BÀI 16 TRANG 106 SGK TOÁN 9

     

Cho con đường tròn (O), điểm A nằm bên phía trong đường tròn. Vẽ dây BC vuông góc với OA trên A. Vẽ dây EF bất kỳ đi qua A với không vuông góc với OA. Hãy so sánh độ dài hai dây BC và EF.
Bạn đang xem: Bài 16 trang 106 sgk toán 9

*Xem thêm: Tìm Số Tự Nhiên N Lớn Nhất Nhỏ Hơn 150, Câu Hỏi Của Hoshimiya Ichigo

Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 3: liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây khác • Giải bài bác 12 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 đến đường tròn... • Giải bài xích 13 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại đường tròn (O)... • Giải bài bác 14 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại đường tròn... • Giải bài 15 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho hình 70 vào đó... • Giải bài 16 trang 106 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang đến đường tròn...


Xem thêm: Giải Đáp Giá Trị Thật Của Gỗ Sưa Đỏ, Gỗ Sưa Dùng Để Làm Gì ?

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9