Bài tập toán lớp 3 học kì 1

     

Tuyển tập 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 khối hệ thống các kỹ năng đã học dành riêng cho các em học sinh tham khảo giúp các em học tập sinh cải thiện kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập cùng rèn luyện con kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao, đồng thời để giúp các em từ học, tự nâng cấp kiến thức môn Toán 3.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 3 học kì 1


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Chữ số 5 trong những 451 có giá trị là:

A. 5

B. 50

C. 500

Câu 2.

Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:

A. 54

B. 53

C. 52

Câu 3.

Điền số thích hợp điền vào vị trí chấm: 4m7cm = ...... Cm.

A. 407

B. 470

C. 47

Câu 4.

Hình ABCD có số góc vuông là:

A. 3

B. 2

C. 4

Câu 5.

126 x 3 = .... Số tương thích điền vào chỗ chấm là:

A. 368

B. 369

C. 378Câu 6. Cấp số 6 lên 7 lần ta được số……?

A. 42

B. 24

C. 13II: Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

Câu 8. Một quyển sách truyện dày 128 trang. Bình sẽ đọc được 1/4 số trang đó.

Hỏi: - Số trang sách Bình sẽ đọc là bao nhiêu?

- Còn bao nhiêu trang sách mà lại Bình chưa đọc?

Bài giải:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 9. Search x:

a) X x 5 + 8 = 38

b) X : 6 = 94 - 34

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 7:

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính hợp lý cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343c) 848

d) 81

Câu 8:

Số trang sách Bình sẽ đọc là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách mà Bình chưa đọc là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9:

a, X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 - 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

b, X : 6 = 94 – 34

X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Kết quả của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985

B. 955

C. 945

D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:Kết trái của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65

B. 56

C. 53

D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ để trước công dụng đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số tương thích điền vào địa điểm trống là:

A. 10

B. 24

C. 604

D. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Một hình vuông có cạnh bởi 5cm. Chu vi hình vuông đó là:

A. 20cm

B. 15cm

C. 10cm

D. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:

Một phép chia có số dư lớn số 1 là 8. Số bị phân tách là:

A. 7

B. 9

C. 12

D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Biểu thức 220 – 10 x 2 có giá trị là:

A. 420

B. 210

C. 440

D. 200

Câu 7. Tìm x

a) X : 5 = 115

b) 8 x X = 648

Câu 8. Bắt tắt:

Giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Bạn ta đã mang ra

*
số lít nước mắm. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Xem thêm: Minh Thường Mang Bài Tập Môn Khác Ra Làm

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 10. Hình mặt có:

- ………….hình tam giác.

- ………….hình tứ giác.

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Mỗi câu được 1 điểm x 10 câu = 10 điểm

Câu 1. C. 945

Câu 2. B. 56

Câu 3. C. 604

Câu 4. A. 20cm

Câu 5. B. 9

Câu 6. D. 200

Câu 7. Tìm kiếm x: từng phép tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)

a) X : 5= 115

X = 115 x 5

X = 575

b) 8 x X = 648X = 648 : 8X = 81

Câu 8. từng câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu thốn đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Con lợn nhỏ bé cân nặng trĩu là: 125 : 30 = 95 (kg)

Cả hai nhỏ lợn cân nặng là : 125 +95 = 220 (kg)

Đáp số: 220 kg

Câu 9. từng câu vấn đáp và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu hụt đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Số lít nước mắm đã lấy ra là: 25 : 5 = 5 (l)

Số lít nước mắm còn sót lại là : 25 – 5 = 20 (l)

Đáp số: 20l nước mắm

Câu 10. Hình mặt có:

- 5 hình tam giác.

- 3 hình tứ giác.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

I. Trắc nghiệm

Bài 1. Những bài tập dưới đây có dĩ nhiên 4 câu vấn đáp A, B , C , D. Hãy khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng. (3 điểm)

Câu 1: Số khủng nhất trong những số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987

B. 897

C. 789

D. 978

Câu 2: công dụng của phép tính

567 – 367 là :

A. 204

B. 200

C. 300

D. 304

Câu 3: công dụng của phép phân chia 35 : 4 là:

A. 9

B. 9 (dư 2)

C. 9 (dư 3)

D. 8 (dư 3)

Câu 4: Tính:

153 × 5 =?A. 565

B. 555

C. 765

D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cm

A. 209

B. 290 cm

C. 209 m

D. 209 cm

Câu 6: trong năm này con 8 tuổi, tuổi chị em gấp 3 lần tuổi con. Hỏi bà mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 11 tuổi

B. 21 tuổi

C. 22 tuổi

D. 24 tuổi

II. Trường đoản cú luận

Bài 2. Tính quý giá biểu thức : (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × (82 – 80)

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một shop bán được 200 mét vải vóc xanh, số mét vải vóc đỏ bán được bằng một nửa số mét vải xanh.

Hỏi shop đó đã cung cấp được tất cả bao nhiêu mét vải vóc xanh và đỏ?

Bài giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =……………..

b) 250 : 5 =………………

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1. Bài xích tập lựa chọn (3 điểm):

- chọn đúng từng câu 0.5 điểm

1. A

2. B

3. C

4. C

5. D

6. D

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Tính đúng từng bước: 0.5 điểm

a. 90 + 28 : 2

= 90 + 14

= 104

b. 123 × (82 – 80)

= 123 × 2

= 246

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

- xác định đúng từng lời giải: 0.5 điểm.

- khẳng định được phép tính cùng tính đúng: 1 điểm

- Sai đối chọi vị, đáp số: trừ 0.5 điểm

Bài giải

Số mét vải vóc đỏ shop bán được:

200 : 2 = 100 (m)

Số mét vải vóc xanh cùng đỏ shop bán được vớ cả:

200 + 100 = 300 ( m)

Đáp số: 300 m

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

- Đặt tính và tính đúng từng câu 1 điểm.

a. 189 : 6 = 31 (dư 3)

b. 250 : 5 = 50.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số chẵn lớn số 1 có 3 chữ số là

A. 900

B. 999

C. 998

D. 990

Câu 2. hiệu quả của phép tính 764 -135 là

A. 621

B. 619

C. 629

D. 529

Câu 3. Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài bẳng 6cm, chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

A. 18 cm

B. 8cm

C. 16 cm

D. 12 cm

Câu 4. Một thùng đựng 42 lít dầu, fan ta lấy đi

*
số lít dầu vào thùng. Hỏi vào thùng sót lại bao nhiêu lít dầu?

A. 6 lít

B. 7 lít

C. 35 lít

D. 36 lít

Câu 5. kiếm tìm x biết 64 : x = 9 dư 1

A. X = 5

B. X = 6

C. X = 7

D . X = 8

Câu 6. Hình bên bao gồm bao nhiêu hình tứ giác?

A. 12

B. 11

C. 10

D. 9

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 7. Viết (2 điểm)

a) cấp 6kg lên 5 lần được ……….

b) vội vàng 7m lên 7 lần được ……….

c) cấp 5cm lên 4 lần được ……….

d) cấp 12l lên 3 lần được ……….

Câu 8. vào làn bao gồm 56 quả táo. An lấy ra

*
số táo. Hỏi An mang ra bao nhiêu quả? (1 điểm)

Câu 9. bây chừ An 7 tuổi. Tuổi bố gấp 5 lần tuổi An. Hỏi ba hơn An từng nào tuổi? (2 điểm)

Câu 10: Vườn nhà Mai gồm 27 cây chanh. Số lượng km chanh sinh sống vườn nhà Huệ vội vàng 3 lần số kilomet chanh sống vườn nhà Mai. Hỏi:

a) Vườn công ty Huệ tất cả bao nhiêu cây chanh?

b) Cả hai vườn có toàn bộ bao nhiêu cây chanh?

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CCCDCA

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. HS từ bỏ giải

Câu 8.

An lấy ra số quả táo apple là:

56 : 7 = 8 (quả)

Đáp số: 8 quả.

Câu 9:

Đáp số: 28 tuổi.

Xem thêm: Nội Dung Chương Trình Môn Lịch Sử Lớp 4, Phân Phối Chương Trình Môn Lịch Sử Lớp 4, 5

Bộ đề thi Toán lớp 3 học tập kì một năm học 2021-2022.Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 năm học 2021-2022 - Đề 3

............................