Bài tập chuẩn độ axit bazo có lời giải

     
Bài tập chuẩn độ axit bazo

Các việc về chuẩn độ axit bazo, chuẩn độ oxi hoa khử hay, cụ thể

Bài giảng: Phân biệt một số chất vô sinh – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

a. Phương pháp chuẩn độ trung hòa (chuẩn độ axit – bazơ)

Liên quan: bài tập chuẩn chỉnh độ axit bazo

– Dùng những dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH) đã biết chính xác nồng độ làm dung dịch chuẩn để chuẩn độ các dung dịch axit và dùng các dung dịch axit mạnh (HCl, HNO3, H2SO4) đã biết chính xác nồng độ làm dung dịch chuẩn để độ các dung dịch bazơ.

Bạn đang xem: Bài tập chuẩn độ axit bazo có lời giải

– Để nhận ra điểm tương đương (thời điểm dung dịch chuẩn vừa phản ứng hết với dung dịch cần xác định) của phản ứng chuẩn độ trung hòa, người ta dùng chất chỉ thị axit – bazơ (hay chỉ thi pH, là những axit yếu có màu sắc cố đổi theo pH)

Bảng ghi khoảng pH đổi màu của một số chỉ thị

tên thông dụng của chất chỉ thị Khoảng pH đổi màu Màu dạng axit – bazơ Metyl domain authority cam 3,1 – 4,4 Đỏ – vàng Metyl đỏ 4,2 – 6,3 Đỏ – vàng Phenolphtalein 8,3 – 10,0 ko màu – đỏ

Với mỗi phản ứng chuẩn độ cụ thể người ta chọn những chất chỉ thị nào có khoảng đổi màu trắng hoặc rất sát điểm tương đương.

b. Chuẩn chỉnh độ lão hóa khử bằng cách thức pemangant

– Chuẩn độ oxi hóa – khử (phương pháp pemangant): được dùng để chuẩn độ dung dịch của các chất khử (Ví dụ: Fe2+, H2O2, H2C2O4, .. ) vào môi trường axit mạnh (thường dùng dung dịch H2SO4 loãng), lúc đó MnO4- bị khử về Mn2+ không màu:

MnO4- + 8H+ + 5e → Mn2+ + 4H2O

– vào phương pháp này chất chỉ thị chính là KMnO4 vì ion Mn2+ không màu bởi vì đó khi dư một giọt KMnO4 dung dịch từ không màu chuyển quý phái màu hồng rất rõ giúp ta kết thúc chuẩn độ.

Xem thêm: Những Loài Động Vật Kỳ Lạ Nhất Trên Thế Giới Có Thể Bạn Chưa Từng Biết Tới

Ví dụ minh họa

Bài 1: Cần thêm vào bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25M vào 50 ml dug dịch hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M để thu được dung dịch có pH = 2 ?

Hướng dẫn:

nNaOH = nOH = 0,25.V (mol)

nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,05.0,1 + 0,05.2.0,05

pH = 2 ⇒ = 10 – 2 M = 0,01 mol

Ta có: (0,01 – 0,25V)/(0,05 + V) = 10 – 2

0,01 – 0,25.V = 0,01.0,05 + 0,01 V ⇒ 0,26.V = 0,01 – 0,01.0,05

V = 0,0365 l = 36,5 ml

Bài 2: Lấy 25ml dung dịch A gồm FeSO4 và Fe2(SO4)3 rồi chuẩn độ bằng dung dịch hỗn hợp KMnO4 0,025M thì hết 18,10ml. Mặt khác, thêm lượng dư dung dịch NH3 vào 25ml dung dịch A thì thu được kết tủa, lọc kết tủa rồi nung đỏ trong ko khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, cân được 1,2g. Nồng độ mol/l của FeSO4 và Fe2(SO4)3 lần lượt là:

A. 0,091 và 0,25 B. 0,091 và 0,265

C. 0,091 và 0,255 D. 0,087 và 0,255

Hướng dẫn:

Ta có:

nFeSO4 = 5.nKMnO4 = 2,2615.10-3 mol

CMFeSO4 = 2,2625/0,025 = 0,091M

*

B. Bài xích tập trắc nghiệm

Bài 1: Để xác minh nồng đội dung dịch NaOH người ta triển khai như sau: cân 1,26 gam axit oxalic ngậm nước (H2C2O4.2H2O) hòa tan trọn vẹn vào nước, định mức thành 100 ml. đem 10 ml hỗn hợp này chế tạo đó vài ba giọt phenolphthalein, đem chuẩn độ bởi dung dịch NaOH đến xuất hiện thêm màu hồng (ở pH = 9) thì không còn 17,5 ml hỗn hợp NaOH. Tính nồng độ hỗn hợp NaOH đã dùng.

A. 0,114M B. 0,26M C. 0,124M D. 0,16M

Bài 2: Chuẩn độ 20 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M + HNO3 a mol/l cần dùng hết 16,5 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,05M. Giá trị của a là:

A. 0,07 B. 0,08 C. 0,065 D. 0,068

Bài 3: Để xác minh nồng độ hỗn hợp H2O2, người ta hài hòa 0,5 gam nước oxi già vào nước, thêm H2SO4 tạo môi trường xung quanh axit. Chuẩn chỉnh độ dung dịch thu được đề xuất vừa đủ 10 ml hỗn hợp KMnO4 0,1M. Xác minh hàm lượng H2O2 trong nước oxi già.

Xem thêm: Sinh 10 Bài 3 Lý Thuyết - Tóm Tắt Lý Thuyết Sinh Học 10 Bài 3

A. 9% B. 17% C. 12% D. 21%

Bài 4: Để xác định hàm lượng FeCO3 trong quặng xi đe rit, người ta làm như sau: còn 0,6g mẫu quặng, chế hóa nó theo một quy trình hợp lí, thu được FeSO4 vào môi trường H2SO4 loãng. Chuẩn đọ dung dịch thu được bằng dung dịch chuẩn KMnO4 0,025M thì dùng vừa hết 25,2ml. % theo khối lượng của FeCO3 là:

A. 12,18% B. 24,26% C. 60,9% D. 30,45%

Bài 5: chuẩn độ trăng tròn ml hỗn hợp HCl không biết nồng độ đã dùng hết 17 ml dung dịch NaOH 0,12M. Xác định nồng độ mol của dung dịch HCl.

A. 0,102M B. 0,12M C. 0.08M D. 0,112M

Dạng 1: Các dạng bài xích tập về thừa nhận biết, bóc tách chất 40 câu trắc nghiệm Phân biệt một trong những chất vô cơ có lời giải chi tiết (cơ bạn dạng – phần 1) 40 câu trắc nghiệm Phân biệt một số trong những chất vô cơ bao gồm lời giải cụ thể (cơ bạn dạng – phần 2) 40 câu trắc nghiệm Phân biệt một vài chất vô cơ bao gồm lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1) 40 câu trắc nghiệm Phân biệt một số trong những chất vô cơ gồm lời giải cụ thể (nâng cao – phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân mặt hàng trắc nghiệm miễn giá thành ôn thi THPT đất nước tại emtc2.edu.vn

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án rộng 50.000 câu trắc nghiệm Hóa bao gồm đáp án đưa ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm thiết bị lý có đáp ánHơn 50.000 câu trắc nghiệm tiếng Anh có đáp ánKho trắc nghiệm các môn khác