Bài Tập Dao Đông Điều Hòa 12

     

Tóm tắt lý thuyết về dao động điều hòa

Dao động điều hòa là một chuyên đề quan trọng, xuất hiện rất nhiều trong đề thi Đại học. Chuyên đề bao gồm rất nhiều công thức toán học và những bài tập hết sức đa dạng. Để giải quyết nhanh gọn và chính xác nhất tất cả các bài tập liên quan, các em cần nắm vững lý thuyết căn bản về dao động cơ và DĐĐH


*
" class="wp-image-18780" data-srcset="https://emtc2.edu.vn/bai-tap-dao-dong-dieu-hoa-12/imager_1_4115_700.jpg 753w, https://emtc2.edu.vn/wp-content/uploads/2020/06/d1-300x200.png 300w" data-sizes="(max-width: 753px) 100vw, 753px">
*
" class="wp-image-18781" data-srcset="https://emtc2.edu.vn/bai-tap-dao-dong-dieu-hoa-12/imager_2_4115_700.jpg 756w, https://emtc2.edu.vn/wp-content/uploads/2020/06/d2-300x198.png 300w" data-sizes="(max-width: 756px) 100vw, 756px">
*
*
" class="wp-image-18785" data-srcset="https://emtc2.edu.vn/bai-tap-dao-dong-dieu-hoa-12/imager_4_4115_700.jpg 749w, https://emtc2.edu.vn/wp-content/uploads/2020/06/d4-300x192.png 300w" data-sizes="(max-width: 749px) 100vw, 749px">
*
" class="wp-image-18786" data-srcset="https://emtc2.edu.vn/bai-tap-dao-dong-dieu-hoa-12/imager_5_4115_700.jpg 746w, https://emtc2.edu.vn/wp-content/uploads/2020/06/d5-300x224.png 300w" data-sizes="(max-width: 746px) 100vw, 746px">

Các dạng bài tập và phương pháp giải

Dạng 1: Xác định các đại lượng đặc trưng trong dao động ĐH: biên độ, vận tốc, chu kì, tần số, pha ban đầu,…: Học thuộc các công thức liên quan, áp dụng thành thạo trong các bài tập.Dạng 2: Viết phương trình dao động điều hòa.: Cần tìm các thông số trong công thức x = Acos( ωt + Φ ) dựa vào các công thức tính đại lượng đã họcDạng 3: Tìm thời điểm vật qua vị trí x lần thứ n.: dựa vào đường tròn đơn vị, chu kỳ T để xác địnhDạng 4: Tìm li độ của vật tại thời điểm t,: Dạng 5: Tìm quãng đường, quãng đường lớn nhất,quãng đường nhỏ nhất mà vật đi đượcDạng 6: Tìm tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trong dao động ĐHDạng 7: Phương pháp đường tròn hỗn hợpDạng 8: Tìm thời gian ngắn nhất, lớn nhất vật đi qua li độ. Vật có vận tốc, gia tốcDạng 9: Bài toán hai vật dao động ĐH cùng tần số khác biên độDạng 10: Bài toán Hai vật dao động ĐH khác tần số cùng biên độDạng 11: Tìm số lần vật đi qua vị trí có li độ x, có vận tốc v từ thời điểm t1 đến t2