asc school đăng nhập

  • Hướng dẫn thiết lập đặt
  • Dành cho tới giáo viên
  • Dành cho tới phụ huynh
  • Hỗ trợ: (028) 6685 3599

Ứng dụng Quản lý ngôi trường học

Bạn đang xem: asc school đăng nhập

ASC - SCHOOL

Kết nối thân ái cha mẹ với mái ấm trường

Theo dõi thành quả tiếp thu kiến thức học viên cho tới phụ huynh

Đánh giá chỉ, chấm điểm học viên cho tới giáo viên

Điểm danh, thông tin, thông tin cho tới mái ấm ngôi trường, Sở Giáo Dục.

Cài bịa phần mềm bên trên phía trên (Quét mã QR)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

Dành cho tới giáo viên

Dành cho tới phụ huynh

© ASCVN.com.vn 2019. All rights reserved
Bản quyền thuộc sở hữu ASCVN.com.vn