Bọt bèo là từ láy hay từ ghép

     

- Từ ghép: ngặt nghèo, giam giữ, bó buộc, tươi tốt, bọt bèo, cỏ cây, đưa đón, nhường nhịn, rơi rụng, mong muốn


Trong những tổ hợp từ sau đây, tổ hợp nào là thành ngữ, tổ hợp nào là tục ngữ?

a)gần mực thì đen, gần đèn thì sángb)đánh trống bỏ dùic)chó treo mèo đậyd)được voi đòi tiêne)nước mắt cá sấu

Giải thích nghĩa của mỗi thành ngữ, tục ngữ đó.

Bạn đang xem: Bọt bèo là từ láy hay từ ghép


Tìm hai thành ngữ có yếu tố chỉ động vật và hai thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật. Giải thích ý nghĩa và đặt câu với mỗi thành ngữ tìm được.


Cho biết trong các cặp từ sau đây, cặp từ nào có quan hệ trái nghĩa:ông – bà, xấu – đẹp, xa – gần, voi – chuột, thông minh – lười, chó – mèo, rộng – hẹp, giàu – khổ.


Cho những cặp từ trái nghĩa sau:sống – chết, yêu – ghét, chẵn – lẻ, cao – thấp, chiến tranh – hoà bình, già – trẻ, nông – sâu, giàu – nghèo.Có thể xếp những cặp từ trái nghĩa này thành hai nhóm: nhóm 1 nhưsống – chết (không sống có nghĩa là đã chết, không chết có nghĩa là còn sống), nhóm 2 nhưgià – trẻ (không già không có nghĩa là trẻ, không trẻ không có nghĩa là già). Hãy cho biết mỗi cặp từ trái nghĩa còn lại thuộc nhóm nào.


Đọc câu sau:

Khi người ta đã ngoài 70xuânthì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp.

(Hồ Chí Minh,Di chúc)

Cho biết dựa trên cơ sở nào, từxuâncó thể thay thế cho từtuổi.Việc thay từ trong câu trên có tác dụng diễn đạt như thế nào?


Cách giải thích nào trong hai cách giải thích sau là đúng? Vì sao?

Độ lượnglà:a) đức tính rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ.b) rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ.


Vận dụng kiến thức về trường từ vựng để phân tích sự độc đáo trong cách dùng từ ở đoạn trích sau:

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Xem thêm: Khái Niệm Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Thời Kỳ Mới, Bài 1 Những Vấn Đề Cơ Bản Về Chiến Lược Bảo Vệ

(Hồ Chí Minh,Tuyên ngôn độc lập)


Chọn cách hiểu đúng trong những cách hiểu sau:

a) Nghĩa của từmẹlà “người phụ nữ, có con, nói trong quan hệ với con”.b) Nghĩa của từmẹkhác với nghĩa của từ bố ở phần nghĩa “người phụ nữ, có con”.c) Nghĩa của từmẹkhông thay đổi trong hai câu:Mẹ em rất hiền và Thất bại là mẹ thành công.d) Nghĩa của từmẹkhông có phần chung với nghĩa của từbà.


Chọn cách hiểu đúng trong những cách hiểu sau:

a)Đồng nghĩa là hiện tượng chỉ có trong một số ngôn ngữ trên thế giới.b)Đồng nghĩa bao giờ cũng là quan hệ nghĩa giữa hai từ, không có quan hệ đồng nghĩa giữa ba hoặc hơn ba từ.c)Các từ đồng nghĩa với nhau bao giờ cũng có nghĩa hoàn toàn giống nhau.d)Các từ đồng nghĩa với nhau có thể không thay thế nhau được trong nhiều trường hợp sử dụng.


Trong hai trường hợp (a) và (b) sau đây, trường hợp nào có hiện tượng từ nhiều nghĩa, trường hợp nào có hiện tượng từ đồng âm? Vì sao?

a) Từ lá, trong: Khi chiếcláxa cành Lákhông còn màu xanh Mà sao em xa anh Đời vẫn xanh rời rợi. (Hồ Ngọc Sơn, Gửi em dưới quê làng)

và trong:Công viên làlá phổi của thành phố.

Xem thêm: Top 10 Thuốc Bổ Mắt Cho Trẻ Bị Cận Thị Uống Thuốc Gì Để Cải Thiện Thị Lực?


Vận dụng kiến thức về các kiểu cấu tạo từ tiếng Việt đã học ở lớp 6 và lớp 7 để điền các từ ngữ thích hợp vào các ô trống trong sơ đồ sau. Giải thích nghĩa của những từ ngữ đó theo cách dùng từ ngữ nghĩa rộng để giải thích nghĩa của từ ngữ nghĩa hẹp. Chẳng hạn: từ đơn là từ có một tiếng. (Để giải thích nghĩa của từ đơn phải dùng một cụm từ trong đó có từ là từ có nghĩa rộng so với từ đơn.)


Trong các từ láy sau đây, từ láy nào có sự “giảm nghĩa” và từ láy nào có sự “tăng nghĩa” so với nghĩa của yếu tố gốc?

trăng trắng, sạch sành sanh, đèm đẹp, sát sàn sạt, nho nhỏ, lành lạnh, nhấp nhô, xôm xốp


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn phí dành cho người Việt.


Khóa học bài giảng

Hỏi đáp bài tập

Giải bài tập các môn

Bộ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện câu hỏi

Tài liệu miễn phí

Thông tin pháp luật


Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

vietjackteam
gmail.com

*
*


- Người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền