Phiếu bài tập cuối tuần toán + tiếng việt lớp 1

     

Phiếu bài bác tập cuối tuần Toán một tuần 24 sách Chân trời sáng sủa tạo, giúp các em tham khảo, củng cố kiến thức và kỹ năng đã học tập trong tuần, để chuẩn bị thật giỏi kiến thức mang đến tuần tiếp theo.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần toán + tiếng việt lớp 1

Qua đó, những em sẽ nỗ lực được giải pháp giải những dạng toán đã có học, ôn tập sẵn sàng cho các bài thi giữa kỳ và thời điểm cuối năm lớp 1 đạt hiệu quả cao. Sát bên đó, những em có thể đọc thêm Phiếu bài tập cuối tuần sách Cánh diều. Vậy mời những em thuộc theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Bạn vẫn xem: Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 (sách Chân trời sáng sủa tạo)


Nội dung


Phiếu bài xích tập vào cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 24

Bài 1: tuân theo mẫu:

Bài 2: Điền số tương thích vào nơi chấm:

a) 11, 12, …., ….., 15, 16, 17, 18, ….., …..

b) 35, …., ….., ……, 39, 40, ….., 42, 43

c) 100, …., ….., 97, 96, ….., ……, ……

Bài 3: Điền lốt , = thích hợp vào nơi chấm:

13 …. 23 36 …. 47 54 … 50 + 4
22 …. 11 75 – 5 ….. 70 54 ….. 49

Bài 4: sắp tới xếp các số 74, 19, 5, 39, 40 theo sản phẩm tự từ bé đến lớn.

Đáp án Phiếu bài bác tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 24

Bài 1:

Bài 2:

a) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

b) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

c) 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93

Bài 3:

13 36 54 = 50 + 4
22 > 11 75 – 5 = 70 54 > 49

Bài 4:

Sắp xếp: 5, 19, 39, 40, 74

Phiếu bài bác tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 23

Bài 1: Điền số tròn chục tương thích vào ô trống:

Bài 2: Viết vào địa điểm chấm:

20 = ………….. 3 chục = …………..
50 = ………….. 7 chục = …………..
100 = …………. 8 chục = …………..

Bài 3: Viết những số tròn chục bé thêm hơn 45.

Bài 4: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

a) 10, 20, 30, …., …..

b) …., ……, ……, 60, 70

c) 50, ….., ….., 80, 90, …….

Đáp án Phiếu bài xích tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1 – Tuần 23

Bài 1:

Bài 2:

20 = 2 chục 3 chục = 30
50 = 5 chục 7 chục = 70
100 = 10 chục 8 chục = 80

Bài 3: các số tròn chục bé thêm hơn 45 là 10, 20, 30, 40.

Bài 4:

a) 10, 20, 30, 40, 50

b) 30, 40, 50, 60, 70

c) 50, 60, 70, 80, 90, 100

Phiếu bài xích tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 22

Bài 1: Viết các số còn thiếu vào nơi trống:

Bài 2: Viết vào khu vực chấm:

20 = …………. 3 chục = ………..

Xem thêm: Soạn Văn: Từ Mượn Lớp 6 : Từ Mượn, Soạn Bài Từ Mượn (Chi Tiết)

50 = …………. 7 chục = ………..
100 = ………… 4 chục = ……….

Bài 3: Tính nhẩm:

30 + 60 = 70 – 40 = 10 + 50 =
40 – 20 = 90 – 60 + 20 = 10 + 70 – 40 =

Bài 4: tra cứu số tam giác bao gồm trong hình vẽ dưới đây:

Đáp án Phiếu bài xích tập vào ngày cuối tuần lớp 1 – Tuần 22

Bài 1:

Bài 2:

20 = 2 chục 3 chục = 30
50 = 5 chục 7 chục = 70
100 = 10 chục 4 chục = 40

Bài 3:

30 + 60 = 90 70 – 40 = 30 10 + 50 = 60
40 – đôi mươi = 20 90 – 60 + trăng tròn = 50 10 + 70 – 40 = 40

Bài 4:

Có 8 tam giác vào hình vẽ.

Phiếu bài tập vào ngày cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 21

Bài 1: Điền số tương thích vào chỗ chấm:

11 + 2 = …. 13 – 3 = …. 14 + 4 = …..
15 – 3 = …. 16 + 1 = ….. 17 – 7 = …..

Bài 2: Điền lốt , = tương thích vào chỗ chấm:

11 …. 13 16 …. 8 15 – 2 …. 13
11 + 2 …. 15 – 3 16 – 0 … 14 + 1 16 – 5 …. 10 + 1

Bài 3: Viết số vào địa điểm trống:

Bài 4: Vẽ kim giờ cân xứng với mỗi đồng hồ:

Đáp án Phiếu bài bác tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1 – Tuần 21

Bài 1:

11 + 2 = 13 13 – 3 = 10 14 + 4 = 18
15 – 3 = 12 16 + 1 = 17 17 – 7 = 10

Bài 2:

11 16 > 8 15 – 2 = 13
11 + 2 > 15 – 3 16 – 0 > 14 + 1 16 – 5 = 10 + 1

Bài 3:

Bài 4:

Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 20

Bài 1: Tính:

10 + 7 12 – 2 10 + 5 18 – 8
12 + 3 18 – 5 11 + 6 19 – 7

Bài 2: Điền số tương thích vào ô trống:

Bài 3: Điền lốt , = tương thích vào vị trí chấm:

11 + 2 …. 15 18 – 8 …. 9 13 + 1 … 14

Bài 4: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

15 + 3 = …. 15 – 2 = ….. 16 + 1 = …..
19 – 9 = …. 15 – 5 = ….

Xem thêm: Phương Pháp Học Tốt Tiếng Anh Lớp 8 Thí Điểm, Tiếng Anh Lớp 8 Mới

14 + 4 – 8 = …..

Đáp án Phiếu bài xích tập vào ngày cuối tuần lớp 1 – Tuần 20

Bài 1:

10 + 7 = 17 12 – 2 = 10 10 + 5 = 15 18 – 8 = 10
12 + 3 = 15 18 – 5 = 13 11 + 6 = 17 19 – 7 = 12

Bài 2:

Bài 3:

11 + 2 18 – 8 > 9 13 + 1 = 14

Bài 4:

15 + 3 = 18 15 – 2 = 13 16 + 1 = 17
19 – 9 = 10 15 – 5 = 10 14 + 4 – 8 = 10

Đăng bởi: emtc2.edu.vn