6 Phép Lai Cơ Bản Của Menden

     

Trong quy trình phát sinh giao tử, mỗi yếu tố di truyền vào cặp nhân tố di truyền phân ly về một giao tử và giữ nguyên thực chất như ở cơ thể thuần chủng P.

Bạn đang xem: 6 phép lai cơ bản của menden


Nội dung quy luật: Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi yếu tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân ly về một giao tử và giữ nguyên thực chất như ở cơ thể thuần chủng P.

- bản chất: Là sự phân li đồng số đông của các yếu tố di truyền (gen) trong quá trình Giảm phân tạo giao tử cùng sự tổng hợp lại của chúng trong quy trình thụ tinh.

Thí nghiệm hội chứng minh:

+ Menden chọn các giống đậu Hà Lan không giống nhau về 1 cặp tính trạng.

Các cách thí nghiệm của Menden:

- Bước 1: Ở cây lựa chọn làm chị em (cây hoa đỏ) cắt quăng quật nhị từ bỏ khi chưa chín, để ngăn sự từ thụ phấn.

- Bước 2: Ở cây chọn làm tía (cây hoa trắng) khi nhị chín lấy hạt phấn rắc lên đầu nhụy của cây làm mẹ (cây hoa đỏ) → thu được F1

- cách 3: Cho F1 tự thụ phấn → F2.

+ công dụng một số nghiên cứu của Menden:

 

*

- Menden gọi tính trạng thể hiện ở F1 là tính trạng trội (hoa đỏ), tính trạng lộ diện mới nghỉ ngơi F2 là tính trạng lặn (hoa trắng).

- Hoa đỏ, hoa trắng là kiểu dáng hình → kiểu hình là tổ hợp tổng thể các tính trạng của cơ thể.

- Kết luận:

“Khi lai cha mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản bội thì F1 đồng tính về tính trạng của ba hoặc mẹ, còn F2 có sự phân lí tính trạng theo tỉ lệ mức độ vừa phải 3 trội : 1 lặn”.

 

Cơ sở tế bào học

- Sự phân li và tổ hợp của NST trong quá trình giảm phân với thụ tinh y hệt như sự tải của các yếu tố di truyền nhưng Menđen đang giả định.

- trong tế bào lưỡng bội (2n) NST tồn tại thành từng cặp tương đương nên các gen trên chúng cũng tồn tại thành từng cặp.

- Trong quy trình giảm phân tạo thành giao tử, nhờ sự phân li của NST hình thành cỗ NST đối kháng bội (n) yêu cầu mỗi giao tử chỉ cất 1 NST của cặp NST.

- Qua quy trình thụ tinh, nhờ việc tổ hợp của các giao tử n, phục hồi các cặp NST tương đương trong những hợp tử, bộ NST sẽ quay trở về dạng lưỡng bội (2n).


- Vậy, sự phân li và tổ hợp của những NST trong quy trình giảm phân cùng thụ tinh sẽ dần dần đến sự phân li với tổ hợp của các gen vào cập alen.

Xem thêm: Sách Giải Bài 1, 2, 3 Trang 79 Sgk Toán 5 Trang 79 Luyện Tập

*

Điều kiện nghiệm đúng:

- Gen phép tắc tính trạng bên trong nhân cùng trên NST thường.

- Sự phân li của các NST như nhau khi tạo ra giao tử cùng sự kết hợp giao tử ngẫu nhiên của các giao tử khi thụ tinh.

- Một gen chính sách một tính trạng trội, lặn trả toàn.

- Tính trạng vẫn xét phải mang tính chất di truyền bền vững, không bị chuyển đổi khi môi trường sống biến hóa (không xảy ra thường biến).

- con số cá thể thu được trong phép lai đề xuất lớn.

- Trong quá trình giảm phân sản xuất giao tử với thụ tinh sản xuất hợp tử không xảy ra hiện tượng thốt nhiên biến số lượng, cấu trúc NST, hốt nhiên biến gen.

- những giao tử cùng hợp tử có sức sống như nhau.

Phép lai phân tích

Khái niệm: Là phép lai giữa khung người mang tính trạng trội phải kiểm tra hình trạng gen với khung hình mang tính trạng lặn.

Nếu đời nhỏ đồng tính thì khung người mang tính trạng trội bao gồm kiểu gene thuần chủng

VD: AA × aa → Aa (Có kiểu hình trội)

Nếu đời nhỏ phân tính 1:1 thì khung hình mang tính trạng trội bao gồm kiểu gene dị hợp.


VD: Aa × aa → 1Aa: 1aa (1 trội: 1 lặn)

Ý nghĩa

Trong trái đất sinh vật, những tính trạng trội thường có lợi. Bởi vậy, đề nghị phát hiện những tính trạng trội để tập trung các gen trội quý về cùng một kiểu gen nhằm mục đích tạo ra tương đương có chân thành và ý nghĩa kinh tế.

Khi lai những giống không giống nhau sẽ tập trung những tính trạng trội hữu dụng của ba lẫn chị em cho cơ thể lai F1 biểu lộ ưu cố kỉnh lai, với các điểm sáng tốt rộng cả cha mẹ nên phát triển nhanh, cải cách và phát triển mạnh, sức sinh sống cao...

- Là cơ sở khoa học dùng để giải thích hiện tượng lạ thoái hóa giống do giao phối gần: F1 gồm kiểu ren dị đúng theo tử. Nếu mang lại giao phối hợp cùng nhau, F2 sẽ có được hiện tượng phân li tính trạng, mở ra tính trạng lặn bao gồm hại, thế nên không đề nghị dùng cơ thể lai F1 để làm giống (trừ các loài tạo ra sinh dưỡng).

Xem thêm: Nếu Cấu Trúc Bậc 1 Của Protein Bị Thay Đổi, Please Wait

VD: Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa (aa biểu thị kiểu hình lặn có hại)

- trong chăn nuôi và trồng trọt, ngay sống F2 người ta hoàn toàn có thể sử dụng phép lai so với để chọn lọc những cá thể mang tính trạng trội bổ ích kiểu gene AA để nhân giống thuần chủng.

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - coi ngay