A CLOSER LOOK 1 LỚP 7 UNIT 5

     

Tiếng Anh lớp 7 mới Unit 5: A Closer Look 1 trang 50

Loạt bài xích soạn, giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 new Unit 5 A Closer Look 1 sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn những em học sinh lớp 7 dễ dàng dàng chuẩn bị bài để học xuất sắc môn giờ Anh lớp 7.

Bạn đang xem: A closer look 1 lớp 7 unit 5

*

A closer look 1 (phần 1 → 5 trang 50 SGK giờ đồng hồ Anh 7 mới)

Vocabulary

1. Look at the pictures & complete the instructions with the verbs in the box. (Nhìn vào tranh và xong xuôi các lời chỉ dẫn với các động từ trong bảng.)

1. Beat2. Heat3. Pour4. Fold5. Serve

2. Put the words in the correct order lớn make sentences. Then reorder the sentences lớn give the instructions on how khổng lồ make a pancake. (Sắp xếp những từ theo đúng thứ trường đoản cú để chế tạo ra thành câu. Tiếp nối sắp xếp lại những câu để mang ra phía dẫn phương pháp làm bánh xèo.)

Sắp xếp từ:

1. Beat the eggs together with sugar, flour, và milk.

2. Pour 14 cup of the mixture into the pan at a time.

3. Heat the oil over a medium heat in a frying pan.

4.

Xem thêm: Chuyên Đề Văn Học Dân Gian Lớp 6 Năm 2021 2022, Chuyên Đề Văn Học Dân Gian Lớp 6

Cook until golden.

5. Serve the pancake with some vegetables.

Sắp xếp câu: 1 3 2 4 5.

3. Put the following nouns in the correct columns. Some may fit in both categories. (Cho những danh từ bỏ sau vào đúng cột. Một vài từ có thế phù hợp cho cả 2 cột.)

DishesIngredients
pancakesalt
beef noodle soupcooking oil
spring rollsflour
noodlespork
porkturmeric
omelletepepper
sandwichnoodles

Pronunciation

4. Listen and repeat the words. Pay attention khổng lồ the sounds // and //. (Nghe cùng lặp lại các từ sau. để ý đến âm // với âm //.)

Bài nghe:

Now, in pairs put the words in the correct column.(Bây giờ làm theo cặp, sắp đến xếp các từ cho dung cột.)

/n//o:/
soft, hot, bottle, pot, rodpork, salt, fork, sport, sauce

5.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Hình Học 7, Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)

Listen to the sentences và circle the words you hear. (Nghe các câu sau và khoanh tròn từ bạn nghe thấy.)