Bài 34 trang 10 sbt toán 9 tập 1

     

Ta có: (sqrt x - 5 = 3 Leftrightarrow x - 5 = 9 Leftrightarrow x = 14(tm))

b) (sqrt x - 10 = - 2) điều kiện: (x - 10 ge 0 Leftrightarrow x ge 10)

Vì (sqrt x - 10 ge 0) yêu cầu không có giá trị nào của x để (sqrt x - 10 = - 2)

c) (sqrt 2x - 1 = sqrt 5 ) điều kiện: (2x - 1 ge 0 Leftrightarrow x ge 0,5)

Ta có: 

(eqalign và sqrt 2x - 1 = sqrt 5 Leftrightarrow 2x - 1 = 5 cr & Leftrightarrow 2x = 6 Leftrightarrow x = 3 (tm)cr )

d) (sqrt 4 - 5x = 12) điều kiện: (4 - 5x ge 0 Leftrightarrow x le 4 over 5)

Ta có: 

(eqalign và sqrt 4 - 5x = 12 Leftrightarrow 4 - 5x = 144 cr và Leftrightarrow - 5x = 140 Leftrightarrow x = - 28(tm) cr )

emtc2.edu.vn.net
Bạn đang xem: Bài 34 trang 10 sbt toán 9 tập 1

Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*
Xem thêm: Đẻ Xong Bao Lâu Thì Có Kinh Nguyệt Trở Lại? Sau Khi Sinh Bao Lâu Thì Có Kinh Trở Lại


những tác phẩm khác


Bài viết new nhất
Xem thêm: Phần Trả Lời Câu Hỏi Toán Hình 10 Bài 3 Chương 2 Hình Học, Lý Thuyết Hình Học 10 Chương 2 Bài 3

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp emtc2.edu.vn