Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 68

     
Câu 1, 2, 3 trang 68, 69 Vở bài bác tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 68, 69 bài xích 142 Vở bài bác tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:

1. Viết số hoặc tỉ số vào nơi chấm:

a)

*

Hiệu của nhì số bằng ….

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 68

Số lớn được biểu lộ là … phần bằng nhau.

Số bé bỏng được thể hiện là …. Phần như thế.

Tỉ số của số béo và số nhỏ xíu là ……….

Hiệu số phần đều bằng nhau là … phần.

b)

*

Hiệu của nhị số bởi …

Số nhỏ nhắn được biểu thị là … phần bởi nhau.

Số mập được biểu lộ là …. Phần như thế.

Tỉ số của số bé nhỏ và số béo là …

Hiệu số phần đều bằng nhau là … phần.

2. Hiệu nhị số là 34. Tỉ số của nhì số chính là (5 over 3). Tìm hai số đó.

Ta bao gồm sơ đồ:

*

3. Đoạn con đường AB ngắn lại đoạn con đường CD là 2km. Tìm chiều lâu năm mỗi đoạn đường đó, biết ràng chiều lâu năm của đoạn trực tiếp AB bằng (3 over 4) chiều lâu năm đoạn trực tiếp CD.

Bài làm:

1. 

a) nắm tắt:

*

Hiệu của nhị số bởi 12.

Số phệ được biểu hiện là 5 phần bởi nhau.

Xem thêm:

Số nhỏ xíu được bộc lộ là 2 phần như thế.

Tỉ số của số béo và số bé nhỏ là 5 : 2 hay (5 over 2)

Hiếu số phần đều bằng nhau là 3 phần.

b) bắt tắt:

*
Advertisements (Quảng cáo)


Hiệu của hai số bằng 8.

Số bé được biểu lộ là 3 phần bởi nhau.

Số phệ được biểu thị là 4 phần như thế.

Tỉ số của số nhỏ bé và số lớn là 3 : 4 xuất xắc (3 over 4)

Hiệu số phần bằng nhau là 1 phần.

2. 

Tóm tắt:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:


Advertisements (Quảng cáo)


5 – 3 = 2 (phần)

Số mập là :

(34:2 imes 5 = 85)

Số nhỏ bé là:

85 – 34 = 51

Đáp số : Số mập : 85

Số nhỏ nhắn : 5

3. 

Tóm tắt:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

4 – 3 = 1 (phần)

Đoạn đường AB là:

(2:1 imes 3 = 6) (km)

Đoạn con đường CD là:

6 + 2 = 8 (km)

Đáp số: Đoạn đường AB 6km

Đoạn mặt đường CD 8km


Bài trướcCâu 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 Vở BT Toán 4 tập 2: bài bác 141. Rèn luyện chung
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3 trang 70 VBT Toán 4 tập 2: bài xích 143+144. Luyện tập
Bài học
: chăm mục:

Advertisements (Quảng cáo)


Mục lục môn Toán 4 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 4


Advertisements (Quảng cáo)

"
Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Luyện tập
Soạn bài xích Tiếng cười cợt là liều thuốc bửa – tiếng Việt lớp 4
Tiếng mỉm cười là liều thuốc bổ - Soạn bài Tiếng cười cợt là liều dung dịch bổ. Câu 1. Phân tích cấu tạo của bài báo...
Tiết 2 – Tuần 18 trang 134 vở bài tập giờ đồng hồ Việt 4 tập 1: Đặt câu với đông đảo từ ngữ phù hợp để...
Đặt câu với đa số từ ngữ thích hợp để dìm xét về các nhân vật em sẽ biết qua các bài tập hiểu (M...
Câu 3 trang 47 VBT kỹ thuật lớp 4: Khí khác như các-bô-níc……
Câu 3 trang 47 Vở bài xích tập khoa học 4. Trả lời :. Bài bác 32. Ko khí có những yếu tắc nào? Khoanh vào...
Chính tả bài xích thư thăm bạn, Câu 1. Nghe – viết,Câu 2: Điền vào chỗ trống tr hay ch ?
Thư thăm bạn - chính tả bài bác thư thăm bạn. Câu 1. Nghe - viết,Câu 2: Điền vào nơi trống tr xuất xắc ch ?...

Xem thêm: Chỉ Cần Anh Chỉ Thã­Ch Em, Chức Vụ Cung Ứng Lời Tập 25 Số 2: Đấng Christ Bao


Unit 16. Let's go khổng lồ the bookshop trang 64 Sách BT môn Anh 4 mới: A.PHONICS(1) Look at the words
A.PHONICS(1) Look at the words say the words aloud. 1. Book2. Buy3. Bookshop4. Busy5. Bakery6. Badminton7. Supermarket. Unit 16. Let's go khổng lồ the bookshop...