1 mb bằng bao nhiêu gb

Khi dùng những khí giới technology hoặc mạng internet, chúng ta thông thường nghe quý khách nhắc tới KB, Byte, GB vẫn ko rõ ràng ý nghĩa sâu sắc của những thuật ngữ này. Để rất có thể tóm được 1MB vì chưng từng nào KB, Byte, GB, chào chúng ta theo đuổi dõi nội dung bài viết của Sforum.

Bạn đang xem: 1 mb bằng bao nhiêu gb

1MB vì chưng từng nào KB

Thuật ngữ MB là gì?

MB là những đơn vị chức năng được dùng làm mô tả dung tích trong số khí giới tàng trữ tài liệu hoặc mạng mạng internet. Thông thông thường những tập dượt tin cậy người sử dụng MB nhằm biểu thị như thể những tập dượt tin cậy văn bạn dạng, những tập dượt tin cậy trò nghịch ngợm nhẹ nhàng, hình hình ảnh,..

Lưu ý: Đơn vị MB không giống với Mb, MB gọi là Megabyte, trong những khi cơ Mb hiểu là Megabit.

Bảng đo lường và tính toán đơn vị chức năng MB, KB, TB, GB

Bảng đơn vị chức năng đo lường và tính toán tiếp sau đây tiếp tục giúp cho bạn nắm vững rộng lớn về ký hiệu, dung tích của những thuật ngữ này. Từ này cũng rất có thể thay đổi được 1MB vì chưng từng nào KB, B, TB, GB,...

Ký hiệu Đơn vị Tương đương Quy thay đổi rời khỏi số Byte
B byte 8 bits 1 byte
Kb kilobyte 1024 b 1024 bytes
MB megabyte 1024 KB 1.048.576 bytes
GB gigabyte 1024 MB 1.073.741.824 bytes
TB terabyte 1024 GB 1.099.511.627.776 bytes
PB petabyte 1024 TB 1.125.899.906.842.624 bytes
EB exabyte 1024 PB 1.152.921.504.606.846.976 bytes
ZB zetabyte 1024 EB 1.180.591.620.717.411.303.424 bytes
YB yottabyte 1024 ZB 1.208.925.819.614.629.174.706.176 bytes
BB brontobyte 1024 YB 1.237.940.039.285.380.274.899.124.224 bytes
GB geopbyte 1024 BB 1.267.650.600.228.229.401.496.703.205.376 bytes

1MB vì chưng từng nào KB, B, GB?

Dựa vô bảng đơn vị chức năng đo lường và tính toán và được Sforum tổ hợp, chúng ta cũng có thể đơn giản và dễ dàng quy thay đổi 1MB vì chưng từng nào byte? 1MB vì chưng từng nào bit? 1MB vì chưng từng nào GB? Và cơ hội quy thay đổi MB rời khỏi những đơn vị chức năng không giống như vậy nào? Hãy nằm trong Sforum trả lời những nội dung này:

Xem thêm: temp là gì

Áp dụng bảng đơn vị chức năng đo lường và tính toán tao rất có thể thay đổi rời khỏi những đơn vị chức năng sau:

Ví dụ 1: Để rất có thể tính 1MB vì chưng từng nào bit, tất cả chúng ta tiếp tục tiến hành công thức như sau:

  • Ta có: 1MB = 1.048.576 bytes, 1 byte = 8 bits
  • Suy ra: 1MB = 1.048.576 x 8 = 8.388.608 bits

Ví dụ 2: 1MB vì chưng từng nào KB, byte?

  • Từ bảng đơn vị chức năng đo lường và tính toán tao với 1MB =1024 KB
  • Suy rời khỏi 1MB vì chưng 1.048.576 bytes
  • Tiếp tục suy rời khỏi 1MB vì chưng 0.0009765625 GB.
1MB vì chưng từng nào KB
Thực hiện tại quy tắc tính quy thay đổi 1MB rời khỏi 8.388.608 bits

Ví dụ 3: Để rất có thể tính 1MB vì chưng từng nào GB, tất cả chúng ta tiếp tục tiến hành công thức như sau:

  • Ta có: 1 GB = 1024MB
  •  Suy ra: 1 MB = 1/1024 = 0.0009765625 GB

Bài ghi chép bên trên tiếp tục vấn đáp mang lại thắc mắc 1MB vì chưng từng nào KB, Byte, GB. Để update những thủ pháp hoặc nhất, các bạn hãy truy vấn ngay lập tức trang tin cậy technology Sforum nhé. Cảm ơn chúng ta tiếp tục theo đuổi dõi nội dung bài viết.

Xem thêm: cho hình chóp sabc có sa vuông góc với abc