bánh tiếng anh là gì

Bản dịch của "bánh" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: bánh tiếng anh là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

Vietnamese English Ví dụ theo gót văn cảnh của "bánh" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

bánh phồng tôm

glutinous rice chupatty mixed with powdered shrimp

bánh xe cộ vệ tinh

differential spider pinion

bánh xe cộ hâu phương ghép đôi

Xem thêm: truyện trọng sinh, cổ đại full

bánh su sê

yellow-colored wedding pastry

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "briquette" vô một câu

These are commercial cook stoves and are designed to lớn burn biomass briquette.

It can be used both with lump charcoal and briquettes.

Xem thêm: hợp đồng hôn nhân 100 ngày

Moisture nội dung of a briquette can be as low as 4%, whereas green firewood may be as high as 65%.

Biomass briquettes are a renewable source of energy and avoid adding fossil carbon to lớn the atmosphere.

Nearby was an ore-crushing and screening plant and a plant for pressing the crushed ore into briquettes (built in the 1950s, now demolished).