Bài 92 Sbt Toán 8 Trang 91

     

Cho hình 13 trong các số ấy ABCD là hình bình hành. Minh chứng rằng điểm M đối xứng cùng với điểm N qua điểm C.

*

Giải:

*

Tứ giác ABCD là hình bình hành

⇒ AB // CD giỏi BM // CD

Xét tứ giác BMCD ta có:

BM // CD

BM = CD (gt)

Suy ra: Tứ giác BMCD là hình bình hành ( vì có một cặp cạnh đối tuy nhiên song và bởi nhau)

⇒ MC // BD với MC = BD (1)

AD // BC ( gt) hay doanh nghiệp // BC

Xét tứ giác BCND ta có:

DN // BC

DN = BC (vì cùng bằng AD)

Suy ra: Tứ giác BCND là hình bình hành (vì tất cả một cặp cạnh đối tuy vậy song và bởi nhau)

⇒ CN // BD và cn = BD (2)

Từ (1) cùng (2) suy ra: M, C, N thẳng hàng với MC = CN

Vậy M và N đối xứng qua trung tâm C.

emtc2.edu.vn
Bạn đang xem: Bài 92 sbt toán 8 trang 91

Bài tiếp theo

*

Xem giải mã SGK - Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*
Xem thêm: Điện Trường Tĩnh Là Một Điện Trường Thế, Phát Biểu Nào Sau Đây Là Không Đúng


các tác phẩm khác


Bài viết new nhất
Xem thêm: Hãy Chọn Đáp Án Đúng Nhất Về Bản Vẽ Nhà Là Bản Vẽ Thể Hiện: A

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp emtc2.edu.vn