biến hóa của tỷ suất GTTD, khối lượng GTTD, tỷ suất lợi nhuận. B/ bởi sao bao gồm sự biến hóa như vậy?Xem giải
Năm đầu ta có: $left{ matrixt_trước + t"_trước = 8\m"_trước = fract"_trướct_trước = 300\% ight.$$Rightarrow left{ matrixt_trước = 2(h)\t"_trước = 6(h) ight.$ Năm sau, mặt phẳng giá trị hàng tiêu dùng giảm 20% so với trước, bắt buộc nhà tư phiên bản giảm lương công nhân, tuy vậy thu nhập thực tế của người công nhân không đổi khác $ Rightarrow $ lương công nhân bị cắt bớt 20%. Như vậy thời hạn lao đụng tất yếu ớt sẽ sút 20%, trong khi tổng thời gian thao tác làm việc không đổi. Vậy ta có: $left{ matrixt_sau = (1-20\%) .t_trước = 80\% .2\t_sau + t"_sau = 8 ight.$$Rightarrow left{ matrixt_sau = 1,6(h)\t"_sau = 6,4(h) ight.$$Rightarrow m"_sau = 400\% $ khía cạnh khác: $M"_sau = fracM_sauV_sau = 400\%$$Rightarrow V_sau = fracM_sau4 = 2(triệu)$ Ta lại có : $V_sau = 80\% .V_trước = 2(triệu)$$Rightarrow V_trước = 2,5(triệu)$ Theo đề bài: $m"_trước = fracM_trướcV_trước = 300\% $$Rightarrow M_trước = 7,5(triệu)$ $fracC_trướcV_trước = frac91$$Rightarrow C_trước = 22,5(triệu)$$Rightarrow P"_trước = frac7,525 = 30\% $ bởi vì quy mô sản xuất không đổi $ Rightarrow $ cân nặng giá trị tư bạn dạng bất trở thành không gắng đổi. Vày đó, suy ra: $P"_sau = fracM_sauC_sau + V_sau = frac822,5 + 2 = 32,7\% $ Kết luận: a/Tỷ suất GTTD tăng từ bỏ 300% lên 400%. Cân nặng GTTD tăng trường đoản cú 7,5 triệu USD lên 8 triệu USD. Tỷ suất lợi tức đầu tư tăng tự 30% lên 32,7%. B/Sự đổi khác đó là do nhà tư bạn dạng áp dụng phương pháp sản xuất GTTD tương đối.
III.Dạng bài xích tập về tích lũy tư bản
Bài 5: Ban đầu, nhà tư bản có trình độ bóc lột 200% cùng thuê 500 công nhân làm việc, mỗi công nhân tạo cho giá trị mới là 900 USD.Sau đó, 80% quý hiếm thặng dư được dùng để làm tích lũy tư bản, làm cho cấu trúc hữu cơ tư bản tăng từ 5/1 lên thành 17/2, trong khi tiền lương công nhân giữ nguyên. Kết quả là tỷ suất lợi nhuận không đổi.a/ Hãy xác định sự biến hóa của tỷ suất GTTD, cân nặng GTTD và xác định số lượng công nhân bị vứt bỏ rồi thất nghiệp.b/ vày sao gồm sự chuyển đổi như vậy?Xem giải
Khối lượng giá chỉ trị bắt đầu do 500 công nhân tạo thành là : $900.500=450000(USD)$ thuở đầu ta có: $left{ matrixV_truoc + M_truoc = 450000\m"_truoc = fracM_truocV_truoc = 200\% ight.$$Rightarrow left{ matrixM_truoc = 300000(USD)\V_truoc = 150000(USD) ight.$ Ta lại có: $fracC_truocV_truoc = frac51$$Rightarrow C_truoc = 750000$$Rightarrow P"_truoc = 33,3\%$ Về sau, lượng GTTD được dùng để làm tích lũy tư bạn dạng là: $80\% .M_truoc = 80\% .300000 = 240000 m(USD)$ Quy mô chi tiêu về sau tạo thêm 240000USD, với kết cấu hữu cơ tư bản 17/2, đề xuất ta có:$left{ matrixC_sau + V_sau = C_truoc+V_truoc + 240000 = 1140000\fracC_sauV_sau = frac172 ight.$$Rightarrow left{ matrixC_sau = 1020000(USD)\V_sau = 120000(USD) ight.$ Ta thấy $V_sau = 80\% .V_truoc$ $Rightarrow $ con số công nhân sẽ bớt còn 80% (do chi phí lương không đổi). Vậy số lượng công nhân đang bị loại trừ rồi thất nghiệp là : $20 \% . 500 = 100(c.nhân)$ khía cạnh khác, theo đề bài xích $P"_sau = fracM_sauC_sau + V_sau = P"_truoc = 33,3\% $$ Rightarrow M_sau = 33,3\% .1140000 = 380000(USD)$ $ Rightarrow m"_sau = fracM_sauV_sau = 316,7\% $ Kết luận: a/Tỷ suất GTTD tăng từ bỏ 200% lên 316,7%. Trọng lượng GTTD tăng từ bỏ 300.000USD lên 380.000USD. 100 người công nhân bị sa thải, thất nghiệp, chiếm xác suất 20%. B/Sự biến hóa đó là vì nhà tư phiên bản tích lũy tứ bản, có tác dụng cho cấu trúc hữu cơ tư phiên bản và NSLĐ tăng.
Bài 6:
đơn vị tư bản cáo trình độ tách lột 300%, thuê 360 công nhân làm cho việc, mỗi công nhân tạo cho giá trị mới là 6.000$.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Vật Lý 10 Và Cách Giải Bài Tập Lý 10 Cơ Bản

Sau đó toàn cục giá trị thặng dư lúc đầu được tích lũy tư bản, có tác dụng cho cấu tạo tư bạn dạng tăng trường đoản cú 13/1 lên 17/1. Hiệu quả về sau trình độ bóc tách lột đạt 396%.a/ Hãy khẳng định sự đổi khác của tỷ suất GTTD, cân nặng GTTD và khẳng định số lượng người công nhân bị thải trừ thất nghiệp.Biết rằng lương mỗi công nhân bằng nhau và không thay đổi.b/ bởi vì sao bao gồm sự chuyển đổi như vậy?Xem giải
Khối lượng giá trị mới do 360 công nhân tạo ra là : $6000.360=2160000(USD)$ ban đầu ta có: $left{ matrixV_truoc + M_truoc = 2160000\m"_truoc = fracM_truocV_truoc = 300\% ight.$$Rightarrow left{ matrixM_truoc = 1620000(USD)\V_truoc = 540000(USD) ight.$ Lại có: $fracC_truocV_truoc = frac131 Rightarrow C_truoc = 7020000(USD)$ tổng thể giá trị thặng dư được tích lũy mang lại năm sau, nên: $left{ matrixV_sau + C_sau = V_truoc + C_truoc + M_truoc = 9180000\fracC_sauV_sau = frac171 ight.$$Rightarrow left{ matrixV_sau = 510000(USD)\C_sau = 8670000(USD) ight.$ $ Rightarrow M_sau = 396\% .V_sau = 2019600(USD)$ khi đó: $left{ matrixV_sau = 510000USD\V_truoc = 540000USD ight. Rightarrow V_sau = 94,44\% .V_truoc$ tiền lương từng công nhân tương đồng không thay đổi $Rightarrow 5,56\%$ công nhân bị thải trừ : $5,56\%.360=20(c.nhân)$ Kết luận: a/Tỷ suất GTTD tăng trường đoản cú 300% lên 396%. Cân nặng GTTD tăng trường đoản cú 1.620.000USD lên 2.019.600USD. đôi mươi công nhân bị sa thải, thất nghiệp, chiếm tỷ lệ 5,56%. B/Sự biến đổi đó là do nhà tư bạn dạng tích lũy tư bản, làm cho cho cấu tạo hữu cơ tư bạn dạng và NSLĐ tăng.
Bài 7:
Năm đầu, đơn vị tư bản có trình độ bóc lột 150%.Toàn cỗ giá trị thặng dư được dùng để làm tích lũy tư bản, chi tiêu thiết bị mới vào khoảng thời gian sau, có tác dụng cho kết cấu hữu cơ tư phiên bản tăng từ 11/1 lên 14/1. Kết quả năm sau bên tư phiên bản thu được trọng lượng GTTD là 810.000 USD với tỷ suất lợi nhuận tăng 1,2 lần đối với trước.a/ Hãy xác định sự biến đổi của tỷ suất GTTD, trọng lượng GTTD và xác định số lượng người công nhân bị vứt bỏ rồi thất nghiệp.Biết rằng lương mỗi công nhân đều bằng nhau và không nuốm đổi.b/ bởi sao tất cả sự biến hóa như vậy?Xem giải
Ta có:$P"_truoc = fracM_truocC_truoc + V_truoc = fracm"_truocfracC_truocV_ruoc + 1 = frac150\% frac111 + 1 = 12,5\% $ vì thế : $P"_sau = fracM_sauC_sau + V_sau = 1,2.P"_truoc = 15\% $ Từ đó suy ra :$left{ matrixC_sau + V_sau = frac81000015\% = 5400000\fracC_sauV_sau = frac141 ight.$$ Rightarrow left{ matrixC_sau = 5040000(US mD)\V_sau = 360000(USD) ight. Rightarrow m"_sau = 225\% $ Do toàn cục GTTD của năm kia đã được dùng để làm tích lũy bốn bản, tái đầu tư, buộc phải giá trị tổng sản phẩm của năm trước bằng với ngân sách sản xuất của năm sau. Vậy ta được hệ phương trình: $left{ matrixC_truoc + V_truoc + M_truoc = C_sau + V_sau = 5400000\fracC_truocV_truoc = frac111\m"_truoc = fracM_truocV_truoc = 150\% ight.$$ Rightarrow left{ matrixV_truoc = 400000(USD)\M_truoc = 600000(USD) ight.$ So sánh ngân sách chi tiêu công nhân ta thấy $Bài 8:
Năm đầu, công ty tư bạn dạng có trình độ tách bóc lột 250%, tổng trọng lượng giá trị new là 1.050.000 USD. Nhà tư phiên bản lấy 76% giá trị thặng dư của năm đầu để chi tiêu thiết bị mới và sa thải, cắt sút 10% giá thành công nhân. Kết quả cấu trúc hữu cơ tư bản tăng đạt 15/1 với tỷ suất lợi tức đầu tư đạt 21%.a/ Hãy xác định sự thay đổi của tỷ suất GTTD, cân nặng GTTD cùng tỷ suất lợi nhuận. B/ bởi sao bao gồm sự đổi khác như vậy?Xem giải
Năm đầu ta có:$left{ matrixV_truoc + M_truoc = 1050000\m"_truoc = fracM_truocV_truoc = 250\% ight.$$Rightarrow left{ matrixM_truoc = 750000(USD)\V_truoc = 300000(USD) ight.$ Năm sau, thừa nhận bị thải trừ đề giảm sút 10% túi tiền nhân công $ Rightarrow V_sau = 90\% .V_truoc = 270000(USD)$ Theo đề bài: $fracC_sauV_sau = frac151 Rightarrow C_sau = 4050000$ phương diện khác, ta lại có: $P"_sau = fracM_sauC_sau + V_sau = 21\% $$ Rightarrow M_sau = 907200 Rightarrow m"_sau = 336\% $ Do toàn cục GTTD của năm đầu được dùng để làm tích lũy bốn bản, cần giá trị tổng thành phầm của thời gian trước bằng cùng với tổng ngân sách chi tiêu sản xuất của năm sau, vì chưng đó:$C_truoc + V_truoc + 76\% .M_truoc = C_sau + V_sau$ $ Rightarrow C_truoc = 4320000 - 300000 - 570000 = 3450000(USD)$ $P"_truoc = fracM_truocC_truoc + V_truoc = frac7500003450000 + 300000 = 20\% $ cấu trúc hữu cơ bốn bản lúc đầu : $fracC_truocV_truoc = frac3450000300000 = frac232$ Kết luận: a/Tỷ suất GTTD tăng từ 250% lên 336%. Cân nặng GTTD tăng từ bỏ 750.000USD lên 907.200USD. Tỷ suất roi tăng từ bỏ 20% lên 21%. B/Sự biến hóa đó là do tích lũy tư bản làm cấu trúc hữu cơ tư bản tăng tự 23/2 lên 15/1.
IV.Dạng bài bác tập về sự việc lưu thông và đưa hóa của tư bạn dạng về lượng
Bài 9: Một máy bộ có giá trị 600000 đồng, dự trù hao mòn hữu hình trong 15 năm. Nhưng mà qua 4 năm vận động giá trị của những máy mới tương tự đã giảm đi 25%. Hãy xác định tỏn thất vị hao mòn vô hình dung của máy bộ đó gây ra.Xem giải
Hao mòn hữu hình do máy bộ qua 4 năm là: $600000.frac415 = 160000(đồng)$ quý giá còn lại của máy sau 4 năm hao mòn hữu hình là: $600000 - 160000 = 440000(đồng)$ Sau 4 năm, buổi giao lưu của máy mới giống như đã giảm xuống 25%. Cho nên vì vậy hao mòn vô hình của máy là: $440000.25\% = 110000(đồng)$ vấn đáp : 110000 đồng.
bài bác 10:
Tư bản ứng trước 3,5 triệu USD, trong số ấy tư bạn dạng cố định là 2,5 triệu USD, tư phiên bản khả trở thành 200000 USD. Tư bạn dạng cố định hao mòn vừa đủ trong 12,5 năm. Nguyên nhiên vật liệu 2 tháng tải một lần. Tư bạn dạng khả đổi thay quay 1 năm 10 lần. Xác minh tốc độ chu đưa của tứ bản.Xem giải
Tư bản cố định hao mòn vừa đủ trong 1 năm là: $frac2,5triệu12,5năm m = 0,2triệu(USD)$ Lượng quý hiếm nhiên nguyên vật liệu chu chuyển trong thời gian là: $(3,5 - 2,5 - 0,2).frac122 = 4,8(triệu mUSD)$ Lượng tư phiên bản khả trở nên chu chuyển những năm là: $ m0,2triệu m.10 = 2triệu(USD)$ tốc độ chu chuyển chung của tư bản là: $frac3,50,2 + 4,8 + 2 = 0,5(năm)$ vấn đáp : 0,5 năm (=6 tháng).
bài bác 11:
bên tư bản đầu tứ xây dựng nhà xưởng trị giá 600.000 USD, mua thiết bị công nghệ 2.400.000 USD, với thời gian khai thác dự loài kiến lần lượt là 10 năm và 8 năm. Hợp đồng thuê đất trọn gói 50 năm trị giá 2.000.000 USD. Chi tiêu nguyên vật liệu trả theo từng quý là 210.000 USD, giá thành lương trả từng thánh là 30.000 USD.

Xem thêm: Bệnh Quai Bị Dễ Lây Nhất Trong Thời Gian Nào? Bệnh Quai Bị Có Lây Không

a/ đưa định toàn bộ các chi phí nguyên vật tư và lương tự lần trả thứ 2 đều lấy từ doanh thu bán sản phẩm để con quay vòng, hãy tính thời hạn chu gửi trung bình của Tư bản cố định, Tư phiên bản lưu cồn và Tư bạn dạng ứng trước. B/ trường hợp sau 3 năm khai thác, bên trên thị trường mở ra thiết bị technology mới ưu việt hơn, phải thiết bị công nghệ của nhà tư phiên bản sẽ mất giá 30%. Hãy khẳng định hao mòn hữu hình, hao mòn vô hình và tổng hao mòn thực tế của tư bản cố định.Xem giải
a/ Tư phiên bản cố định bao gồm có: công ty xưởng; vật dụng công nghệ; đúng theo đồng thuê khu đất trọn gói 50 năm.Tư phiên bản lưu động gồm có: nguyên thiết bị liệu, lương trả công nhân. _Giá trị TBCĐ chu đưa trung bình từng năm:$sumlimits_^ fracmatrixGiá&trị&loaji&TBCĐ&imatrixThời&gian&chu&chuyển&của&loại&TBCĐ&i $$matrix = frac60000010 + frac24000008 + frac200000050\ = 60000 + 300000 + 40000 = 400000(USD)$ _Thời gian chu đưa trung bình của TBCĐ : $sumlimits_^ fracmatrixTổng&giá&trị&các&loại&TBCĐ&ứng&trước&ban&đầumatrixGiá&trị&TBCĐ&chu&chuyển&trung&bình&mỗi&năm $$ = frac600000 + 2400000 + 2000000400000 = 12,5(năm)$ _Giá trị TBLĐ chu chuyển trung bình mỗi năm:$sumlimits_^ fracmatrixGiá&trị&loaji&TBLĐ&imatrixThời&gian&chu&chuyển&của&loại&TBLĐ&i $$matrix = frac2100001/4 + frac301/12 \ = 840000 + 360000 = 1200000(USD)$ _Thời gian chu đưa trung bình của TBLĐ : $sumlimits_^ fracmatrixTổng&giá&trị&các&loại&TBLĐ&ứng&trước&ban&đầumatrixGiá&trị&TBLĐ&chu&chuyển&trung&bình&mỗi&năm $$ = frac210000 + 300001200000 = 0,2(năm)=2,4(tháng)$ _Thời gian chu gửi trung bình của Tư bản : $sumlimits_^ fracmatrixTổng&giá&trị&các&loại&TBCĐ + TBLĐ&ứng&trướcmatrixGiá&trị&TBCĐ + TBLĐ&chu&chuyển&tb&mỗi&năm $$ = frac5000000 + 240000400000 + 1200000 = 3,275(năm)$ b/ cực hiếm hao mòn hữu hình trang bị sau mỗi năm thực hiện là: $frac24000008 = 300000(USD)$ $ Rightarrow $Giá trị hao mòn hữu hình sản phẩm sau 3 năm sửa dụng là: $300000.3=900000(USD)$ $ Rightarrow $Giá trị sót lại của vật dụng (sau hao mòn hữu hình): $2400000-900000=1500000(USD)$ do vậy hệ thiết bị bắt đầu xuất hiện, tạo nên thiết bị hiện nay tại của nhà tư bạn dạng mất giá 30%, bắt buộc giá trị hao mòn vô hình dung của máy sau 3 năm là:$1500000.30\%=450000(USD)$ Vậy tổng hao mòn thực tiễn là: $900000+450000=1350000(USD)$.
V.Một số bài bác tập tổng hợp khác
Bài 12: giả sử trong xã hội có những ngành sản xuất:Ngành A: Tư bản khả trở nên 2376 và chiếm tỉ lệ 1,2/8,5 tổng mức tư bản; thời hạn lao động thặng dư cấp 1,35 lần thời hạn lao cồn tất yếu;Ngành B: Tư phiên bản đầu tư 7035; quý hiếm sức lao đụng chiếm tỷ lệ 1,3/10,5 tổng vốn tư bản; Tỷ suất lợi tức đầu tư 26%;Ngành C: Tư bạn dạng đầu tư 13110; quý hiếm tư bạn dạng bất biến chiếm tỷ lệ 12,3/13,8 tổng mức vốn tư bản; Tỷ suất lợi nhuận 32%;Hãy:1) khẳng định tỷ xuất lợi nhuận trung bình của xã hội2) khẳng định sự chênh lệch giữa quý hiếm và ngân sách của từng ngành(Giả định tư phiên bản cố định đưa hết quý hiếm vào sản phẩm)Xem giải
☆ Ngành A:Tư phiên bản khả biến chuyển 2376 và chỉ chiếm tỉ lệ 1,2/8,5 tổng mức vốn tư bản: $left{ eginarraylv_A = 2376\fracvc_A + v_A = frac1,28,5endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylv_A = 2376\c_A = 14454endarray ight.$ thời gian lao rượu cồn thặng dư vội 1,35 lần thời hạn lao rượu cồn tất yếu: $fract"t = 1,35 Leftrightarrow fracm_Av_A = 1,35Leftrightarrow m_A = 3207,6$ ☆ Ngành B:Tư bạn dạng đầu bốn 7035 ⇒ $c_B+v_B=7035$ (1)Giá trị mức độ lao rượu cồn chiếm phần trăm 1,3/10,5 tổng mức tư bản:$fracv_Bc_B + v_B = frac1,310,5$ (2)Tỷ suất roi 26% ⇒ $fracm_Bc_B + v_B = 0,26$ (3) trường đoản cú (1), (2) với (3) ta có:$left{ eginarraylc_B = 6164\v_B = 871\m_B = 1829,1endarray ight.$ ☆ Ngành C:Tư bạn dạng đầu tứ 13110 ⇒ $c_C+v_C=13110$ (4)Giá trị tư bản bất biến chuyển chiếm phần trăm 12,3/13,8 tổng vốn tư bản:$fracc_Bc_C + v_C = frac12,313,8$ (5)Tỷ suất roi 32% ⇒ $fracm_Cc_C + v_C = 0,32$ (6) từ bỏ (4), (5) cùng (6) ta có:$left{ eginarraylc_C = 11685\v_C = 1425\m_C = 4195,2endarray ight.$ ================================= 1) Tỷ xuất lợi nhuận trung bình xã hội:$overline P" = fracsum m sum (c + v) = fracm_A + m_B + m_C(c_A + v_A + c_B + v_B + c_C + v_C) = 25\% $ 2) cực hiếm và chi tiêu của mỗi ngành:☆ Ngành A: _Giá trị $=c_A+v_A+m_A=20037,6$ _Giá cả $= k_A.(1 + overline P" ) = (c_A + v_A)(1 + overline P" ) = 21037,5$ ⇒Chênh lệch: ngân sách - cực hiếm = +999,9 ☆ Ngành B: _Giá trị $=c_B+v_B+m_B=8864,1$ _Giá cả $= k_B.(1 + overline P" ) = (c_B + v_B)(1 + overline P" ) = 8793,75$ ⇒Chênh lệch: ngân sách - cực hiếm = -70,35 ☆ Ngành C: _Giá trị $=c_C+v_C+m_C=17305,2$ _Giá cả $= k_C.(1 + overline P" ) = (c_C + v_C)(1 + overline P" ) = 16387,5$ ⇒Chênh lệch: chi phí - quý hiếm = -917,7
bài xích 13:
đưa sử năng suất lao rượu cồn của công nhân là 80 sản phẩm/ngày, tổng hao tầm giá lao đụng quá khứ là 2400 đơn vị tiền tệ, tổng hao tổn phí lao rượu cồn sống là 720 đơn vị chức năng tiền tệ. Tính giá trị của đơn vị hàng hóa khi năng suất lao đụng tăng 50%?Xem giải
_Hao chi phí lao động quá khứ 2400 ⇒ C=2400_Hao giá thành lao động sống 720 ⇒ V+M=720_Giá trị tổng sản phẩm: $C+V+M=2400+720=3120 (đvtt)$_Năng suất lao hễ là 80 sản phẩm /ngày⇒Giá trị sản phẩm & hàng hóa cũ (1 sản phẩm) $=frac312080=39 (đvtt)$_Khi năng suất lao đụng tăng một nửa (tăng 1,5 lần) thì giá bán trị hàng hóa giảm 1,5 lần⇒ giá bán trị hàng hóa mới $= frac391,5=26 (đvtt)$
bài 14:
giả sử ngân sách lao rượu cồn cũ là 4800, cực hiếm tiền công là 1440, m"= 100%, tổng sản phẩm là 80, lúc năng suất lao động tăng 1/2 thì giá trị sản phẩm & hàng hóa là bao nhiêu?Xem giải
_Chi giá tiền lao cồn cũ là 4800 ⇒ C=4800_Giá trị tiền công là 1440 ⇒ V=1440_$m"= 100\% Rightarrow M=m".V=1440$_Giá trị tổng sản phẩm: $C+V+M=4800+1440+1440=7680(đvtt)$_Tổng sản phẩm là 80 ⇒Giá trị hàng hóa cũ (1 sản phẩm) $= frac768080 = 96 (đvtt)$_Khi năng suất lao hễ tăng một nửa (tăng 1,5 lần) thì giá bán trị hàng hóa giảm 1,5 lần⇒ giá bán trị hàng hóa mới $= frac961,5 = 64 (đvtt)$
bài 15:
Một công ty lớn tư phiên bản sản xuất tivi, quý hiếm thặng dư thu được hàng năm là 1804 đơn vị chức năng tiền tệ, thời gian lao cồn tất yếu bởi 5/4 thời hạn lao cồn thặng dư, quý giá tư phiên bản khả biến hóa chiếm xác suất 1,1/15,6 tổng vốn tư bản. Yêu cầu: 1) xác định giá trị của một đơn vị hàng hóa, hiểu được tư bạn dạng cố định chiếm phần 80% cực hiếm tư bạn dạng bất biến, được thực hiện trong 10 năm với năng suất lao động của người sử dụng là 2500 sản phẩm/năm (giả sử giá thành bằng giá trị)2) quý giá thặng dư thu được sau khoản thời gian dành lại cho chi tiêu và sử dụng là 868 đơn vị chức năng tiền tệ sẽ tiến hành dùng đến tích lũy tứ bản. Hãy xác định quy mô tư bạn dạng bất biến đổi và tư phiên bản khả biến sau khi tích lũy. (Cấu sản xuất hữu có của tư bản không gắng đổi) 3) giả sử toàn cục tư bạn dạng lưu động của người sử dụng đều là vốn vay bank với tỷ suất lợi tức 0,5%/tháng thì lợi nhuận của người sử dụng trong năm là bao nhiêu? (Giả sử lợi nhuận của người sử dụng đạt mức lợi tức đầu tư bình quân)Xem giải
_Giá trị thặng dư mỗi năm: $m=1804$ (1)_Thời gian lao hễ tất yếu bằng 5/4 thời gian lao động thặng dư $Rightarrow fractt" = frac54 Leftrightarrow fracvm = frac54$ (2)_Giá trị tư bản khả phát triển thành chiếm 1,1/15,6 tổng mức tư bản$Rightarrow fracvc + v = frac1,115,6$ (3)_Từ (1), (2) và (3) ta có:$left{ eginarraylm = 1840\v = 2255\c = c_1 + c_2 = 29725endarray ight.$=================================1) _Tư bản cố định trong 10 năm bằng 80% tư bản bất biến$Rightarrow 10c_1 = 80\%.(c_1+c_2)$Mặt không giống $c1+c2=29725$$ Rightarrow left{ eginarraylc_1 = 2378\c_2 = 27347endarray ight.$⇒ giá chỉ trị thành phầm 1 năm: $c+v+m=29725+2255+1804=33784$_Năng suất 2500 sản phẩm / năm⇒ quý hiếm 1 sản phẩm: $frac337842500 = m13,5136$=================================2)Gọi C" cùng V" là tư bạn dạng bất biến chuyển và tư phiên bản khả phát triển thành sau tích lũy_868 đơn vị iền tệ từ cực hiếm thặng dư dùng cho tích lũy$Rightarrow C"+V" =c+v+868=32848$ (4)_Cấu chế tác hữu cơ tư bản không nỗ lực đổi$Rightarrow fracV"C" + V" = frac1,115,6$ (5)Từ (4) cùng (5) suy ra:$left{ eginarraylC" = 30531,7\V" = 2316,2endarray ight.$=================================3)_Tư phiên bản lưu hễ trong năm: $c_2+v=27347+2255=29602(đvtt)$_Tiền lãi đề nghị trả một năm cho tư bạn dạng lưu động:$29602.0,5\%.12=1776,12(đvtt)$_Lợi nhuận doanh nghiệp lớn 1 năm:$m-1776,12=1804-1776,12= 27,88 (đvtt)$