1 6 gio bang bao nhieu gio bao nhieu phut

Công cụ quy đổi giờ sang trọng phút Online:

Bạn đang xem: 1 6 gio bang bao nhieu gio bao nhieu phut

Nhập số cần thiết thay đổi [giờ]


giờ

=

Kết trái khoáy [phút]


phút

1/5 giờ vì chưng từng nào phút là một trong những vô số những Việc quy thay đổi kể từ giờ sang trọng phút vô lịch trình giải toán level đái học tập. Bên cạnh đó còn nhiều những bài bác tập luyện tương tự động khác ví như 0,5 giờ vì chưng nhiêu phút,… Hãy nằm trong time-daily dò la đáp số nhé!

1/5 giờ vì chưng từng nào phút

Ta có: 1 giờ với 60 phút

Như vậy 1/5 giờ = 1/5 x 60 = 12 (phút)

Đáp số: 1/5 giờ = 12 (phút)

1-5 giờ vì chưng từng nào phút

Tiếp tục với 0,5 giờ vì chưng từng nào phút

Tương tự động tao với 0,5 giờ= 0,5 x 60 = 30 phút

Khá giản dị chỉ với cùng 1 phép tắc tính là tất cả chúng ta vẫn dò la đi ra được thành phẩm rồi nên ko nào là. Hãy rèn luyện tiếp với những Việc quy thay đổi giờ, phút, giây tại đây nhé:

Ví dụ 1: 5 giờ vì chưng từng nào phút

 1. 200 phút
 2. 300 phút
 3. 350 phút
 4. 500 phút

Đáp án: 5 giờ = 300 phút (Đáp án B)

Ví dụ 2: 1,6 giờ vì chưng từng nào phút

 1. 72 phút
 2. 96 phút
 3. 100 phút
 4. 120 phút

Đáp số: 1,6 giờ  = 96 phút (Đáp án B)

Xem thêm: rượu đào

Ví dụ 3: 1/6 phút vì chưng từng nào giây

 1. 3 giây
 2. 6 giây
 3. 10 giây
 4. 20 giây

Đáp số: 1/6 phút = 10 giây (Đáp án C)

Ví dụ 4: 1/6 giờ vì chưng từng nào phút

 1. 6 phút
 2. 10 phút
 3. 16 phút
 4. 20 phút

Đáp số: 1/6 giờ = 10 phút (Đáp án B)

Ví dụ 5: 1/5 phút vì chưng từng nào giây

 1. 3 giây
 2. 5 giây
 3. 10 giây
 4. 12 giây

Đáp số: 1/5 phút = 12 giây (Đáp án D)

Ví dụ 6: 2,5 giờ vì chưng từng nào phút

 1. 100 phút
 2. 120 phút
 3. 150 phút
 4. 250 phút

Đáp số: 2,5 giờ = 150 phút (Đáp án C)

Ví dụ 7: 2/5 giờ vì chưng từng nào phút

 1. 24 phút
 2. 25 phút
 3. 30 phút
 4. 60 phút

Đáp số: 2/5 giờ = 24 phút (Đáp án A)

Ví dụ 8: 6/5 giờ vì chưng từng nào giờ từng nào phút

 1. 56 phút
 2. 65 phút
 3. 70 phút
 4. 72 phút

Đáp số: 6/5 giờ = 72 phút (Đáp án D)

Ví dụ 9: 300 phút vì chưng từng nào giờ

 1. 3 giờ
 2. 4 giờ
 3. 5 giờ
 4. 6 giờ

Đáp số: 300 phút = 5 giờ (Đáp án C)

Nếu với những bài bác tập luyện về thời hạn tương tự cơ hội quy thay đổi kể từ đơn vị chức năng này đối với đơn vị chức năng không giống. Quý Khách phát âm hoàn toàn có thể nhằm lại ngay lập tức những thắc mắc ở ngay lập tức phần comment nhằm nằm trong time-daily nằm trong giải đáp!

Xem thêm:

 • 3/4 giờ vì chưng từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ đi ra phút thời gian nhanh nhất
 • 1,2 tiếng đồng hồ vì chưng từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ sang trọng phút thời gian nhanh nhất
 • 1,4 giờ vì chưng từng nào phút, Cách thay đổi giờ đi ra phút

  Xem thêm: ảnh giỗ tổ hùng vương