Các Câu Trắc Nghiệm Lịch Sử 12

     
*
Lớp 1 Giải Vở bài tập tiếng Việt lớp 1 - KNTT bài bác tập tiếng Việt lớp 1 (Buổi học 2) Giải Vở bài bác tập giờ đồng hồ Việt lớp 1 - CTST Giải Vở bài xích tập giờ đồng hồ Việt lớp 1 - CD Giải bài bác tập sgk Toán lớp 1 - KNTT Giải Vở bài tập Toán lớp 1 - KNTT Giải Vở bài bác tập Toán lớp 1 - CTST Giải bài bác tập sgk Toán lớp 1 - CD Giải Vở bài tập Toán lớp 1 - CD

Đề thi lớp 1

Đề thi Toán lớp 1 Đề thi tiếng Việt lớp 1 Đề thi giờ Anh lớp 1

 

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Giải Toán lớp 2 Giải Vở bài bác tập Toán 2 Giải giờ Việt lớp 2 Giải Vở bài tập tiếng Việt 2 Giải bài tập tiếng Anh 2 Giải thoải mái và tự nhiên & làng mạc hội 2 Giải Đạo Đức lớp 2 Giải Vở bài bác tập Đạo Đức 2 Giải hoạt động trải nghiệm 2 Giải VBT chuyển động trải nghiệm 2 Giải bài tập Âm nhạc 2

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Giải Toán lớp 2 Giải Vở bài xích tập Toán 2 Giải giờ Việt lớp 2 Giải Vở bài bác tập tiếng Việt 2 Giải giờ Anh lớp 2 Giải tự nhiên & xã hội 2 Giải Đạo Đức lớp 2 Giải Vở bài xích tập Đạo Đức 2 Giải bài xích tập Âm nhạc 2

Lớp 2 - Cánh diều

Giải Toán lớp 2 Giải giờ đồng hồ Việt lớp 2 Giải Vở bài xích tập tiếng Việt 2 Giải giờ đồng hồ Anh lớp 2 Giải thoải mái và tự nhiên & xã hội 2 Giải chuyển động trải nghiệm 2 Giải bài tập Âm nhạc 2

Tài liệu tham khảo

Đề thi Toán lớp 2 Đề thi giờ Việt lớp 2 Đề thi tiếng Anh lớp 2 Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Giải giờ Việt lớp 3 Giải Vở bài xích tập giờ Việt lớp 3 Giải tiếng Anh lớp 3 Giải Đạo đức lớp 3 Giải Tin học tập lớp 3 Giải công nghệ lớp 3 Giải hoạt động trải nghiệm lớp 3 Giải tự nhiên xã hội lớp 3 Giải giáo dục thể chất lớp 3

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Giải Toán lớp 3 Giải Vở bài xích tập Toán lớp 3 Giải giờ Việt lớp 3 Giải Vở bài xích tập tiếng Việt lớp 3 Giải tiếng Anh lớp 3 Giải Đạo đức lớp 3 Giải Tin học lớp 3 Giải technology lớp 3 Giải vận động trải nghiệm lớp 3 Giải tự nhiên xã hội lớp 3 Giải giáo dục và đào tạo thể hóa học lớp 3

Lớp 3 - Cánh diều

Giải Toán lớp 3 Giải Vở bài tập Toán lớp 3 Giải giờ Việt lớp 3 Giải Vở bài bác tập tiếng Việt lớp 3 Giải giờ Anh lớp 3 Giải Đạo đức lớp 3 Giải Tin học lớp 3 Giải technology lớp 3 Giải vận động trải nghiệm lớp 3 Giải tự nhiên xã hội lớp 3 Giải giáo dục đào tạo thể chất lớp 3

Tài liệu tham khảo

cỗ đề thi Toán lớp 3 cỗ đề thi giờ Việt lớp 3 1000 bài bác tập trắc nghiệm Toán 3 cỗ đề thi giờ Anh lớp 3 bộ đề thi Đạo Đức lớp 3 bộ đề thi Tin học tập lớp 3 Lớp 4

Sách giáo khoa

Giải giờ Việt lớp 4 Giải Vở bài tập giờ Việt 4 Văn mẫu mã lớp 4 Giải Toán lớp 4

 

Giải Vở bài bác tập Toán 4 Giải giờ Anh lớp 4 Giải công nghệ lớp 4 Giải lịch sử vẻ vang và Địa Lí 4

 

Giải Tin học 4 Giải Đạo Đức 4

Sách/Vở bài xích tập

Giải SBT & VBT các môn lớp 4

Đề thi

Đề thi các môn lớp 4 Lớp 5

Sách giáo khoa

Giải tiếng Việt lớp 5 Giải Vở bài bác tập tiếng Việt 5 Văn chủng loại lớp 5 Giải Toán lớp 5

 

Giải Vở bài bác tập Toán 5 Giải tiếng Anh lớp 5 Giải khoa học 5 Giải lịch sử dân tộc 5

 

Giải Địa Lí 5 Giải Đạo Đức 5 Giải Tin học tập 5

Sách/Vở bài tập

Giải SBT & VBT các môn lớp 5

Đề thi

Đề thi các môn lớp 5 Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

biên soạn Văn 6 (hay nhất) biên soạn Văn 6 (ngắn nhất) Giải Toán lớp 6 Giải giờ đồng hồ Anh 6 Giải Khoa học tự nhiên 6 Giải lịch sử hào hùng 6 Giải Địa Lí 6 Giải GDCD 6 Giải hoạt động trải nghiệm 6 Giải Tin học tập 6 Giải công nghệ 6 Giải Âm nhạc 6

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

soạn Văn 6 (hay nhất) biên soạn Văn 6 (ngắn nhất) Giải Toán lớp 6 Giải tiếng Anh 6 Giải Khoa học tự nhiên và thoải mái 6 Giải lịch sử dân tộc 6 Giải Địa Lí 6 Giải GDCD 6 Giải hoạt động trải nghiệm 6 Giải Tin học tập 6 Giải công nghệ 6 Giải Âm nhạc 6

Lớp 6 - Cánh diều

soạn Văn 6 (hay nhất) biên soạn Văn 6 (ngắn nhất) Giải Toán lớp 6 Giải giờ đồng hồ Anh 6 Giải Khoa học tự nhiên 6 Giải lịch sử 6 Giải Địa Lí 6 Giải GDCD 6 Giải hoạt động trải nghiệm 6 Giải Tin học tập 6 Giải technology 6 Giải Âm nhạc 6

Sách/Vở bài tập

Giải SBT & VBT những môn lớp 6

Đề thi

Đề thi những môn lớp 6

Chuyên đề & Trắc nghiệm

chăm đề & Trắc nghiệm lớp 6 Văn mẫu lớp 6 Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

soạn văn lớp 7 (hay nhất) soạn văn lớp 7 (ngắn nhất) Giải Toán lớp 7 Giải giờ đồng hồ Anh lớp 7 Giải Khoa học tự nhiên và thoải mái lớp 7 Giải lịch sử hào hùng lớp 7 Giải Địa Lí lớp 7 Giải giáo dục và đào tạo công dân lớp 7 Giải công nghệ lớp 7 Giải Tin học tập lớp 7 Giải chuyển động trải nghiệm lớp 7 Giải giáo dục đào tạo thể chất lớp 7 Giải Âm nhạc lớp 7

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

soạn văn lớp 7 (hay nhất) soạn văn 7 (ngắn nhất) Giải Toán lớp 7 Giải giờ đồng hồ Anh lớp 7 Giải Khoa học thoải mái và tự nhiên lớp 7 Giải lịch sử dân tộc lớp 7 Giải Địa Lí lớp 7 Giải giáo dục đào tạo công dân lớp 7 Giải công nghệ lớp 7 Giải Tin học lớp 7 Giải hoạt động trải nghiệm lớp 7 Giải giáo dục đào tạo thể hóa học lớp 7 Giải Âm nhạc lớp 7

Lớp 7 - Cánh diều

biên soạn văn lớp 7 (hay nhất) biên soạn văn lớp 7 (ngắn nhất) Giải Toán lớp 7 Giải giờ Anh lớp 7 Giải Khoa học tự nhiên lớp 7 Giải lịch sử dân tộc lớp 7 Giải Địa Lí lớp 7 Giải giáo dục đào tạo công dân lớp 7 Giải công nghệ lớp 7 Giải Tin học tập lớp 7 Giải hoạt động trải nghiệm lớp 7 Giải giáo dục thể hóa học lớp 7 Giải Âm nhạc lớp 7

Sách/Vở bài bác tập

Giải SBT các môn lớp 7

Đề thi

Đề thi những môn lớp 7

Chuyên đề & Trắc nghiệm

siêng đề & Trắc nghiệm lớp 7 Văn mẫu mã lớp 7 Lớp 8

Sách giáo khoa

soạn Văn 8 (hay nhất) biên soạn Văn 8 (ngắn nhất) soạn Văn 8 (siêu ngắn) soạn Văn 8 (cực ngắn) Văn mẫu lớp 8 Giải Toán 8

 

Giải đồ dùng Lí 8 Giải Hóa 8 Giải Sinh 8 Giải Địa Lí 8 Giải tiếng Anh 8 Giải giờ Anh 8 bắt đầu

 

Giải lịch sử dân tộc 8 Giải Tin học tập 8 Giải GDCD 8 Giải công nghệ 8 Giải Âm nhạc 8 Giải mỹ thuật 8

Sách/Vở bài tập

Giải SBT các môn lớp 8

Đề thi

Đề thi những môn lớp 8

Chuyên đề & Trắc nghiệm

siêng đề & Trắc nghiệm lớp 8 Lớp 9

Sách giáo khoa

biên soạn Văn 9 (hay nhất) soạn Văn 9 (ngắn nhất) soạn Văn 9 (siêu ngắn) biên soạn Văn 9 (cực ngắn) Văn mẫu mã lớp 9 Giải Toán 9

 

Giải thiết bị Lí 9 Giải Hóa 9 Giải Sinh 9 Giải Địa Lí 9 Giải tiếng Anh 9 Giải giờ Anh 9 bắt đầu

 

Giải lịch sử dân tộc 9 Giải Tin học tập 9 Giải GDCD 9 Giải công nghệ 9 Giải Âm nhạc 9 Giải thẩm mỹ 9

Sách/Vở bài bác tập

Giải SBT những môn lớp 9

Đề thi

Đề thi những môn lớp 9

Chuyên đề & Trắc nghiệm

chăm đề & Trắc nghiệm lớp 9 Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

soạn văn 10 (hay nhất) biên soạn văn 10 (ngắn nhất) Giải Toán 10 Giải chuyên đề Toán 10 Giải tiếng Anh 10 Giải đồ lí 10 Giải hóa học 10 Giải Sinh học tập 10 Giải lịch sử dân tộc 10 Giải Địa lí 10 Giải kinh tế tài chính và quy định 10 Giải technology 10 Giải Tin học tập 10 Giải vận động trải nghiệm 10 Giải giáo dục và đào tạo quốc phòng 10 Giải giáo dục và đào tạo thể hóa học 10

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

biên soạn văn 10 (hay nhất) biên soạn văn 10 (ngắn nhất) Giải Toán 10 Giải siêng đề Toán 10 Giải tiếng Anh 10 Giải thiết bị lí 10 Giải hóa học 10 Giải Sinh học tập 10 Giải lịch sử hào hùng 10 Giải Địa lí 10 Giải kinh tế tài chính và pháp luật 10 Giải technology 10 Giải Tin học 10 Giải vận động trải nghiệm 10 Giải giáo dục đào tạo quốc chống 10

Lớp 10 - Cánh diều

soạn văn 10 (hay nhất) biên soạn văn 10 (ngắn nhất) Giải Toán 10 Giải chuyên đề Toán 10 Giải tiếng Anh 10 Giải trang bị lí 10 Giải chất hóa học 10 Giải Sinh học 10 Giải lịch sử vẻ vang 10 Giải Địa lí 10 Giải kinh tế tài chính và điều khoản 10 Giải technology 10 Giải Tin học 10 Giải giáo dục quốc chống 10 Giải giáo dục thể hóa học 10

Sách/Vở bài xích tập

Giải SBT các môn lớp 10

Đề thi

Đề thi những môn lớp 10

Chuyên đề & Trắc nghiệm

chuyên đề & Trắc nghiệm lớp 10 Văn mẫu lớp 10 Lớp 11

Sách giáo khoa

biên soạn Văn 11 (hay nhất) biên soạn Văn 11 (ngắn nhất) soạn Văn 11 (siêu ngắn) biên soạn Văn 11 (cực ngắn) Văn mẫu lớp 11 Giải Toán 11 Giải Toán 11 nâng cấp

 

Giải đồ Lí 11 Giải thứ Lí 11 nâng cấp Giải Hóa 11 Giải Hóa 11 nâng cấp Giải Sinh 11 Giải Sinh 11 cải thiện Giải Địa Lí 11

 

Giải tiếng Anh 11 Giải tiếng Anh 11 bắt đầu Giải lịch sử vẻ vang 11 Giải Tin học 11 Giải GDCD 11 Giải công nghệ 11 Giải giáo dục đào tạo quốc chống 11

Sách/Vở bài tập

Giải SBT những môn lớp 11

Đề thi

Đề thi các môn lớp 11

Chuyên đề & Trắc nghiệm

chăm đề & Trắc nghiệm lớp 11 Lớp 12

Sách giáo khoa

soạn Văn 12 (hay nhất) soạn Văn 12 (ngắn nhất) biên soạn Văn 12 (siêu ngắn) biên soạn Văn 12 (cực ngắn) Văn chủng loại lớp 12 Giải Toán 12 Giải Toán 12 nâng cao

 

Giải đồ gia dụng Lí 12 Giải đồ vật Lí 12 nâng cấp Giải Hóa 12 Giải Hóa 12 nâng cao Giải Sinh 12 Giải Sinh 12 cải thiện Giải Địa Lí 12

 

Giải giờ Anh 12 Giải tiếng Anh 12 mới Giải lịch sử dân tộc 12 Giải Tin học 12 Giải GDCD 12 Giải công nghệ 12 Giải giáo dục và đào tạo quốc phòng 12

Sách/Vở bài xích tập

Giải SBT các môn lớp 12

Đề thi

Đề thi những môn lớp 12

Chuyên đề & Trắc nghiệm

chuyên đề & Trắc nghiệm lớp 12 IT

Ngữ pháp giờ Anh

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bản, nâng cao

Lập trình Java

học lập trình Java

Phát triển web

cải tiến và phát triển web

Lập trình C, C++, Python

học lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở tài liệu