BÀI 6 TRANG 140 SGK TOÁN 10

     

Trên mặt đường tròn lượng giác gốc (A), khẳng định các điểm (M) không giống nhau, biết rằng cung (AM) có số đo khớp ứng là (trong kia (k) là một số trong những nguyên tuỳ ý)


LG a

(kπ);

Phương pháp giải:

+) Vẽ khởi hành tròn lượng giác.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 140 sgk toán 10

Chú ý: Cung bao gồm số đo dạng (alpha + frack2pi n) thì sẽ có được (n) điểm biểu diễn trên phố tròn lượng giác.

Lời giải chi tiết:

*

+) (k = 0 Rightarrow sdAM = 0) ( Rightarrow M equiv Aleft( 1;0 ight))

+) (k = 1 Rightarrow sdAM = pi ) ( Rightarrow M equiv M_1left( - 1;0 ight))

Vậy ta có 2 điểm (A,M_1) như hình vẽ.

Cách khác:

Nếu k = 2n +1 (n ∈ Z) (thì kπ = (2n + 1)π = 2nπ + π phải M ≡ (M_1(-1;0))

Nếu k = 2n (n ∈ Z) thì kπ = 2nπ buộc phải M ≡ A(1;0)

Vậy ta có các điểm (M_1(-1; 0), A(1; 0))


LG b

(displaystyle kpi over 2);

Phương pháp giải:

+) Vẽ lên đường tròn lượng giác.

Xem thêm: Các Ví Dụ Về Hoán Dụ - Lấy Ví Dụ Về Hoán Dụ

Lời giải chi tiết:

*

+) (k = 0 Rightarrow sdAM = 0) ( Rightarrow M equiv Aleft( 1;0 ight))

+) (k = 1 Rightarrow sdAM = dfracpi 2) ( Rightarrow M equiv M_1left( 0;1 ight))

+) (k = 2 Rightarrow sdAM = dfrac2pi 2 = pi ) ( Rightarrow M equiv M_2left( - 1;0 ight))

+) (k = 3 Rightarrow sdAM = dfrac3pi 2) ( Rightarrow M equiv M_3left( 0; - 1 ight))

Vậy ta gồm 4 điểm như hình vẽ.

Cách khác:

Nếu (k = 4m) thì (k.dfracpi 2 = 4m.dfracpi 2) ( = 2mpi )

( Rightarrow M equiv Aleft( 1;0 ight))

Nếu (k = 4m + 1) thì (k.dfracpi 2 = left( 4m + 1 ight).dfracpi 2) ( = 2mpi + dfracpi 2)

( Rightarrow M equiv M_1left( 0;1 ight))

Nếu (k = 4m + 2) thì (k.dfracpi 2 = left( 4m + 2 ight).dfracpi 2) ( = 2mpi + pi )

( Rightarrow M equiv M_2left( - 1;0 ight))

Nếu (k = 4m + 3) thì (k.dfracpi 2 = left( 4m + 3 ight).dfracpi 2) ( = 2mpi + dfrac3pi 2)

( Rightarrow M equiv M_3left( 0; - 1 ight))


LG c

(displaystyle kpi over 3).

Xem thêm: Lần Lượt Chiếu Vào Catot Của Một Tế Bào Quang Điện Các Bức Xạ Điện Từ Gồm Bức Xạ Có Bước Sóng

Phương pháp giải:

+) Vẽ căn nguyên tròn lượng giác.

Lời giải bỏ ra tiết:

*

+) (k = 0 Rightarrow sdAM = 0) ( Rightarrow M equiv Aleft( 1;0 ight))

+) (k = 1 Rightarrow sdAM = dfracpi 3) ( Rightarrow M equiv M_1left( dfrac12;dfracsqrt 3 2 ight))

+) (k = 2 Rightarrow sdAM = dfrac2pi 3) ( Rightarrow M equiv M_2left( - dfrac12;dfracsqrt 3 2 ight))

+) (k = 3 Rightarrow sdAM = dfrac3pi 3 = pi ) ( Rightarrow M equiv M_3left( - 1;0 ight))

+) (k = 4 Rightarrow sdAM = dfrac4pi 3) ( Rightarrow M equiv M_1left( - dfrac12; - dfracsqrt 3 2 ight))

+) (k = 5 Rightarrow sdAM = dfrac5pi 3) ( Rightarrow M equiv M_5left( dfrac12; - dfracsqrt 3 2 ight))