bài 67 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 67 em ôn lại những gì đã học

Chơi trò đùa "Đố bạn"

- Cùng nhau kê thương hiệu những hình vẫn học tập :

- Em viết lách thương hiệu một hình vẫn học tập rồi đánh đố chúng ta nêu quy tắc tính diện tích S và chu vi hình cơ.

- Em và chúng ta thay đổi vai nằm trong triển khai cho tới khi không còn những hình.

Phương pháp giải:

- Quan sát kĩ hình vẽ nhằm nêu thương hiệu những hình cơ.

- Xem lại quy tắc tính chu vi và diện tích S những hình vẫn học tập.

Lời giải chi tiết:

*) Kể thương hiệu những hình vẫn học tập :

*) Quy tắc tính diện tích S và chu vi những hình :

1. Hình chữ nhật

• Tính chu vi : Muốn tính chu vi hình chữ nhật, tao lấy chiều lâu năm cùng theo với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

• Tính diện tích S : Muốn tính diện tích S hình chữ nhật, tao lấy chiều lâu năm nhân với số chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

2.  Hình vuông

• Tính chu vi : Muốn tính chu vi hình vuông vắn, tao lấy phỏng lâu năm một cạnh nhân với 4.

• Tính diện tích S : Muốn tính diện tích S hình vuông vắn, tao lấy phỏng lâu năm một cạnh nhân với chủ yếu nó.

3. Hình bình hành

• Tính chu vi : Chu vi hình bình hành là tổng phỏng lâu năm của 4 cạnh.

• Tính diện tích S : Muốn tính diện tích S hình bình hành, tao lấy phỏng lâu năm lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

4. Hình tam giác

• Tính chu vi: Chu vi hình tam giác là tổng phỏng lâu năm của 3 cạnh.

• Tính diện tích S: Muốn tính diện tích S hình tam giác tao lấy phỏng lâu năm lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo) rồi phân chia mang lại 2. 

5. Hình thoi

• Tính chu vi: Muốn tính chu vi hình thoi, tao lấy phỏng lâu năm một cạnh nhân với 4.

• Tính diện tích S: Diện tích hình thoi tự tích phỏng lâu năm hai tuyến đường chéo cánh phân chia mang lại 2 (cùng đơn vị chức năng đo).

6. Hình thang

• Tính chu vi : Chu vi hình thang là tổng phỏng lâu năm của 4 cạnh.

• Tính diện tích S : Muốn tính diện tích S hình thang tao lấy tổng phỏng lâu năm nhị lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo) rồi phân chia mang lại 2. 

7. Hình tròn

• Tính chu vi : Muốn tính chu vi hình trụ tao lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14 hoặc lấy gấp đôi nửa đường kính nhân với số 3,14.

• Tính diện tích S : Muốn tính diện tích S hình trụ tao lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số 3,14.

Câu 2

Cho hình tam giác sở hữu diện tích \(\dfrac{5}{6}m^2\) và độ cao \(\dfrac{3}{4}m\). Tính phỏng lâu năm lòng của hình tam giác cơ.

Xem thêm: hắc nguyệt quang cầm

Phương pháp giải:

Từ công thức \(S = a × h : 2\) tao suy đi ra : \(a = S × 2 : h\), vô cơ, \(S\) là diện tích S, \(a\) là phỏng lâu năm lòng và \(h\) là độ cao.

Hay : mong muốn tính phỏng lâu năm lòng tao lấy gấp đôi diện tích S phân chia mang lại độ cao của hình tam giác.

Lời giải chi tiết:

Độ lâu năm lòng của hình tam giác là :

\( \dfrac{5}{6} \times 2 : \dfrac{3}{4} = \dfrac{20}{9}\; (m)\)

                        Đáp số : \(\dfrac{20}{9}m.\)

Câu 3

Một cái tấm trải bàn bàn hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 2m và chiều rộng lớn 1,5m. Tại thân thiện khăn người tao thêu hình tiết tô điểm hình thoi sở hữu những lối chéo cánh tự chiều lâu năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật. Tính diện tích S tấm trải bàn bàn và diện tích S hình thoi.

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc tính diện tích S những hình :

+) Muốn tính diện tích S hình chữ nhật, tao lấy chiều lâu năm nhân với số chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

+) Diện tích hình thoi tự tích phỏng lâu năm hai tuyến đường chéo cánh phân chia mang lại 2 (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

Vì hình thoi sở hữu những lối chéo cánh tự chiều lâu năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật nên phỏng lâu năm hai tuyến đường chéo cánh của hình thoi là 2m và 1,5m.

Diện tích tấm trải bàn bàn là :

          S = 2 × 1,5 = 3 (m2)

Diện tích hình thoi là : 

         2 × 1,5 : 2 = 1,5 (m2)

                     Đáp số: Khăn trải bàn : 3m2.

                                  Hình thoi: 1,5m2.

Câu 4

Một miếng bìa hình chữ nhật, người tao khoét chuồn 1/2 hình trụ (như hình bên). Tính chu vi của miếng bìa sau khoản thời gian bị khoét.

 

Phương pháp giải:

- Chu vi của miếng bìa sau khoản thời gian khoét = tổng độ lâu năm 3 cạnh của hình chữ nhật +nửa chu vi hình trụ 2 lần bán kính 8cm.

- gí dụng quy tắc : Muốn tính chu vi hình trụ tao lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

Lời giải chi tiết:

Độ lâu năm 3 cạnh của hình chữ nhật là :

9 + 8 + 9  = 26 (cm)

Nửa chu vi hình trụ bị khoét là: 

(8 × 3,14) : 2 = 12,56 (cm)

Chu vi của miếng bìa sau khoản thời gian bị khoét là :

Xem thêm: sếp diêm sao thế

26 + 12,56 = 38,56 (cm)

                        Đáp số: 38,56cm.

  Loigiaihay.com