Bài tập di truyền học quần thể khó

     

Hướng dẫn cho những em học viên lớp 12 vậy được lý thuyết và làm các bài tập chương dt quần thể


*
ctvemtc2.edu.vn267 3 thời gian trước 12365 lượt coi | Sinh học 12

Hướng dẫn cho những em học viên lớp 12 nỗ lực được lý thuyết và làm các bài tập chương dt quần thể


Di truyền học là chuyên lời khuyên hiện những nhất vào đề thi THPTQG môn Sinh học. Để giúp các em làm tốt dạng bài xích này, emtc2.edu.vn đã tổng thích hợp các bài tập dt học quần thể nâng cao. Đây là những bài tập dt học thường gặp mặt trong đề thi Đại học các năm. Những em cùng cất giữ để ôn luyện đến thật xuất sắc nhé.

Bạn đang xem: Bài tập di truyền học quần thể khó

Lý thuyết trung tâm phần di truyền học quần thể

Khái niệm quần thể

Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài cùng sống vào 1 khoảng không gian và thời hạn xác định. Có công dụng sinh thành lập con hữu thụ.

Các hình trạng giao phối trong quần thể:

Giao phối ngẫu nhiên: những cá thể giao phối không lựa chọn.Giao phối ko ngẫu nhiên gồm những: Tự thụ phấn (thực vật).Giao phối cận tiết (động vật). Giao phối bao gồm chọn lọc.

Đặc trưng dt của quần thể

Mỗi quần thể bao gồm một vốn gen đặc trưng. Vốn gen là tập hòa hợp alen gồm trong quần thể tại một thời điểm xác định.

Vốn gen được trình bày qua tần số alen và thành phần dạng hình gen của quần thể.

Tần số alen

Tỉ lệ một các loại kiểu ren là tỉ lệ thành phần số những thể bao gồm kiểu gen đó trong tổng số thành viên của quần thể.

Tần tiên phong hàng đầu alen là tỉ lệ số lượng alen đó trong tổng số những loại alen của một gen vẫn xét tại một thời điểm xác định.

Ví dụ: Quần thể có thành phần hình dáng gen 0,3 AA: 0,4 Aa : 0,3 aa.

Tần số alen của quaafnt hể này là 0,5A: 0,5a. Vốn gene của quần thể được diễn tả qua cả tần số alen cùng thành phần hình dáng gen trên.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TẬP DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

 

Phần 1: CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ

I. QUẦN THỂ NỘI PHỐI (Tự thụ phấn, trường đoản cú phối)

Xét 1 gen có 2 alen A cùng a. Giả sử QT lúc đầu có 100%Aa với n: số nắm hệ từ phối.

Tỉ lệ kg dị phù hợp qua n lần từ bỏ phối =

Tỉ lệ kg đồng hòa hợp mỗi nhiều loại (AA = aa) qua n lần từ bỏ phối = $frac1-left( frac12 ight)^n2$

*Chú ý: ví như quần thể ban đầu không bắt buộc là 100% Aa mà bao gồm dạng: xAA + yAa + zaa = 1 qua n nạm hệ từ bỏ phối thì ta buộc phải tính phức tạp hơn. Thời gian này, tỉ lệ kg Aa, AA, aa theo lần lượt là:

Aa = . y AA = x + $frac1-left( frac12 ight)^n2$. Y aa = z + $frac1-left( frac12 ight)^n2$. Y

II. QUẦN THỂ NGẪU PHỐI: ( Định điều khoản Hacđi-Vanbec )

Ta có: xAA + yAa + zaa = 1 ; trường hợp gọi p là tần số alen A, q là tần số alen a thì:

pA = x + $fracy2$; qa = z + $fracy2$

1. Câu chữ định luật:

 Khi xảy ra ngẫu phối, quần thể đạt trạng thái cân bằng theo định điều khoản Hacđi-Vanbec. Khi ấy thoả mãn đẳng thức: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1, QT cân đối à phường + q = 1

2. Chất vấn sự thăng bằng của quần thể :

Nếu p2 x q2 = $left( frac2pq2 ight)^2$à quần thể cân bằng.

Nếu : p2 x q2 # $left( frac2pq2 ight)^2$à Quần thể không cân bằng

3. Khẳng định số nhiều loại kiểu gen của quần thể:

- Số mẫu mã gen = r ( r + 1 ) /2 n ( r : số alen trực thuộc 1 gene (lôcut), n : số gen khác nhau, trong số ấy các gen phân li độc lập).

- Nếu có r của các locut không giống nhau thì tính từng locut theo công thức à nhân hiệu quả tính từng locut.

- Nếu ren nằm trên và một NST thì tổng kiểu gen là: rn(rn +1)/2.

- Nếu gene nằm trên NST giới tính thì tổng hình trạng gen là: r(r+2)/2 + r....

4. Trường hòa hợp gen đa alen:

Ví dụ: Quần thể Người: ( 1 gen tất cả 3 alen – người dân có 4 team máu: A, B, AB, O )

 Gọi : p(IA); q(IB), r(i) thứu tự là tần số tương đối những alen IA, IB, IO . Ta tất cả : p. + q + r = 1

Nhóm tiết

A

B

AB

O

Kiểu gen

IA IA + IA IO

IB IB + IB IO

IA IB

IO IO

Tần số loại gen

p2 + 2 pr

q.2 + 2 pr

2pq

r2

III. Ren TRÊN NST GIỚI TÍNH

Đối với một locus trên NST giới tính X có 2 alen sẽ sở hữu được 5 mẫu mã gen: $X^AX^A$, $X^AX^a$, $X^aX^a$,$X^AY$, $X^aY$

Các cá thể cái bao gồm 2 alen trên NST X vì vậy lúc xét vào phạm vi giới loại thì tần số các kiểu gen $X^AX^A$, $X^AX^a$, $X^aX^a$ được tính giống ngôi trường hợp các alen trên NST thường, tức là tần số những kiểu gen ở trạng thía thăng bằng Hacdi – Vanbec là:

p2$X^AX^A$ + 2pq $X^AX^a$+ q.2 $X^aX^a$ = 1.

Các thành viên đực chỉ có 1 alen bên trên X cần tần số những kiểu gene ở giới đực p$X^AY$+ q$X^aY$=1. (Khi xét chỉ vào phạm vi giới đực).

Vì tỉ lệ đực : mẫu là 1: 1 cần tỉ lệ các kiểu gene trên mỗi nam nữ phải giảm sút một nửa lúc xết trong phạm vi tổng thể quần thể, vì chưng vậy sinh hoạt trạng thái cân đối quần thể Hacdi – Vanbec, cách làm tính phong cách gen liên quan đến locus gene trên NST trên NST X ( vùng không tương đồng) tất cả 2 alen là:

0.5p2$X^AX^A$ + pq$X^AX^a$+ 0.5q2$X^aX^a$ + 0.5p$X^AY$+ 0.5q$X^aY$= 1.

 

Phần 2: PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TẬP

I. BÀI TẬP QUẦN THỂ TỰ PHỐI

1. Dạng 1:

Cho thành phần phong cách gen của thay hệ p. (thế hệ xuất phát) 100% dị hòa hợp Aa qua n cố gắng hệ từ bỏ phối tra cứu thành phần vẻ bên ngoài gen của rứa hệ Fn

*Cách giải:

Quần thể p Sau n ráng hệ từ bỏ phối thành phần phong cách gen đổi khác như sau

tỷ lệ thể đồng đúng theo trội AA trong quần thể Fn là

AA = <><>

xác suất thể dị thích hợp Aa trong quần thể Fn là

Aa = <>

xác suất thể đồng vừa lòng lặn aa trong quần thể Fn là

aa =

*Ví dụ: Quần thể ban sơ 100% cá thể có vẻ bên ngoài gen dị hợp. Sau 3 vắt hệ từ thụ phấn thành phần vẻ bên ngoài gen của quần thể như vậy nào?

Giải nhanh:

Sau n cố hệ tự phối thành phần giao diện gen chuyển đổi như sau (Với n=3)

tỷ lệ thể đồng hợp trội AA vào quần thể Fn là

AA = = = 0,4375

tỷ lệ thể dị đúng theo Aa trong quần thể Fn là

Aa = <>= = 0,125

xác suất thể đồng vừa lòng lặn aa vào quần thể Fn là

aa = = = 0,4375

2. Dạng 2:

Cho thành phần kiểu gen của ráng hệ phường qua n chũm hệ tự phối kiếm tìm thành phần hình trạng gen của núm hệ Fn

*Cách giải:

Quần thể từ phối gồm thành phần dạng hình gen của thể hệ P lúc đầu như sau:xAA + yAa + zaa

Quần thể p. Sau n thay hệ tự phối thành phần vẻ bên ngoài gen biến hóa như sau

tỷ lệ thể đồng hòa hợp trội AA vào quần thể Fn là

AA = x + <><>

phần trăm thể dị đúng theo Aa vào quần thể Fn là

Aa =

phần trăm thể đồng thích hợp lặn aa trong quần thể Fn là

aa = z +

* lấy ví dụ 1: Quần thể p có 35AA, 14Aa, 91aa =1

Các thành viên trong quần thể trường đoản cú phối nên qua 3 thay hệ tìm kết cấu của quần thể qua 3 gắng hệ

Giải:

Cấu trúc của quần thể p 0,25AA + 0,1Aa + 0,65aa

Cấu trúc của quần thể qua 3 thay hệ

AA = x + = 0,25 + = 0,29375

xác suất thể dị đúng theo Aa trong quần thể Fn là

Aa = = = 0,0125

tỷ lệ thể đồng hợp lặn aa trong quần thể Fn là

aa = z + = <>0,65 + = 0,69375<>

Vậy cấu tạo của quần thể qua 3 chũm hệ

0,29375 AA + 0,125 Aa + 0,69375 aa = 1

*Ví dụ 2 : Quần thể tự thụ phấn gồm thành phần đẳng cấp gen ở cố kỉnh hệ p. Là 0,8Bb + 0,2bb = 1. Sau 3 nỗ lực hệ trường đoản cú thụ phấn cấu trúc của quần thể như vậy nào?

Giải:

phần trăm thể đồng đúng theo trội AA trong quần thể F3 là

BB = x + <>= <0+frac0,8-left( frac12 ight)^3.0,82>= 0,35

tỷ lệ thể dị vừa lòng Aa trong quần thể F3 là

Bb = = = 0,1

phần trăm thể đồng thích hợp lặn aa trong quần thể F3 là

bb = z + = <0,2+frac0,8-left( frac12 ight)^3.0,82> = 0,55

Vậy kết cấu của quần thể qua 3 nỗ lực hệ trường đoản cú thụ phấn là: 0,35 BB + 0,1 Bb + 0,55 bb = 1

*Ví dụ 3 : Quần thể tự thụ có thành phần thứ hạng gen ở cố gắng hệ p là 0,4BB + 0,2 Bb + 0,4bb = 1. Cần bao nhiêu thế hệ từ thụ phấn để sở hữu được tỷ lệ đồng hòa hợp trội chiếm phần 0,475 ?

Giải:

tỷ lệ thể đồng hợp trội BB trong quần thể Fn là

BB = x + <>= <0,4+frac0,2-left( frac12 ight)^n.0,22> = 0,475

n=2

Vậy sau 2 cố gắng hệ BB = 0,475.

II. BÀI TẬP QUẦN THỂ NGẪU PHỐI

1. Dạng 1:

Từ cấu trúc di truyền quần thể chứng minh quần thể đã chiếm lĩnh trạng thái thăng bằng hay không, qua từng nào thế hệ quần thể đạt trạng thái cân nặng bằng.

* phương pháp giải 1:

- Gọi phường là tần số tương đối của alen A

- hotline q là tần số tương đối của alen a

p+q = 1

kết cấu di truyền của quần thể lúc đạt trạng thái cân nặng bằng:

p2 AA + 2pqAa + q2 aa

bởi thế trạng thái thăng bằng của quần thể phản ánh mối tương quan sau:

p2 q.2 = (2pq/2)2

xác minh hệ số p2, q2, 2pq

chũm vào p2 q2 = (2pq/2)2 quần thể cân nặng bằng.

cố kỉnh vào p2 q.2 # (2pq/2)2 quần thể không cân bằng.

* bí quyết giải 2:

- Từ kết cấu di truyền quần thể tìm kiếm tần số tương đối của các alen. Gồm tần số tương đối của các alen cụ vào bí quyết định luật.

- nếu như quần thể thuở đầu đã đến nghiệm đúng công thức định pháp luật (tức trùng công thức định luật) suy ra quần thể cân bằng

- trường hợp quần thể lúc đầu đã mang đến không nghiệm đúng cách làm định lý lẽ (tức không trùng phương pháp định luật) suy ra quần thể không cân nặng bằng

* ví dụ như 1: những quần thể sau quần thể nào đã đoạt trạng thái cân bằng

QT1: 0,36AA; 0,48Aa; 0,16aa

QT2: 0,7AA; 0,2Aa; 0,1aa

Cách giải 1:

QT1: 0.36AA; 0.48Aa; 0.16aa

- Gọi phường là tần số tương đối của alen A

- gọi q là tần số tương đối của alen a

Quần thể đạt trạng thái cân đối khi hợp ý p2AA + 2pqAa + quận 2 aa = 1

và khi đó có được p2 q2 = (2pq/2)2 .

Ở quần thể 1 tất cả p2 = 0.36 , q2 = 0.16, 2pq = 0.48

0.36 x 0.16 = (0.48/2)2 vậy quần thể thuở đầu đã mang lại là cân nặng bằng.

Xem thêm: Task 2 Unit 5 Lớp 10 : Giải Bài Tập Sgk Môn Anh Chi Tiết Nhất

Cách giải 2:

 QT2: 0,7AA; 0,2Aa; 0,1aa

- Gọi p. Là tần số kha khá của alen A

- call q là tần số tương đối của alen a

p = 0,7 + 0,1 q = 0.1 +0.1

Quần thể đạt trạng thái thăng bằng khi toại ý p2AA + 2pqAa + quận 2 aa

Tức 0,82 AA + 2.0,8.0,2Aa + 0,22 aa = 0,7AA + 0,2Aa + 0,1aa vậy quần thể không cân nặng bằng.

*Ví dụ 2: Quần thể nào trong những quần thể dưới đây đạt trạng thái đề nghị bằng

 

Quần thể

Tần số kiểu gen AA

Tần số mẫu mã gen Aa

Tần số hình dáng gen aa

1

1

0

0

2

0

1

0

3

0

0

1

4

0,2

0,5

0,3

Giải nhanh

Quần thể 1: Nếu cân đối thì p2 quận 2 = (2pq/2)2 =>1 x 0 = (0/2)2 => quần thể cân nặng bằng.

Quần thể 2: Nếu cân bằng thì p2 quận 2 = (2pq/2)2 =>0 x 0 ≠ (1/2)2 => quần thể không cân bằng.

Quần thể 3: Nếu cân đối thì p2 q2 = (2pq/2)2 =>0 x 1 = (0/2)2 => quần thể cân nặng bằng.

Quần thể 4: Nếu cân đối thì p2 q2 = (2pq/2)2 =>0,2 x 0,3 = (0,5/2)2 => quần thể không cân bằng.

2. Dạng 2:

Từ con số kiểu hình đã mang lại đã cho xác định cấu trúc di truyền của quần thể (cho số lượng toàn bộ kiểu hình tất cả trong quần thể).

Cách giải:

cấu tạo di truyền của quần thể

- phần trăm kiểu gen đồng trội = số lượng cá thể vì kiểu ren đồng trội qui định/Tổng số cá thể của quần thể

-Tỷ lệ hình dạng gen dị đúng theo = số cá thể do dạng hình gen dị thích hợp quy định/ Tổng số thành viên của quần thể

- tỷ lệ kiểu gen đồng lặn = Số cá thể do hình dáng gen lặn quy định/ Tổng số thành viên của quần thể.

* lấy ví dụ như 1: Ở gà, cho thấy các thứ hạng gen: AA nguyên tắc lông đen, Aa qui định lông đốm, aa bề ngoài lông trắng. Một quần thể gà tất cả 410 bé lông đen, 580 nhỏ lông đốm, 10 bé lông trắng.

a. Cấu trúc di truyền của quần thể nói trên gồm ở trạng thái cân bằng không?

b. Quần thể đạt trạng thái cân bằng với đk nào?

c. Xác định cấu tạo di truyền của quần thể lúc đạt trạng thái cân nặng bằng?

Giải:

a. Kết cấu di truyền của quần thể được xác định phụ thuộc tỉ lệ của những kiểu gen:

Tổng số cá thể của quần thể: 580 + 410 + 10 =1000

tỉ trọng thể đồng thích hợp trội AA là 410/1000 = 0,41

tỉ trọng thể dị hòa hợp Aa là 580/1000 = 0,58

tỉ lệ thể đồng đúng theo lặn aa là 10/1000 = 0.01

cấu tạo di truyền của quần thể như sau:

0.41 AA + 0.58aa + 0.01aa

cấu trúc này cho thấy thêm quần thể ko ở trạng thái cân đối vì

0,41 x 0,01 = (0,58/2)2

=> 0,0041 = 0.0841.

 b. Điều kiện để quần thể đạt vị trí cân đối di truyền khi quá trình ngẫu phối diễn ra thì tức thì ở núm hệ tiếp theo quần thể đã đat sự cân bằng di truyền

c. Tần số alen A là 0,41 + 0,58/2 = 0.7

Tần số của alen a là một - 0.7 = 0,3

Sau khi quá trình ngẫu phối xãy ra thì cấu tạo di truyền của quần thể nghỉ ngơi thể hệ sau là

(0,7A:0,3a) x (0,7A:0,3a) => 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa

Với cấu trúc trên quần thể đạt trạng thái cân đối vì thoả mãn

(0,9)2 AA + 2(0,7 x 0,3) Aa + (0,3)2 aa

* lấy ví dụ 2: Một quần thể sóc có số lượng như sau 1050 bé lông nâu đồng hợp, 150 con lông nâu dị hợp, 300 bé lông trắng, màu lông vày một gen có 2 alen qui định. Tìm tần số tương đối của các alen?

Giải:

Tính trạng lông nâu là trội vì chưng A giải pháp

Tính trạng lông white là lặn bởi a quy định

tỉ lệ thành phần thể đồng phù hợp trội AA là 1050/1500 = 0,7

tỉ lệ thể dị hợp Aa là 150/1500 = 0,1

tỉ lệ thể đồng vừa lòng lặn aa là 300/1500 = 0,2

Vậy cấu trúc di truyền của quần thể là: 0,7AA; 0,1Aa; 0,2aa

3. Dạng 3:

Từ số lượng kiểu hình đã cho đã mang đến xác định cấu tạo di truyền của quần thể (chỉ cho tổng số cá thể và số thành viên mang hình dáng hình lặn hoặc trội).

Cách giải:

- Nếu xác suất kiểu hình trội=> hình dáng hình lặn = 100% - Trội.

- tỷ lệ kiểu gene đồng lặn = Số thành viên do thứ hạng gen lặn quy định/ Tổng số thành viên của quần thể.

+ Từ phần trăm kiểu ren đồng lặn => Tần số tương đối của alen lặn tức tần số của q => Tần số kha khá của alen trội tức tần số p.

+ Áp dụng bí quyết định phương tiện p2 AA + 2pq Aa + q2 aa = 1 => kết cấu di truyền quần thể.

* ví dụ như 1: Quần thể ngẫu phối tất cả thành phần hình dáng gen đạt trạng thái cân đối với 2 loại kiểu hình là hoa đỏ(do B trội hoàn toàn quy định) cùng hoa trắng(do b quy định). Xác suất hoa đỏ 84%. Xác định cấu trúc di truền của quần thể?

Giải:

- Gọi p. Tần số kha khá của alen B

- q tần số tương đối alen b

- %hoa white bb = 100%- 84%= 16%=q2 => q = 0,4 => p = 0,6

Áp dụng công thức định cơ chế p2 BB + 2pq Bb + q2 bb = 1 => cấu tạo di truyền quần thể :0.62 BB + 2.0,6.0,4 Bb + 0,42 bb = 0,36BB + 0,48Bb + 0,16bb = 1

* ví dụ 2: Ở trườn A chế độ lông đen, a: lông vàng. Trong một quần thể trườn lông vàng chỉ chiếm 9% tổng số thành viên của đàn. Biết quần thể đạt trạng thái cân nặng bằng. Search tần số của gene A?

Chú ý giải nhanh:

Quần thể đạt trạng thái cân đối aa = 9% = q.2 => q = a = o,3 => p = A= 0,7

* lấy ví dụ 3: Quần thể người dân có tần số tín đồ bị bạch tạng 1/10000. Mang sử quần thể này cân bằng( biết bạch tạng vày gen lặn nằm ở nhiễm nhan sắc thể thường quy định)

a. Tính tần số những alen?

b. Tính xác suất để 2 người bình thường trong quần thể mang nhau sinh ra bạn con đầu lòng bị bạch tạng?

Giải nhanh:

a. Tính tần số các alen ?

A: thông thường (không bạch tạng), a: bạch tạng

Quần thể cân bằng aa = q2 = 1/10000 = > a = q = 0,01 => A = phường = 0,99

b. Tính tỷ lệ để 2 người thông thường trong quần thể rước nhau sinh ra tín đồ con đầu lòng bị bạch tạng?

- ba dị thích hợp (Aa) tỷ lệ

- mẹ dị đúng theo (Aa) xác suất

- tỷ lệ con bị bệnh

Vậy phần trăm để 2 người bình thường trong quần thể mang nhau sinh ra người con đầu lòng bị bạch tạng là: x x

cố p=0,01 , q= 0,99 => x x = 0,00495

* lấy ví dụ 4: vào một quần thể thăng bằng có 90% alen ngơi nghỉ lôcus Rh là R. Alen còn sót lại là r. Cả 40 trẻ em của quần thể này mang lại một ngôi trường học một mực . Phần trăm để toàn bộ các em hầu như là Rh dương tính là bao nhiêu?

Giải nhanh:

Tần số kha khá của alen R =p= 0,9 => tần số alen r=q = 0,1

Rh dương bao gồm kiểu gen RR, Rr tần số của 2 nhóm kiểu dáng gen trên là

RR= p2= 0,92 = 0,81, Rr = 2pq = 2.0,9.0,1 = 0,18.

Tần số 1 học viên có Rh dương là: 0,81+0,18 = 0,99

Xác suất nhằm 40 học viên có Rh dương là (0,99)40

III. BÀI TẬP gene ĐA ALEN

* Ví dụ: giả thiết trong một quần thể người, tần số của các nhóm máu là:

Nhóm A = 0,45 team B = 0,21

Nhóm AB = 0,3 đội O = 0,004

Xác định tần số tương đối của các alen phép tắc nhóm máu và cấu trúc di truyền của quần thể?

Giải:

-Gọi p là tần số kha khá của alen IA.

- điện thoại tư vấn q là tần số tương đối của alen IB

- hotline r là tần số kha khá của alen IO

Nhóm máu

A

B

AB

O

Kiểu gen

Kiểu hình

IAIA +IAIO

p2 + 2pr

0,45

IBIB + IBIO

q2 + 2qr

0,21

IAIB

2pq

0,3

IOIO

r2

0,04

trường đoản cú bảng trên ta có:

p2 + 2pr + r2 = 0,45 + 0,04

=> (p + r)2 = 0,49 => p + r = 0,7

r2  = 0,04 => r = 0,2

Vậy p = 0,7 - 0,2 = 0,5 => q = 0,3

cấu tạo di truyền của quần thể được xác minh là:

(0,5 IA + 0,3 IB + 0,2IO) (0,5 IA + 0,3 IB + 0,2IO) = 0,25IAIA + 0,09IBIB + 0,04 IOIO + 0,3IAIB + 0,2IAIO + 0,12IBIO

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cho một quần thể ở thay hệ phát xuất như sau P: 0,55AA: 0,40Aa: 0,05aa. Tuyên bố đúng với chiếc quần thể phường nói trên là:

A. Quần thể p. đã đạt trạng thái cân đối di truyền.

B. Tỉ lệ đẳng cấp gen của P sẽ không đổi ở nuốm hệ sau.

C. Tần số của alen trội vội 3 lần tần số của alen lặn.

D. Tần số alen a lớn hơn tần số alen A.

Câu 2: Ở ngô (bắp), A luật pháp bắp trái dài, a luật pháp bắp trái ngắn. Quần thể ban đầu có thành phần hình trạng gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì yêu cầu kinh tế, đa số cây tất cả bắp trái ngắn ko được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần phong cách gen của quần thể bắp trồng ở cố gắng hệ sau là:

A. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa

B. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa

C. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa

D. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa

Câu 3: Một quần thể cây trồng có thành phần loại gen 0,36AA: 0,54Aa: 0,1aa. Biết ren trội tiêu biểu vượt trội cho chỉ tiêu kinh tế mong ao ước nên qua chọn lọc người ta đã thải trừ các thành viên lăn. Qua ngẫu phối, thành phần vẻ bên ngoài gen của quần thể ở thay hệ sau được dự kiến là:

A. 0,3969AA: 0,4662Aa: 0,1369aa

B. 0,55AA: 0,3Aa: 0,15aa

C. 0,49AA: 0,42Aa: 0,09aa

D. 0,495AA: 0,27Aa: 0,235aa

Câu 4: Một quần thể cân bằng có 2 alen: B trội không hoàn toàn quy định hoa đỏ, b hiện tượng hoa trắng, huê hồng là tính trạng trung gian, trong các số đó hoa trắng chiếm tỉ lệ 49%. Tỉ lệ kiểu hình bông hoa hồng vào quần thể là:

A. 70%

B. 91%

C. 42%

D. 21%

Câu 5: Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen 0,8Aa: 0,2aa. Qua chọn lọc, tín đồ ta vứt bỏ các thành viên có phong cách hình lặn. Thành phần giao diện gen của quần thể ở ráng hệ sau là

A. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa

B. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa

C. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa

D. 0,25AA: 0,50Aa: 0,25aa

Câu 6: Quần thể nào tiếp sau đây có thành phần phong cách gen đạt trạng thái cân bằng?

A. 2,25%AA: 25,5%Aa: 72,25%aa

B. 16%AA: 20%Aa: 64%aa

C. 36%AA: 28%Aa: 36%aa

D. 25%AA: 11%Aa: 64%aa

Câu 7: Xét 2 alen W, w của một quần thể cân đối với tổng số 225 cá thể, trong những số đó số thành viên đồng phù hợp trội gấp 2 lần số cá thể dị hợp cùng gấp 16 lần số cá thể lặn. Số thành viên có hình dáng gen dị hòa hợp trong quần thể là bao nhiêu?

A. 36 cá thể

B. 144 cá thể.

Xem thêm: Sgk Sinh Học 6 - Giải Bài Tập Sinh Học 6

C. 18 cá thể

D. 72 cá thể.

Câu 8: Trên quần hòn đảo Mađơrơ, tại một loài côn trùng cánh cứng, gen A giải pháp cánh nhiều năm trội không trọn vẹn so với gene a cách thức không cánh, kiểu dáng gen Aa vẻ ngoài cánh ngắn. Một quần thể của chủng loại này lúc mới sinh tất cả thành phần dạng hình gen là 0,25AA: 0,6Aa: 0,15aa, khi vừa mới trưởng thành các thành viên có cánh lâu năm không chịu nổi gió mạnh khỏe bị cuốn ra biển. Tính theo lí thuyết thành phần đẳng cấp gen của quần thể new sinh ở thay hệ tiếp nối là:

A. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa

B. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa

C. 0,3025AA: 0,495Aa: 0,2025aa

D. 0,2AA: 0,4Aa: 0,4aa

Câu 9: Một quần thể loài có thành phần đẳng cấp gen lúc đầu 0,3AA: 0,45Aa: 0,25aa. Nếu đào thải hết nhóm cá thể có dạng hình gen aa, thì qua giao hợp ngẫu nhiên, ở vắt hệ sau những thành viên có hình dạng gen này xuất hiện thêm trở lại với tỉ trọng bao nhiêu?

A. 0,09

B. 0,3

C. 0,16

D. 0,4

Câu 10: Ở cừu, gene A vẻ ngoài lông dài trội trọn vẹn so với gene a điều khoản lông ngắn. Quần thể thuở đầu có thành phần đẳng cấp gen 0,4AA: 0,4Aa: 0,2aa. Vì yêu cầu lấy lông nên fan ta nhiều loại giết thịt cừu lông ngắn. Qua ngẫu phối, thành phần phong cách gen của quần thể ở nạm hệ sau được dự đoán là