Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 11 Có Đáp Án

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số cùng Giải tích 11Bài 1: Hàm con số giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: một số trong những phương trình lượng giác hay gặpÔn tập chương 1Bài 1: luật lệ đếmBài 2: hoạn - Chỉnh đúng theo - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép demo và đổi thay cốBài 5: phần trăm của đổi mới cốÔn tập chương 2 bài 1-2: phương thức quy hấp thụ toán học - dãy sốBài 3: cấp cho số cộngBài 4: cung cấp số nhânÔn tập chương 3Bài 1: số lượng giới hạn của hàng sốBài 2: số lượng giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàmBài 2: các quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của các hàm con số giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cung cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm

Với bên trên 1000 bài bác tập trắc nghiệm Toán 11 Đại số và Giải tích có đáp án chi tiết đầy đủ những mức độ dấn biết, thông hiểu, vận dụng sẽ giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Toán 11 nhằm đạt điểm trên cao trong bài thi Toán 11.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 11 có đáp án

Mục lục bài bác tập trắc nghiệm Toán 11 Đại số & Giải tích

Chương 1: Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác

Chương 2: tổ hợp - Xác suất

Chương 3: hàng số - cấp số cộng và cấp cho số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Danh mục trắc nghiệm Đại số 11 theo bài bác học

Chương 1: Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác

Chương 2: tổ hợp - Xác suất

Chương 3: hàng số - cấp số cùng và cấp cho số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Ôn tập cuối năm

Trắc nghiệm bài 1 (có đáp án): Hàm con số giác (phần 1)

Bài 1.Hàm số :

*

có tập xác minh là:

A.R

B.Rk2π, k ∈ Z.

C.k2π, k ∈ Z.

D.∅

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp C


Bài 2.Hàm số y = sinxcos2x là:

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C.Hàm không có tính tuần hoàn.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp D


Bài 3.Hàm số

*
thỏa mãn tính chất nào sau đây?

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C.Xác định bên trên R.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

*

Chọn lời giải A


Bài 4.Trong các hàm số sau, hàm số làm sao là hàm lẻ?

A.y = sin2x

B.y = sin2x.cosx.

C.y = tanx/cosx.

D.y = cotx/sinx.

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án C


Bài 5.Trong những hàm số sau, hàm số như thế nào là hàm chẵn?

A.

*
B.y = sinx.cos2x

C.y = cosx.sin2x

D.y = cosxsin3x.

Hiển thị đáp án

Bài 6. Hàm số y = cosx/(2sinx- √3) bao gồm tập xác định là:

A.Rπ/3+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

C. Rπ/6+k2π, 5π/6+k2π, k ∈ Z.

Xem thêm: Công Nghệ 11 Bài 17 Công Nghệ Cắt Gọt Kim Loại Hay, Ngắn Gọn

D.Rπ/3+k2π, 2π/3+k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 7.Hàm số y = tan(x/2 - π/4) gồm tập xác định là:

A.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/2+kπ, k ∈ Z.

C.R3π/2+k2π, k ∈ Z.

D.R.

Hiển thị đáp án

Bài 8.Tập xác minh của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

A.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

B.Rπ/6+k2π, k ∈ Z.

C.R5π/12+kπ/2, k ∈ Z.

D.Rπ/6+kπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 9.Hàm số :

*

có tập khẳng định là:

A.Rkπ, k ∈ Z.

B.Rπ/2+π, k ∈ Z.

C.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

D.Rkπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 10.Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) cùng k ∈ Z.

Khoảng nào tiếp sau đây không bên trong tập xác minh của hàm số?

*
Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài bác 2 (có đáp án): Phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)

Bài 1: Phương trình cos23x = 1 bao gồm nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z. B. X =kπ/2, k ∈ Z.

C.x =kπ/3, k ∈ Z. D.x =kπ/4, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 2: Phương trình tan( x - π/4) = 0 tất cả nghiệm là:

A.x = π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

C.x = kπ, k ∈ Z. D.x = k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Phương trình cot( x + π/4) = 0 có nghiệm là:

A.x = - π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

Xem thêm:

C.x = - π/4 + k2π, k ∈ Z. D.x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 6: trong <0;2 π), phương trình sin2x + sinx = 0 gồm số nghiệm là:

A.1 B.2

C.3 D.4

Hiển thị đáp án

Bài 7: Phương trình sinx + √3cosx = 1 bao gồm số nghiệm trực thuộc (0;3π) là:

A.2 B.3

C.4 D.6

Hiển thị đáp án

*

Chọn câu trả lời B


Bài 8:Phương trình √2cos(x + π/3) = 1 bao gồm mấy bọn họ nghiệm?

*

A.0 B.2

C.1 D.3

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp B


Bài 9: Số nghiệm của phương trình sin(x + π/4) = 1 thuộc <0;3π> là:

A.1 B.0

C.2 D.3

Hiển thị đáp án

Ta bao gồm sinx = cosx ⇒ sinx = sin(π/2 – x)

*

Do x ∈ <0;π> nên k = 0. Vậy chỉ có 1 nghiệm của phương trình trực thuộc <0;π>.Chọn đáp án AGiới thiệu kênh Youtube emtc2.edu.vn


Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.emtc2.edu.vn


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, emtc2.edu.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng cam kết khóa học giỏi 11 giành riêng cho teen 2k4 trên khoahoc.emtc2.edu.vn