bảng giá khám bệnh ở bệnh viện đại học y dược

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ (ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC Thành Phố HCM - CƠ SỞ …..) Tên Dịch Vụ  Giá dịch vụ   Giá BHYT  KHÁM BỆNH      Khám căn bệnh lâm sàng                                      150,000                       -     Khám phụ khoa                                      150,000                          38,700  Khám tinh thần kinh                                      250,000                          38,700  Khám căn bệnh bên trên cấp cho cứu                                      600,000                       -     Khám mức độ khỏe                                      200,000                       -     Khám bầu (cấp cứu)                                      200,000                          38,700 CHĂM SÓC Y TẾ      Thở oxy II  (giờ) (2-3l/phút)                                          8,500                            1,620  Thở oxy III  (giờ) (>3l/phút)                                          8,500                            2,700  Phun khí dung                                        50,000                          trăng tròn,400  Phun khí dung (mask dùng nhiều lần)                                      100,000                          trăng tròn,400  Gói cty vô ngày                                      300,000                       -     Oxy V (>7 l/p) (giờ đầu tiên) (gói 1)                                      142,000                            4,860  Oxy V (>7 l/p) (giờ tiếp theo) (gói 1)                                        15,000                            4,860  Oxy III (>3 l/p) (giờ tiếp theo) (gói 2)                                          5,500                       -     Oxy IV (5-7 l/p) (giờ tiếp theo) (gói 2)                                        10,000                       -    DỊCH VỤ GIƯỜNG      Giường Phòng sinh (giờ)                                                      50,000   Phòng 3,4 nệm (chăm sóc cấp cho 1) Khoa Ngoại Tổng Hợp                                     900,000   Phòng 3,4 nệm (chăm sóc cấp cho 2) Khoa Ngoại Tổng Hợp                                     700,000   Phòng 3,4 nệm (chăm sóc cấp cho 3) Khoa Ngoại Tổng Hợp                                     600,000   Phòng 3,4 nệm (chăm sóc cấp cho 1) Khoa Phụ Sản                                     900,000   Phòng 3,4 nệm (chăm sóc cấp cho 2) Khoa Phụ Sản                                     700,000   Phòng 3,4 nệm (chăm sóc cấp cho 3) Khoa Phụ Sản                                     600,000   Phòng 4 nệm (chăm sóc cấp cho 1) Khoa Tai Mũi Họng                                                 1,500,000   Phòng 4 nệm (chăm sóc cấp cho 2) Khoa Tai Mũi Họng                                                 1,400,000   Phòng 4 nệm (chăm sóc cấp cho 3) Khoa Tai Mũi Họng                                                 1,200,000   Phòng 2 nệm (chăm sóc cấp cho 1) Khoa Tai Mũi Họng                                   1,900,000   Phòng 2 nệm (chăm sóc cấp cho 2) Khoa Tai Mũi Họng                                   1,800,000   Phòng 2 nệm (chăm sóc cấp cho 3) Khoa Tai Mũi Họng                                   1,600,000   Phòng 2 nệm ( che chở cấp cho 1) Khoa Phụ Sản                                   1,900,000   Phòng 2 nệm ( che chở cấp cho 2) Khoa Phụ Sản                                   1,800,000   Phòng 2 nệm ( che chở cấp cho 3) Khoa Phụ Sản                                   1,600,000