BÀI 5 TRANG 163 TOÁN 11

     

(eginarrayly" = left( x^3 - 3x^2 + 2 ight)"\ = left( x^3 ight)" - left( 3x^2 ight)" + left( 2 ight)"\ = 3x^2 - 3.2x + 0\ = 3x^2 - 6xendarray)

(eginarrayly" > 0\Leftrightarrow 3x^2 - 6x > 0\ Leftrightarrow 3xleft( x - 2 ight) > 0\Leftrightarrow left< eginarraylx > 2\x endarray ight.\Rightarrow S = left( - infty ;0 ight) cup left( 2; + infty ight)endarray)

Câu 2

(y"

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl,,y" Leftrightarrow 3x^2 - 6x Leftrightarrow 1 - sqrt 2 Rightarrow S = left( 1 - sqrt 2 ;1 + sqrt 2 ight)endarray)
Bạn đang xem: Bài 5 trang 163 toán 11

Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + emtc2.edu.vn"Ví dụ: "Bài 5 trang 163 SGK Đại số với Giải tích 11 emtc2.edu.vn"
Bài giải tiếp theo
Câu hỏi 1 trang 157 SGK Đại số và Giải tích 11
Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Câu hỏi 3 trang 158 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Câu hỏi 4 trang 159 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Câu hỏi 5 trang 160 SGK Đại số và Giải tích 11
Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số với Giải tích 11

Video liên quan


Bài 2: nguyên tắc tính đạo hàm (Tiết 1)


Bài 2: luật lệ tính đạo hàm (Tiết 2)


Bài 2: nguyên tắc tính đạo hàm (Tiết 3)


Toán lớp 11: quy tắc tính đạo hàm - máu 1


Toán lớp 11: nguyên tắc tính đạo hàm - ngày tiết 2


Toán lớp 11: luật lệ tính đạo hàm - ngày tiết 3


Bài 3: Đạo hàm của hàm con số giác (Tiết 1)


Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (Tiết 2)


Tải sách tham khảo


*

10 Trọng Điểm tu dưỡng Học Sinh tốt Môn Toán 11


Tải về· 21,1K
*

25 đề thi học tập sinh xuất sắc toán 11 năm 2017-2018-2019 (Có đáp án)


Tải về· 14,4K
*

59 đề bình chọn học kỳ 2 toán 11 năm 2017,2018,2019 (Có đáp án)


Tải về· 11,1K
*

Tài liệu chăm Toán Hình học 11 - Đoàn Quỳnh


Tải về· 10,8K
*

Sách giáo khoa Đại số và Giải Tích 11


Tải về· 10,3K

Bài tập trắc nghiệm toán 11 (có đáp án) - Nguyễn Bảo Vương


Tải về· 5,75K

Kỹ thuật giải nhanh việc hay và cực nhọc Hóa học tập 11


Tải về· 5,11K

173 đề thi khảo sát chất lượng toán 11 của các tỉnh tp 2018,2019,2020


Tải về· 4,09K

Bài giải liên quan


Lý thuyết nguyên tắc tính đạo hàm
Bài 1 trang 162 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Bài 2 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11
Bài 3 trang 163 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Bài 4 trang 163 SGK Đại số với Giải tích 11


Xem thêm: Phương Thức Biểu Đạt Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa Đọc Hiểu, Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa

Bài 5 trang 163 SGK Đại số và Giải tích 11
Câu hỏi 1 trang 157 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11
Câu hỏi 3 trang 158 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Câu hỏi 4 trang 159 SGK Đại số với Giải tích 11
Câu hỏi 5 trang 160 SGK Đại số và Giải tích 11
Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số cùng Giải tích 11

Bài học liên quan


Bài 1. Hàm con số giác
Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản
Bài 3. Một số phương trình lượng giác hay gặp
Bài 1. Quy tắc đếm
Bài 2. Thiến - Chỉnh phù hợp - Tổ hợp
Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn
Bài 4. Phép test và đổi mới cố
Bài 5. Tỷ lệ và biến hóa cố
Bài 1. Phương thức quy nạp toán học
Bài 2. Dãy số
Bài 3. Cấp cho số cộng
Bài 4. Cung cấp số nhân
Bài 1. Số lượng giới hạn của dãy số
Bài 2. Số lượng giới hạn của hàm số
Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 3. Hàm số liên tục
Bài 2. Phép tắc tính đạo hàm
Bài 3. Đạo hàm của hàm con số giác
Bài 4. Vi phân
Bài 5. Đạo hàm cấp cho hai
Ôn tập chương I - Hàm con số giác với phương trình lượng giác
Ôn tập chương II - tổng hợp - Xác suất
Ôn tập chương III - dãy số - cấp số cùng và cung cấp số nhân
Ôn tập chương IV - Giới hạn
Ôn tập chương V - Đạo hàm
ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11
Đề khám nghiệm 15 phút – Chương 1 – Đại số với Giải tích 11
Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số cùng giải tích 11
Đề chất vấn 15 phút – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số cùng giải tích 11
Đề bình chọn 15 phút - Chương 4 - Đại số với Giải tích 11
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số với Giải tích 11
Đề soát sổ 15 phút - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11
Đề khám nghiệm 45 phút (1 máu ) - Chương 5 - Đại số với Giải tích 11
Đề đánh giá 15 phút – Chương 3 – Đại số cùng giải tích 11
Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số cùng Giải tích 11

Bạn học tập lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Lý Thuyết Về Định Nghĩa Và Tính Chất Của Đường Trung Bình, Đường Trung Bình Của Tam Giác, Của Hình Thang

Từ khóa