Bài 160 vở bài tập toán lớp 4

     

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 VBT toán 4 bài 160 : Ôn tập về những phép tính cùng với phân số cùng với lời giải chi tiết và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


Tổng phù hợp đề thi học kì 1 lớp 4 tất cả các môn

Toán - tiếng Việt - tiếng Anh gồm đáp án và giải mã chi tiết


bài 1

Tính : 

a) (displaystyle 2 over 5 + 1 over 5)

(displaystyle 3 over 5 - 2 over 5)

(displaystyle 3 over 5 - 1 over 5)

(displaystyle 1 over 5 + 2 over 5)

b) (displaystyle 1 over 3 + 5 over 12)

(displaystyle 9 over 12 - 1 over 3)

(displaystyle 9 over 12 - 5 over 12)

(displaystyle 5 over 12 + 1 over 3)

Phương pháp giải:

- mong muốn cộng (hoặc trừ) nhị phân số cùng chủng loại số ta cộng (hoặc trừ) nhì tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số.

Bạn đang xem: Bài 160 vở bài tập toán lớp 4

- muốn cộng (hoặc trừ) nhì phân số khác mẫu số ta quy đồng chủng loại số nhì phân số rồi cùng (hoặc trừ) nhì phân số đã quy đồng mẫu số.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (displaystyle 2 over 5 + 1 over 5 = 3 over 5;)

(displaystyle 3 over 5 - 2 over 5 = 1 over 5;)

(displaystyle 3 over 5 - 1 over 5 = 2 over 5;)

(displaystyle 1 over 5 + 2 over 5 = 3 over 5;)

b) (displaystyle 1 over 3 + 5 over 12 =4 over 12+ 5 over 12 = 9 over 12 = 3 over 4)

(displaystyle 9 over 12 - 1 over 3 = 9 over 12 -4 over 12= 5 over 12)

(displaystyle 9 over 12 - 5 over 12 = 4 over 12 = 1 over 3)

(displaystyle 5 over 12 + 1 over 3 = 5 over 12+4 over 12 = 9 over 12 = 3 over 4)


bài 2

Tính : 

a) (displaystyle 2 over 7 + 3 over 8)

(displaystyle 4 over 8 - 2 over 6)

b) (displaystyle 3 over 4 + 1 over 6)

(displaystyle 3 over 4 - 2 over 5)

Phương pháp giải:

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác chủng loại số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng (hoặc trừ) nhị phân số đang quy đồng mẫu số.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (displaystyle 2 over 7 + 3 over 8 = 16 over 56+ 21 over 56 = 37 over 56)

(displaystyle 4 over 8 - 2 over 6 = 1 over 2  - 1 over 3= 3 over 6- 2 over 6 = 1 over 6)

b) (displaystyle 3 over 4 + 1 over 6 = 18 over 24 + 4 over 24 = 22 over 24 = 11 over 12)

(displaystyle 3 over 4 - 2 over 5 = 15 over 20 - 8 over 20= 7 over 20)


bài xích 3

Tìm (displaystyle x) :

a) (displaystyle x+1 over 3 = 4 over 5) b) (displaystyle x-1 over 2=2 over 7) 

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- hy vọng tìm số hạng chưa chắc chắn ta mang tổng trừ đi số hạng đang biết.

- hy vọng tìm số bị trừ ta đem hiệu cùng với số trừ.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (displaystyle x+1 over 3=4 over 5)

(displaystyle x=4 over 5-1 over 3)

(displaystyle x=7 over 15) 

b) (displaystyle x-1 over 2=2 over 7)

(displaystyle x=2 over 7+1 over 2)

(displaystyle x=11 over 14) 


bài bác 4

Diện tích một vườn hoa thực hiện như sau : (displaystyle 3 over 4) diện tích dùng làm trồng hoa ;(displaystyle 1 over 5) diện tích vườn dùng để gia công đường đi.

a) diện tích s phần sót lại để xây bể nước bằng bao nhiêu phần diện tích s của sân vườn hoa? 

b) Tính diện tích s phần xây dựng bể nước, biết vườn cửa hoa là hình chữ nhật tất cả chiều dài là (20m), chiều rộng lớn là (15m.)

*

Phương pháp giải:

 Coi diện tích s vườn hoa là (1) 1-1 vị.

- Số phần diện tích bể nước so với diện tích vườn hoa ta đem (1) trừ đi tổng thể phần diện tích để trồng hoa và làm đường đi.

Xem thêm: By The Time Quá Khứ Hoàn Thành, Cách Phân Biệt Với When Và Until

- Tính diện tích hình chữ nhật ta mang chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng.

- Tính diện tích s để xây bể nước ta lấy diện tích s vườn hoa nhân với số phần diện tích s bể nước so với diện tích s vườn hoa.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Vườn hoa hình chữ nhật

Chiều dài: 20 m

Chiều rộng: 15 m

Trồng hoa: (displaystyle 3 over 4) diện tích

Đường đi: (displaystyle 1 over 5) diện tích s vườn

a) diện tích s bể nước: ....diện tích vườn

b) diện tích s bể nước: ...?

Bài giải

a) Coi diện tích s vườn hoa là (1) solo vị.

Diện tích để trồng hoa và làm lối đi chiếm số phần diện tích s vườn hoa là:

(dfrac34 + dfrac15) = (dfrac1920) (diện tích vườn cửa hoa)

Diện tích nhằm xây bể nước chiếm số phần diện tích s vườn hoa là là:

(1 - dfrac1920) = (dfrac120) (diện tích vườn hoa)

b) diện tích vườn hoa là:

(20 imes 15 = 300;(m^2) )

Diện tích để xây bể nước là:

( 300 imes dfrac120 = 15 ;(m^2)) 

Đáp số: a) (dfrac120) diện tích s vườn hoa;

b) (15m^2).


bài xích 5

Con sên thứ nhất trong (displaystyle 15) phút trườn được (displaystyle 2 over 5m). Nhỏ sên vật dụng hai trong (displaystyle 1 over 4) giờ trườn được (displaystyle 45cm). Hỏi nhỏ sên nào trườn nhanh hơn và bao nhiêu ? 

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi (1) giờ đồng hồ ( = 60) phút ; (1m = 100cm) để đổi các số đo về cùng một đơn vị chức năng đo, tiếp đến tìm quãng đường mỗi con bò được rồi so sánh công dụng với nhau.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta bao gồm (dfrac25m = 40cm) 

(dfrac14) giờ (= 15) phút

Trong (15) phút con sên thứ nhất bò được (40cm).

Xem thêm: Trọng Lượng Thai Theo Tuần Tuổi Như Thế Nào? Cân Nặng Thai Nhi Chuẩn Theo Tuần Tuổi

Trong ( 15) phút con sên sản phẩm hai bò được (45cm).

Vậy nhỏ sên máy hai bò nhanh hơn bé sên đầu tiên và nhanh hơn số xăng-ti-mét là :