Bài 10 Địa Lí 9 Trang 38

     
Các team cây19902002
Tổng số9040.012831.4
Cây lương thực6474.68320.3
Cây công nghiệp1199.32337.3
Cây thực phẩm, cây nạp năng lượng quả, cây khác1366.12173.8Bạn đang xem: Bài 10 địa lí 9 trang 38

a) Hãy vẽ biểu đồ hình tròn trụ thể hiện cơ cấu diện tích s gieo trồng các nhóm cây. Biểu vật năm 1990 có bán kính là 20 mm; biểu thứ năm 2002 có nửa đường kính là 24 mm.
b) từ bỏ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy dìm xét về sự chuyển đổi quy mô diện tích s và tỉ trọng diện tích s gieo trồng của các nhóm cây.


Xem thêm: Nhận Thức Và Các Trình Độ Nhận Thức Và Các Trình Độ Nhận Thức

Gợi ý:- Tỉ trọng diện tích gieo trồng = (Diện tích cây gieo trồng)/(Tổng diện tích các nhóm cây)

a, xử trí số liệu: Tính tỉ trọng diện tích gieo trồng các nhóm cây năm 1990 và 2002 (%)

Các team cây19902002
Tổng số100100
Cây lương thực71.664.8
Cây công nghiệp13.218.2
Cây thực phẩm, cây nạp năng lượng quả, cây khác15.217

* Vẽ biểu đồ:

*
Xem thêm: Bị Hành Kinh Ra Máu Đen Cảnh Báo Điều Gì, Lý Do Khiến Kinh Nguyệt Ra Ít, Có Màu Bất Thường

- Tổng diện tích s gieo trồng những nhóm cây tăng thêm khá nhanh, trường đoản cú 9040 nghìn ha lên 12831,6 nghìn ha, tăng 1,4 lần.