BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CON LẮC LÒ XO

     

Bài 2: con lắc lò xo

Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: vạc biểu nào sau đây là không đúng với nhỏ lắc lò xo ngang?

A. Hoạt động của đồ dùng là vận động thẳng.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm con lắc lò xo

B. Vận động của đồ vật là chuyển động biến hóa đều.

C. Hoạt động của thứ là chuyển động tuần hoàn.

D. Vận động của vật là 1 dao rượu cồn điều hoà.

Câu 2: Con lắc lò xo ngang giao động điều hoà, tốc độ của vật bằng không khi vật hoạt động qua

A. Vị trí cân nặng bằng.

B. địa điểm vật tất cả li độ rất đại.

C. Vị trí mà lò xo không biến thành biến dạng.

D. Vị trí mà lại lực đàn hồi của lò xo bằng không.

Câu 3: Một đồ vật nặng treo vào trong 1 lò xo có tác dụng lò xo giãn nở ra 0,8cm, đem g = 10m/s2. Chu kỳ xê dịch của thứ là:

A. T = 0,178s. B. T = 0,057s.

C. T = 222s. D. T = 1,777s

Câu 4: Trong xấp xỉ điều hoà của nhỏ lắc lò xo, phát biểu làm sao sau đó là không đúng?

A. Lực kéo về nhờ vào vào độ cứng của lò xo.

B. Sức lực kéo về phụ thuộc vào vào cân nặng của đồ dùng nặng.

C. Vận tốc của vật dựa vào vào trọng lượng của vật.

D. Tần số góc của vật nhờ vào vào khối lượng của vật.

Câu 5: Con nhấp lên xuống lò xo gồm vật khối lượng m cùng lò xo có độ cứng k, giao động điều hoà cùng với chu kỳ

*

Câu 6: nhỏ lắc lò xo giao động điều hoà, khi tăng trọng lượng của thứ lên 4 lần thì tần số giao động của vật

A. Tạo thêm 4 lần.

B. Giảm xuống 4 lần.

C. Tăng thêm 2 lần.

D. Sụt giảm 2 lần.

Câu 7: Con rung lắc lò xo có vật m = 100g với lò xo k = 100N/m,(lấy π2 = 10) giao động điều hoà với chu kỳ là:

A. T = 0,1s. B. T = 0,2s.


C. T = 0,3s. D. T = 0,4s.

Câu 8: bé lắc lò xo gồm vật m = 200g và lò xo k = 50N/m, (lấy π2 = 10) xấp xỉ điều hoà với chu kỳ là

A. T = 0,2s. B. T = 0,4s.

C. T = 50s. D. T = 100s.

Câu 9: Một bé lắc lò xo xê dịch điều hoà với chu kỳ T = 0,5s, khối lượng của quả nặng là m = 400g, (lấy π2 = 10). Độ cứng của xoắn ốc là:

A. K = 0,156N/m. B. K = 32N/m.

C. K = 64N/m. D. K = 6400N/m.

Câu 10: Con rung lắc lò xo ngang xê dịch với biên độ A = 8cm, chu kỳ luân hồi T = 0,5s, cân nặng của đồ là m = 0,4kg, (lấy π2 = 10). Giá trị cực đại của lực lũ hồi tính năng vào đồ dùng là

A. Fmax = 525N. B. Fmax = 5,12N.

C. Fmax = 256N. D. Fmax = 2,56N.

Câu 11: Một con lắc lò xo bao gồm vật nặng cân nặng 0,4kg đã tích hợp đầu lò xo có độ cứng 40N/m. Tín đồ ta kéo quả nặng thoát khỏi VTCB một quãng 4cm rồi thả nhẹ đến nó dao động. Phương trình xấp xỉ của trang bị nặng là:

*

Câu 12: Một nhỏ lắc lò xo tất cả vật nặng khối lượng 0,4kg đã nhập vào đầu lò xo gồm độ cứng 40N/m. Fan ta kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn 4cm rồi thả nhẹ mang lại nó dao động. Vận tốc cực đại của trang bị nặng là:

A. Vmax = 160cm/s.

B. Vmax = 80cm/s.

C. Vmax = 40cm/s.

D. Vmax = 20cm/s.

Câu 13: Một con lắc lò xo bao gồm vật nặng trọng lượng 0,4kg đã nhập vào đầu lò xo tất cả độ cứng 40N/m. Người ta kéo trái nặng thoát ra khỏi VTCB một quãng 4cm rồi thả nhẹ đến nó dao động. Cơ năng xê dịch của bé lắc là:

A. E = 320J. B. E = 6,4.10-2J.

C. E = 3,2.10-2J. D. E = 3,2J.

Câu 14: nhỏ lắc lò xo bao gồm lò xo k và vật m, dao động điều hoà với chu kỳ T = 1s. Hy vọng tần số giao động của con lắc là f’ = 0,5Hz, thì cân nặng của đồ m phải là:

A. M’ = 2m. B. M’ = 3m.

C. M’ = 4m. D. M’ = 5m.

Câu 15: Một nhỏ lắc lò xo có một quả nặng nề có cân nặng m = 400g cùng một lò xo có độ cứng k = 40N/m. Tín đồ ta kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn bởi 8cm và thả đến nó dao động. Phương trình xê dịch của quả nặng trĩu là

A. X = 8cos(0,1t)(cm).

B. X = 8cos(0,1πt)(cm).

C. X = 8cos(10πt)(cm).

D. X = 8cos(10t)(cm).

Câu 16: Một con lắc lò xo gồm quả nặng khối lượng 1kg với một lò xo bao gồm độ cứng 1600N/m. Lúc quả nặng nghỉ ngơi VTCB, tín đồ ta truyền mang đến nó vận tốc ban đầu bằng 2m/s. Biên độ xấp xỉ của quả nặng nề là

A. A = 5m. B. A = 5cm.

C. A = 0,125m. D. A = 0,125cm.

Câu 17: Một con lắc lò xo có quả nặng trọng lượng 1kg cùng một lò xo gồm độ cứng 1600N/m. Khi quả nặng ở VTCB, fan ta truyền mang lại nó vận tốc ban đầu bằng 2m/s theo chiều dương trục toạ độ. Phương trình li độ xê dịch của quả nặng nề là:

*

Câu 18: Khi đính quả nặng m1 vào trong 1 lò xo, nó xê dịch với chu kỳ luân hồi T1 = 1,2s. Khi đính quả nặng trĩu m2 vào trong 1 lò xo, nó xê dịch với chu kỳ T2 = 1,6s. Khi thêm đồng thời m1 và mét vuông vào lò xo kia thì chu kỳ dao động của bọn chúng là:

A. T = 1,4s. B. T = 2,0s.

C. T = 2,8s. D. T = 4,0s.

Câu 19: khi mắc trang bị m vào lốc xoáy k1 thì vật m xấp xỉ với chu kỳ T1 = 0,6s, khi mắc vật m vào lốc xoáy k2 thì đồ m dao động với chu kỳ luân hồi T2 =0,8s. Lúc mắc thứ m vào hệ nhị lò xo k1 nối liền với k2 thì chu kỳ dao động của m là:

A. T = 0,48s. B. T = 0,70s.

C. T = 1,00s. D. T = 1,40s.

Câu 20: lúc mắc thứ m vào lốc xoáy k1 thì thiết bị m giao động với chu kỳ luân hồi T1 = 0,6s, lúc mắc đồ gia dụng m vào lốc xoáy k2 thì đồ m xấp xỉ với chu kỳ T2 =0,8s. Lúc mắc đồ dùng m vào hệ nhị lò xo k1 tuy nhiên song với k2 thì chu kỳ dao động của m là:

A. T = 0,48s. B. T = 0,70s.

C. T = 1,00s. D. T = 1,40s.

Đáp án:

1B2B3A4B5A6D7B8B9C10B
11A12B13C14C15D16B17C18B19C20A

Hướng dẫn giải:

Câu 1. chọn B. Hướng dẫn: Với con lắc lò xo ngang vật vận động thẳng, giao động điều hoà.

Câu 2. lựa chọn B.

Hướng dẫn: khi vật tại vị trí có li độ cωc đại thì gia tốc của vật bởi không. Tía phương án còn sót lại đều là VTCB, ở VTCB vận tốc của đồ dùng đạt rất đại.

Xem thêm: Bài 6: Thực Hành Công Nghệ 11 Bài 6 : Thực Hành Biểu Diễn Vật Thể

Câu 3. chọn A.

Hướng dẫn: Chu kỳ giao động của con lắc lò xo dọc được tính theo công thức 

*
Đổi đơn vị chức năng 0,8cm = 0,008m rồi vắt vào công thức(*) ta được T = 0,178s.

Câu 4. lựa chọn B.

Hướng dẫn: lực kéo về (lực phục hồi) có biểu thức F = - kx không phụ thuộc vào trọng lượng của vật.

Câu 5. lựa chọn A.

Hướng dẫn: nhỏ lắc lò xo bao gồm vật khối lượng m cùng lò xo có độ cứng k, xê dịch điều hoà với chu kỳ 

Câu 6. chọn D. Phía dẫn: Tần số dao động của bé lắc là khi tăng trọng lượng của đồ lên 4 lần thì tần số của bé lắc sút 2 lần.

Câu 7. chọn B.

Hướng dẫn: con lắc lò xo gồm vật cân nặng m với lò xo tất cả độ cứng k, xê dịch điều hoà với chu kỳ luân hồi , cố m = 100g = 0,1kg; k = 100N/m cùng π2 = 10 ta được T = 0,2s.

Câu 8. lựa chọn B. Hướng dẫn: Tương tự câu 7.

Câu 9. chọn C.

Hướng dẫn: áp dụng công thức tính chu kỳ ta suy ra k = 64N/m. (Chú ý đổi 1-1 vị)

Câu 10. lựa chọn B.

Hướng dẫn: Trong con lắc xoắn ốc ngang lωc đàn hồi công dụng lên trang bị khi vật tại vị trí x là F = -kx, lωc

đàn hồi cωc đại tất cả độ béo Fmax = kA, với , gắng A = 8cm = 0,8m; T = 0,5s; m = 0,4kg; π2 = 10 ta

được Fmax = 5,12N.

Câu 11. chọn A.

Hướng dẫn: Vật dao động theo phương trình bao quát x = Acos(ωt + φ). Tần số góc

= 10rad/s. Từ bí quyết kích thích ban đầu để tạo cho dao cồn ta tất cả Acosφ = 4cm và Asinφ = 0, từ kia tính được A = 4cm, φ = 0. Cố vào phương trình tổng quát ta được x = 4cos(10t)cm.

Câu 12. lựa chọn B.

Hướng dẫn: gia tốc cωc đại trong dao động điều hoà được tính theo định hiện tượng bảo toàn cơ năng

vmax = = 0,8m/s = 80cm/s. (Chú ý đổi đơn vị của x0 = 4cm = 0,04m).

Câu 13. lựa chọn C.

Hướng dẫn: phương pháp tính cơ năng của nhỏ lắc lốc xoáy , đổi đơn vị chức năng và nuốm số ta

được E = 3,2.10-2J.

Câu 14. lựa chọn C.

Hướng dẫn: con lắc gồm lò xo k và vật m dao động với chu kỳ luân hồi , con lắc gồm lò xo k và

vật m’ dao động với tần số , kết phù hợp với giả thiết T = 1s, f’ = 0,5Hz suy ra m’ = 4m.

Câu 15. chọn D. Hướng dẫn: Xem gợi ý và có tác dụng tương tω câu 2.64.

Câu 16. lựa chọn B.

Hướng dẫn: Theo bảo toàn cơ năng trong giao động điều hoà ta bao gồm biểu thức tính biên độ xê dịch = 0,05m = 5cm.

Câu 17. lựa chọn C.

Hướng dẫn: Vật xấp xỉ theo phương trình bao quát x = Acos(ωt + φ). Tần số góc = 40rad/s. Từ giải pháp kích thích lúc đầu để làm cho dao động ta gồm Acosφ = 0cm với - Asinφ = 200cm/s, từ đó tính được A = 5cm, φ = - π/2. Nắm vào phương trình bao quát ta được x = 5cos(40t - )cm.

Câu 18. chọn B.

Hướng dẫn: Khi con lắc có trọng lượng m1 nó xấp xỉ với chu kỳ , khi bé lắc có trọng lượng m2 nó giao động với chu kỳ luân hồi , khi gắn đồng thời m1 và m2 vào lò xo kia thì chu kỳ xấp xỉ của chúng là, suy ra = 2s.

 

Câu 19. lựa chọn C.

Hướng dẫn: khi độ cứng của lốc xoáy là k1 thì chu kỳ dao động của con lắc là ,

khi độ cứng của lốc xoáy là k2 thì chu kỳ dao động của bé lắc là , khi nhì lò xo k1 với k2 mắc nối

tiếp thì chu kỳ giao động của con lắc là với , suy ra = 1s.

Câu chọn A.

Xem thêm:

Hướng dẫn: khi độ cứng của xoắn ốc là k1 thì chu kỳ xấp xỉ của con lắc là , khi độ

cứng của xoắn ốc là k2 thì chu kỳ dao động của nhỏ lắc là , khi hai lò xo k1 cùng k2 mắc song song thì chu kỳ giao động của nhỏ lắc là cùng với k = k1 + k2, suy ra = 0,48s.