Bài 104 trang 42 sgk toán 6 tập 1

     

d) (overline*81*) chia hết cho tất cả (2, 3, 5, 9). (Trong một số có nhiều dấu (*), các dấu (*) không độc nhất vô nhị thiết nạm bởi các chữ số tương tự nhau).

Bạn đang xem: Bài 104 trang 42 sgk toán 6 tập 1


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- tín hiệu chia hết đến (3) là: những số gồm tổng chữ số phân tách hết đến (3) thì phân chia hết mang đến (3) và chỉ phần đông số đó bắt đầu chia hết mang đến (3).

- Dấu hiệu chia hết cho (9) là: các số tất cả tổng chữ số chia hết cho (9) thì phân chia hết đến (9) với chỉ số đông số đó new chia hết mang lại (9).

- dấu hiệu chia hết mang lại (2) là: các số bao gồm chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì phân tách hết mang lại (2) cùng chỉ phần lớn số đó mới chia hết cho (3).

- dấu hiệu chia hết mang lại (5) là: các số tất cả chữ số tận cùng là chữ số (0) hoặc (5) thì phân tách hết mang lại (5) với chỉ đều số đó mới chia hết mang đến (5.)


Lời giải bỏ ra tiết

a) (overline5*8) phân tách hết mang lại (3) thì tổng (5 + * + 8= 13 + *) phân chia hết mang lại (3). 

Vì (* in m 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ) nên (*) nhận các giá trị là: (2;5;8)

Các số thỏa mãn là: (528;558;588)

b) (overline6 * 3) phân tách hết đến (9) thì tổng (6+*+3=9+*) phân tách hết mang lại 9

Vì (* in m 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ) nên (*) nhận các giá trị là: (0;9)

Các số vừa lòng là: (603;693) 

c) (overline43*) phân chia hết cho tất cả (3) cùng (5) 

Để số sẽ cho phân chia hết cho (5) thì nên điền vào dấu (*) chữ số (0) hoặc chữ số (5).

Xem thêm: Tính Chất Vật Lý Của Kim Loại Có Những Tính Chất Vật Lý Nào, Tính Chất Vật Lý Của Kim Loại

Nếu điền chữ số (0) thì ta được số (430) gồm tổng các chữ số là (4+3+0=7) yêu cầu (430) không phân tách hết đến (3).

Nếu điền chữ số (5) thì ta được số (435) gồm tổng các chữ số là (4 + 3 + 5=12) nên (435) chia hết mang lại 3. Vậy đề nghị điền chữ số (5) vào dấu (*).

d) (overline*81*) phân chia hết cho cả (2, 3, 5, 9) 

 (overline*81*) phân chia hết cho (2,5) phải số đó chia hết cho (10)

Để (overline*81*) phân tách hết mang đến (10) thì chữ số tận cùng là (0); tức là (overline*81*) = (overline*810).

Để (overline*810) phân tách hết mang đến (9) thì (* + 8 + 1 + 0 = * + 9) yêu cầu chia hết mang lại (9).

Xem thêm: Top 8 Loài Chim Nhanh Nhất Thế Giới, Top 8 Loài Chim Bay Nhanh Nhất Thế Giới

Vì (*) là chữ số đầu trong những (overline*810) cần (* e 0), cho nên (* in m 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ). Mà (*+9) yêu cầu chia hết mang lại (9) nên (*=9)

Vậy số thỏa mãn nhu cầu yêu cầu bài toán là: (9810).


Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + emtc2.edu.vn"Ví dụ: "Bài 104 trang 42 SGK Toán 6 tập 1 emtc2.edu.vn"